Foro de discusión Foro de discusión

RE: Foros: Colciencias se queda atrás

Discusiones [ Anterior | Siguiente ]
Alternar
Foros: Colciencias se queda atrás Observatorio De Educación del Caribe Colombiano 23/05/13 12:39
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 21/07/14 6:21
RE: RE: Foros: Colciencias se queda atrá Anónimo 17/02/21 2:51
RE: RE: Foros: Colciencias se queda atrá Anónimo 19/02/21 0:46
RE: RE: Foros: Colciencias se queda atrá Anónimo 2/03/21 4:15
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 5/05/21 2:35
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 8/05/21 7:29
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Foros&# Anónimo 30/07/21 6:36
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 1:04
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 21/07/14 6:21
RE: RE: Foros: Colciencias se queda atrá Anónimo 3/03/21 13:12
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 30/07/14 19:41
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 30/07/14 19:41
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 2/12/15 5:35
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 11/08/16 23:14
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 15/08/16 2:42
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 5/10/17 20:02
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 5/10/17 20:11
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 5/10/17 20:16
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 5/10/17 20:24
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 5/10/17 20:24
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/01/21 5:38
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 10/05/21 13:11
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 6/06/21 15:18
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 17/06/21 17:04
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 18/06/21 6:42
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 28/06/21 2:04
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 5/10/17 20:28
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 5/10/17 20:41
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 5/10/17 21:05
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 5/10/17 21:30
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 5/10/17 21:43
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 5/10/17 23:35
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 5/10/17 23:35
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 5/10/17 23:48
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 5/10/17 23:52
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 6/10/17 0:10
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Foros&# Anónimo 1/06/19 10:10
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Foros&# Anónimo 1/06/19 15:49
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Foros&# Anónimo 2/06/19 23:25
RE: RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Foros&&# Anónimo 16/07/21 3:53
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 5:41
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Foros&# Anónimo 6/06/19 23:41
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Foros&# Anónimo 7/06/19 6:24
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Foros&# Anónimo 10/06/19 22:58
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Foros&# Anónimo 30/08/19 4:24
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Foros&# Anónimo 30/08/19 9:21
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 6/10/17 0:29
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 6/10/17 10:06
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Foros&# Anónimo 7/10/17 11:45
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Foros&# Anónimo 7/10/17 13:19
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Foros&# Anónimo 7/10/17 14:26
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;Foros&# Anónimo 7/10/17 15:33
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 6/10/17 13:22
RE: Foros: Colciencias se queda atras Anónimo 9/10/17 1:14
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 29/09/20 4:31
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 15/04/21 1:17
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 15/04/21 1:17
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 7/05/21 2:33
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 15/04/21 1:17
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 15/04/21 1:18
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 15/04/21 1:18
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 15/04/21 1:20
Tinh hoàn bị xệ 1 bên Anónimo 5/01/21 3:29
Giãn tĩnh mạch thừng tinh Anónimo 5/01/21 3:31
RE: Giãn tĩnh mạch thừng tinh Anónimo 28/06/21 7:20
RE: Giãn tĩnh mạch thừng tinh Anónimo 7/07/21 13:41
RE: Giãn tĩnh mạch thừng tinh Anónimo 7/07/21 13:41
RE: Giãn tĩnh mạch thừng tinh Anónimo 7/07/21 13:41
Best Web development Company India Anónimo 14/07/21 3:10
Top SEO Services Provider India Anónimo 14/07/21 6:17
RE: Top SEO Services Provider India Anónimo 22/07/21 9:44
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 23/07/21 7:04
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 23/07/21 7:04
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 23/07/21 7:05
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 24/07/21 5:20
dissertation-writing-services UK Anónimo 24/07/21 13:21
Top SEO Services Provider India Anónimo 14/07/21 6:17
Custom Web Application Development Services Anónimo 14/07/21 7:52
Custom Web Application Development Services Anónimo 14/07/21 7:52
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/02/21 1:56
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 7:28
Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 8:15
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 23:36
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 23:39
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 23:49
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 0:01
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 0:12
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 0:26
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 0:40
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 0:51
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 0:56
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 0:58
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 1:15
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 1:28
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 1:37
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 1:49
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 1:57
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 2:00
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 2:04
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 2:21
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 2:33
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 2:43
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 2:49
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 3:04
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 3:12
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 3:21
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 3:32
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 3:41
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 3:54
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 4:56
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 5:07
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 5:16
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 1:31
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 0:35
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 0:04
Đá mỹ nghệ Hà An chuyên thi công cổng đá nhà thờ hợ đẹp, giá rẻ Anónimo 18/03/21 6:40
Địa chỉ thi công khu lăng mộ đá Ninh Bình đẹp, giá rẻ, uy tín nhất Anónimo 26/03/21 11:44
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 28/03/21 18:29
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 5/04/21 1:11
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 5/04/21 1:12
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 5/04/21 7:55
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 5/04/21 7:55
Avana Anónimo 5/04/21 10:22
Tadacip 20 Anónimo 5/04/21 10:23
Malegra 100 Anónimo 5/04/21 10:24
RE: Malegra 100 Anónimo 20/05/21 7:02
RE: Malegra 100 Anónimo 30/05/21 5:44
RE: Malegra 100 Anónimo 20/05/21 7:02
RE: Malegra 100 Anónimo 16/07/21 6:54
RE: Malegra 100 Anónimo 16/07/21 6:55
Premature ejaculation Anónimo 5/04/21 10:25
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 9/04/21 3:02
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 9/04/21 3:03
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 14/04/21 16:09
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 7/05/21 12:09
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 13/05/21 4:21
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/05/21 11:51
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 17/07/21 2:31
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 14/04/21 16:09
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 15/04/21 8:25
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 15/04/21 8:37
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 20/04/21 9:28
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 20/04/21 9:29
IDM (6.38) Build 25 Crack Patch Anónimo 24/05/21 14:36
IDM (6.38) Build 25 Crack Patch Anónimo 24/05/21 14:36
Quality Assignment Anónimo 25/05/21 6:27
RE: Quality Assignment Anónimo 30/05/21 5:47
RE: Quality Assignment Anónimo 2/06/21 3:06
RE: Quality Assignment Anónimo 3/06/21 6:55
RE: Quality Assignment Anónimo 3/06/21 8:28
RE: Quality Assignment Anónimo 6/06/21 17:40
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 26/05/21 3:19
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 26/05/21 3:28
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 30/05/21 5:46
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 30/05/21 5:46
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 4/06/21 10:54
HP Wireless Printer Setup Anónimo 24/06/21 7:51
HP Wireless Printer Setup Anónimo 24/06/21 7:52
canon printer support phone number Anónimo 24/06/21 7:52
Brother Printer Setup Anónimo 24/06/21 7:54
Brother Printer Setup Anónimo 24/06/21 7:54
pogo games not loading Anónimo 24/06/21 7:54
pogo games not loading Anónimo 24/06/21 7:56
Gmail not working Anónimo 24/06/21 7:56
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 25/06/21 23:45
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 26/06/21 0:00
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 26/06/21 14:41
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 5:06
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 5:57
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 6:20
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 6:30
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 7:21
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 7:40
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 7:57
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 7:58
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 7:58
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 7:58
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 7:59
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 16/07/21 7:55
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 20/07/21 0:23
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 20/07/21 0:23
RE: What are the instructions to setup a belkin router? Anónimo 20/07/21 7:33
RE: What are the instructions to setup a belkin router? Anónimo 20/07/21 7:34
Grace_Cooper Anónimo 20/07/21 23:06
Grace_Cooper Anónimo 20/07/21 23:07
Grace_Cooper Anónimo 20/07/21 23:07
Grace_Cooper Anónimo 20/07/21 23:08
RE: Grace_Cooper Anónimo 26/07/21 5:25
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 27/07/21 0:14
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 30/07/21 11:34
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 30/07/21 20:11
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 1/08/21 22:46
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 1/08/21 22:46
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 2/08/21 22:40
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 3/08/21 7:31
RE: Foros: Colciencias se queda atrás Anónimo 3/08/21 7:32
Foros: Colciencias se queda atrás
investigación tecnología innovación ciencia foros colciencia
Respuesta
23/05/13 12:39
La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la dirección de Colciencias ha servido para sacar del ámbito académico y científico una preocupación de hace varios años: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2009.

El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Cámara, ha aceptado en varios medios de comunicación -con mucha más preocupación que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dará el próximo año a la entidad de la que acaba de irse está muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, según este, alcanza los 590.000 millones de pesos.

Más allá de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolución del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración.

Desde un comienzo, cuando se dijo que la máquina de la innovación sería, además de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llegó a pensar que el país por fin reconocía así que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnológico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Índice de Innovación Global 2012, presentado en Suiza por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavía más expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billón de pesos anuales, cuya fuente serán las regalías que reciben las regiones, da la sensación de que se han venido dando pasos en la dirección correcta.

Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovación nada que arranca y, si lo hace, no tendrá dentro de sus vagones a Colciencias. Durante años se han oído las mismas quejas de la comunidad científica: de lo difícil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible página web- a las indispensables ayudas para la investigación o para la formación doctoral que ofrece.

Pero la respuesta no puede ser la condena de Colciencias al ostracismo. Si finalmente se lleva a cabo el recorte del presupuesto para el 2013, si no le conceden los recursos para, por ejemplo, pasar de tener una planta de 123 personas a tener una sustancialmente mayor, es seguro que seguirá anclada en sus problemas de siempre y, por consiguiente, no será central en el salto que pretende alentar el Gobierno en términos de innovación. En respuesta se afirma que otras entidades estatales tendrían velas en este asunto, pero, en lugar de reinventar la rueda, lo lógico es aprovechar la instancia que ya existe.

Por tal razón, no estaría de más que el Ejecutivo le preste atención de nuevo al tema y ponga a las instituciones que tienen un papel para jugar en esta materia a que toquen la misma partitura. Junto con la generación de conocimiento para mejorar índices de productividad, debe apoyarse la investigación que mira a mediano y largo plazo, la que se ocupa de los proyectos que nos acercarán, por ejemplo, al tan anhelado desarrollo sostenible. Sin este otro vagón, la locomotora de la innovación arrancará incompleta.

Este artículo fue escrito por: El Tiempo
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la dirección de Colciencias ha servido para sacar del ámbito académico y científico una preocupación de hace varios años: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Cámara, ha aceptado en varios medios de comunicación -con mucha más preocupación que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dará el próximo año a la entidad de la que acaba de irse está muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, según este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Más allá de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolución del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la máquina de la innovación sería, además de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llegó a pensar que el país por fin reconocía así que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnológico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Índice de Innovación Global 2012, presentado en Suiza por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavía más expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billón de pesos anuales, cuya fuente serán las regalías que reciben las regiones, da la sensación de que se han venido dando pasos en la dirección correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovación nada que arranca y, si lo hace, no tendrá dentro de sus vagones a Colciencias. Durante años se han oído las mismas quejas de la comunidad científica: de lo difícil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible página web- a las indispensables ayudas para la investigación o para la formación doctoral que ofrece. 
 
Pero la respuesta no puede ser la condena de Colciencias al ostracismo. Si finalmente se lleva a cabo el recorte del presupuesto para el 2013, si no le conceden los recursos para, por ejemplo, pasar de tener una planta de 123 personas a tener una sustancialmente mayor, es seguro que seguirá anclada en sus problemas de siempre y, por consiguiente, no será central en el salto que pretende alentar el Gobierno en términos de innovación. En respuesta se afirma que otras entidades estatales tendrían velas en este asunto, pero, en lugar de reinventar la rueda, lo lógico es aprovechar la instancia que ya existe. 
 
Por tal razón, no estaría de más que el Ejecutivo le preste atención de nuevo al tema y ponga a las instituciones que tienen un papel para jugar en esta materia a que toquen la misma partitura. Junto con la generación de conocimiento para mejorar índices de productividad, debe apoyarse la investigación que mira a mediano y largo plazo, la que se ocupa de los proyectos que nos acercarán, por ejemplo, al tan anhelado desarrollo sostenible. Sin este otro vagón, la locomotora de la innovación arrancará incompleta.

Este artículo fue escrito por: El Tiempo
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la dirección de Colciencias ha servido para sacar del ámbito académico y científico una preocupación de hace varios años: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Cámara, ha aceptado en varios medios de comunicación -con mucha más preocupación que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dará el próximo año a la entidad de la que acaba de irse está muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, según este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Más allá de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolución del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la máquina de la innovación sería, además de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llegó a pensar que el país por fin reconocía así que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnológico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Índice de Innovación Global 2012, presentado en Suiza por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavía más expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billón de pesos anuales, cuya fuente serán las regalías que reciben las regiones, da la sensación de que se han venido dando pasos en la dirección correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovación nada que arranca y, si lo hace, no tendrá dentro de sus vagones a Colciencias. Durante años se han oído las mismas quejas de la comunidad científica: de lo difícil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible página web- a las indispensables ayudas para la investigación o para la formación doctoral que ofrece. 
 
Pero la respuesta no puede ser la condena de Colciencias al ostracismo. Si finalmente se lleva a cabo el recorte del presupuesto para el 2013, si no le conceden los recursos para, por ejemplo, pasar de tener una planta de 123 personas a tener una sustancialmente mayor, es seguro que seguirá anclada en sus problemas de siempre y, por consiguiente, no será central en el salto que pretende alentar el Gobierno en términos de innovación. En respuesta se afirma que otras entidades estatales tendrían velas en este asunto, pero, en lugar de reinventar la rueda, lo lógico es aprovechar la instancia que ya existe. 
 
Por tal razón, no estaría de más que el Ejecutivo le preste atención de nuevo al tema y ponga a las instituciones que tienen un papel para jugar en esta materia a que toquen la misma partitura. Junto con la generación de conocimiento para mejorar índices de productividad, debe apoyarse la investigación que mira a mediano y largo plazo, la que se ocupa de los proyectos que nos acercarán, por ejemplo, al tan anhelado desarrollo sostenible. Sin este otro vagón, la locomotora de la innovación arrancará incompleta.

Este artículo fue escrito por: El Tiempo
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la dirección de Colciencias ha servido para sacar del ámbito académico y científico una preocupación de hace varios años: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Cámara, ha aceptado en varios medios de comunicación -con mucha más preocupación que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dará el próximo año a la entidad de la que acaba de irse está muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, según este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Más allá de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolución del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la máquina de la innovación sería, además de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llegó a pensar que el país por fin reconocía así que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnológico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Índice de Innovación Global 2012, presentado en Suiza por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavía más expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billón de pesos anuales, cuya fuente serán las regalías que reciben las regiones, da la sensación de que se han venido dando pasos en la dirección correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovación nada que arranca y, si lo hace, no tendrá dentro de sus vagones a Colciencias. Durante años se han oído las mismas quejas de la comunidad científica: de lo difícil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible página web- a las indispensables ayudas para la investigación o para la formación doctoral que ofrece. 
 
Pero la respuesta no puede ser la condena de Colciencias al ostracismo. Si finalmente se lleva a cabo el recorte del presupuesto para el 2013, si no le conceden los recursos para, por ejemplo, pasar de tener una planta de 123 personas a tener una sustancialmente mayor, es seguro que seguirá anclada en sus problemas de siempre y, por consiguiente, no será central en el salto que pretende alentar el Gobierno en términos de innovación. En respuesta se afirma que otras entidades estatales tendrían velas en este asunto, pero, en lugar de reinventar la rueda, lo lógico es aprovechar la instancia que ya existe. 
 
Por tal razón, no estaría de más que el Ejecutivo le preste atención de nuevo al tema y ponga a las instituciones que tienen un papel para jugar en esta materia a que toquen la misma partitura. Junto con la generación de conocimiento para mejorar índices de productividad, debe apoyarse la investigación que mira a mediano y largo plazo, la que se ocupa de los proyectos que nos acercarán, por ejemplo, al tan anhelado desarrollo sostenible. Sin este otro vagón, la locomotora de la innovación arrancará incompleta.

Este artículo fue escrito por: El Tiempo
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la dirección de Colciencias ha servido para sacar del ámbito académico y científico una preocupación de hace varios años: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Cámara, ha aceptado en varios medios de comunicación -con mucha más preocupación que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dará el próximo año a la entidad de la que acaba de irse está muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, según este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Más allá de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolución del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la máquina de la innovación sería, además de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llegó a pensar que el país por fin reconocía así que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnológico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Índice de Innovación Global 2012, presentado en Suiza por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavía más expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billón de pesos anuales, cuya fuente serán las regalías que reciben las regiones, da la sensación de que se han venido dando pasos en la dirección correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovación nada que arranca y, si lo hace, no tendrá dentro de sus vagones a Colciencias. Durante años se han oído las mismas quejas de la comunidad científica: de lo difícil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible página web- a las indispensables ayudas para la investigación o para la formación doctoral que ofrece. 
 
Pero la respuesta no puede ser la condena de Colciencias al ostracismo. Si finalmente se lleva a cabo el recorte del presupuesto para el 2013, si no le conceden los recursos para, por ejemplo, pasar de tener una planta de 123 personas a tener una sustancialmente mayor, es seguro que seguirá anclada en sus problemas de siempre y, por consiguiente, no será central en el salto que pretende alentar el Gobierno en términos de innovación. En respuesta se afirma que otras entidades estatales tendrían velas en este asunto, pero, en lugar de reinventar la rueda, lo lógico es aprovechar la instancia que ya existe. 
 
Por tal razón, no estaría de más que el Ejecutivo le preste atención de nuevo al tema y ponga a las instituciones que tienen un papel para jugar en esta materia a que toquen la misma partitura. Junto con la generación de conocimiento para mejorar índices de productividad, debe apoyarse la investigación que mira a mediano y largo plazo, la que se ocupa de los proyectos que nos acercarán, por ejemplo, al tan anhelado desarrollo sostenible. Sin este otro vagón, la locomotora de la innovación arrancará incompleta.

Este artículo fue escrito por: El Tiempo
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la dirección de Colciencias ha servido para sacar del ámbito académico y científico una preocupación de hace varios años: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Cámara, ha aceptado en varios medios de comunicación -con mucha más preocupación que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dará el próximo año a la entidad de la que acaba de irse está muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, según este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Más allá de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolución del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la máquina de la innovación sería, además de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llegó a pensar que el país por fin reconocía así que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnológico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Índice de Innovación Global 2012, presentado en Suiza por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavía más expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billón de pesos anuales, cuya fuente serán las regalías que reciben las regiones, da la sensación de que se han venido dando pasos en la dirección correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovación nada que arranca y, si lo hace, no tendrá dentro de sus vagones a Colciencias. Durante años se han oído las mismas quejas de la comunidad científica: de lo difícil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible página web- a las indispensables ayudas para la investigación o para la formación doctoral que ofrece. 
 
Pero la respuesta no puede ser la condena de Colciencias al ostracismo. Si finalmente se lleva a cabo el recorte del presupuesto para el 2013, si no le conceden los recursos para, por ejemplo, pasar de tener una planta de 123 personas a tener una sustancialmente mayor, es seguro que seguirá anclada en sus problemas de siempre y, por consiguiente, no será central en el salto que pretende alentar el Gobierno en términos de innovación. En respuesta se afirma que otras entidades estatales tendrían velas en este asunto, pero, en lugar de reinventar la rueda, lo lógico es aprovechar la instancia que ya existe. 
 
Por tal razón, no estaría de más que el Ejecutivo le preste atención de nuevo al tema y ponga a las instituciones que tienen un papel para jugar en esta materia a que toquen la misma partitura. Junto con la generación de conocimiento para mejorar índices de productividad, debe apoyarse la investigación que mira a mediano y largo plazo, la que se ocupa de los proyectos que nos acercarán, por ejemplo, al tan anhelado desarrollo sostenible. Sin este otro vagón, la locomotora de la innovación arrancará incompleta.

Este artículo fue escrito por: El Tiempo
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la dirección de Colciencias ha servido para sacar del ámbito académico y científico una preocupación de hace varios años: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Cámara, ha aceptado en varios medios de comunicación -con mucha más preocupación que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dará el próximo año a la entidad de la que acaba de irse está muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, según este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Más allá de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolución del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la máquina de la innovación sería, además de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llegó a pensar que el país por fin reconocía así que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnológico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Índice de Innovación Global 2012, presentado en Suiza por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavía más expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billón de pesos anuales, cuya fuente serán las regalías que reciben las regiones, da la sensación de que se han venido dando pasos en la dirección correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovación nada que arranca y, si lo hace, no tendrá dentro de sus vagones a Colciencias. Durante años se han oído las mismas quejas de la comunidad científica: de lo difícil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible página web- a las indispensables ayudas para la investigación o para la formación doctoral que ofrece. 
 
Pero la respuesta no puede ser la condena de Colciencias al ostracismo. Si finalmente se lleva a cabo el recorte del presupuesto para el 2013, si no le conceden los recursos para, por ejemplo, pasar de tener una planta de 123 personas a tener una sustancialmente mayor, es seguro que seguirá anclada en sus problemas de siempre y, por consiguiente, no será central en el salto que pretende alentar el Gobierno en términos de innovación. En respuesta se afirma que otras entidades estatales tendrían velas en este asunto, pero, en lugar de reinventar la rueda, lo lógico es aprovechar la instancia que ya existe. 
 
Por tal razón, no estaría de más que el Ejecutivo le preste atención de nuevo al tema y ponga a las instituciones que tienen un papel para jugar en esta materia a que toquen la misma partitura. Junto con la generación de conocimiento para mejorar índices de productividad, debe apoyarse la investigación que mira a mediano y largo plazo, la que se ocupa de los proyectos que nos acercarán, por ejemplo, al tan anhelado desarrollo sostenible. Sin este otro vagón, la locomotora de la innovación arrancará incompleta.

Este artículo fue escrito por: El Tiempo
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la dirección de Colciencias ha servido para sacar del ámbito académico y científico una preocupación de hace varios años: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Cámara, ha aceptado en varios medios de comunicación -con mucha más preocupación que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dará el próximo año a la entidad de la que acaba de irse está muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, según este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Más allá de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolución del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la máquina de la innovación sería, además de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llegó a pensar que el país por fin reconocía así que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnológico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Índice de Innovación Global 2012, presentado en Suiza por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavía más expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billón de pesos anuales, cuya fuente serán las regalías que reciben las regiones, da la sensación de que se han venido dando pasos en la dirección correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovación nada que arranca y, si lo hace, no tendrá dentro de sus vagones a Colciencias. Durante años se han oído las mismas quejas de la comunidad científica: de lo difícil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible página web- a las indispensables ayudas para la investigación o para la formación doctoral que ofrece. 
 
Pero la respuesta no puede ser la condena de Colciencias al ostracismo. Si finalmente se lleva a cabo el recorte del presupuesto para el 2013, si no le conceden los recursos para, por ejemplo, pasar de tener una planta de 123 personas a tener una sustancialmente mayor, es seguro que seguirá anclada en sus problemas de siempre y, por consiguiente, no será central en el salto que pretende alentar el Gobierno en términos de innovación. En respuesta se afirma que otras entidades estatales tendrían velas en este asunto, pero, en lugar de reinventar la rueda, lo lógico es aprovechar la instancia que ya existe. 
 
Por tal razón, no estaría de más que el Ejecutivo le preste atención de nuevo al tema y ponga a las instituciones que tienen un papel para jugar en esta materia a que toquen la misma partitura. Junto con la generación de conocimiento para mejorar índices de productividad, debe apoyarse la investigación que mira a mediano y largo plazo, la que se ocupa de los proyectos que nos acercarán, por ejemplo, al tan anhelado desarrollo sostenible. Sin este otro vagón, la locomotora de la innovación arrancará incompleta.

Este artículo fue escrito por: El Tiempo
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 
0 (0 Votos)

La&#x20&#x3b;renuncia&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Jaime&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;direccion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;servido&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;sacar&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;ambito&#x20&#x3b;academico&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;cientifico&#x20&#x3b;una&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;hace&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;anos&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;incierto&#x20&#x3b;futuro&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;creada&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;1968&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;convertida&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;Departamento&#x20&#x3b;Administrativo&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Ciencia&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;Tecnologia&#x20&#x3b;e&#x20&#x3b;Innovacion&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;2009&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;El&#x20&#x3b;saliente&#x20&#x3b;funcionario&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;exrector&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Universidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Antioquia&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;exrepresentante&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Camara&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;aceptado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;medios&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;comunicacion&#x20&#x3b;-con&#x20&#x3b;mucha&#x20&#x3b;mas&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;resentimiento-&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;cifra&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;350&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Ministerio&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Hacienda&#x20&#x3b;le&#x20&#x3b;dara&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;proximo&#x20&#x3b;ano&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;acaba&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;irse&#x20&#x3b;esta&#x20&#x3b;muy&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;debajo&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;presupuesto&#x20&#x3b;necesario&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;alcanzar&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;objetivos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;trazado&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Gobierno&#x20&#x3b;Nacional&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;este&#x20&#x3b;campo&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;que&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;segun&#x20&#x3b;este&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;alcanza&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;590&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;Mas&#x20&#x3b;alla&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;declaraciones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;deja&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;porque&#x20&#x3b;no&#x20&#x3b;ve&#x20&#x3b;cerca&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;resolucion&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;conflicto&#x20&#x3b;entre&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;recursos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;otorgan&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;metas&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;persiguen&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;cabe&#x20&#x3b;preguntarse&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;estado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;encuentra&#x20&#x3b;una&
0 (0 Votos)

La&#x20&#x3b;renuncia&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Jaime&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;direccion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;servido&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;sacar&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;ambito&#x20&#x3b;academico&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;cientifico&#x20&#x3b;una&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;hace&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;anos&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;incierto&#x20&#x3b;futuro&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;creada&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;1968&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;convertida&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;Departamento&#x20&#x3b;Administrativo&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Ciencia&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;Tecnologia&#x20&#x3b;e&#x20&#x3b;Innovacion&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;2009&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;El&#x20&#x3b;saliente&#x20&#x3b;funcionario&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;exrector&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Universidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Antioquia&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;exrepresentante&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Camara&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;aceptado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;medios&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;comunicacion&#x20&#x3b;-con&#x20&#x3b;mucha&#x20&#x3b;mas&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;resentimiento-&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;cifra&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;350&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Ministerio&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Hacienda&#x20&#x3b;le&#x20&#x3b;dara&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;proximo&#x20&#x3b;ano&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;acaba&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;irse&#x20&#x3b;esta&#x20&#x3b;muy&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;debajo&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;presupuesto&#x20&#x3b;necesario&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;alcanzar&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;objetivos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;trazado&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Gobierno&#x20&#x3b;Nacional&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;este&#x20&#x3b;campo&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;que&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;segun&#x20&#x3b;este&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;alcanza&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;590&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;Mas&#x20&#x3b;alla&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;declaraciones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;deja&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;porque&#x20&#x3b;no&#x20&#x3b;ve&#x20&#x3b;cerca&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;resolucion&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;conflicto&#x20&#x3b;entre&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;recursos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;otorgan&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;metas&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;persiguen&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;cabe&#x20&#x3b;preguntarse&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;estado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;encuentra&#x20&#x3b;una&
0 (0 Votos)

La&#x20&#x3b;renuncia&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Jaime&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;direccion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;servido&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;sacar&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;ambito&#x20&#x3b;academico&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;cientifico&#x20&#x3b;una&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;hace&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;anos&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;incierto&#x20&#x3b;futuro&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;creada&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;1968&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;convertida&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;Departamento&#x20&#x3b;Administrativo&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Ciencia&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;Tecnologia&#x20&#x3b;e&#x20&#x3b;Innovacion&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;2009&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;El&#x20&#x3b;saliente&#x20&#x3b;funcionario&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;exrector&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Universidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Antioquia&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;exrepresentante&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Camara&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;aceptado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;medios&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;comunicacion&#x20&#x3b;-con&#x20&#x3b;mucha&#x20&#x3b;mas&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;resentimiento-&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;cifra&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;350&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Ministerio&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Hacienda&#x20&#x3b;le&#x20&#x3b;dara&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;proximo&#x20&#x3b;ano&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;acaba&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;irse&#x20&#x3b;esta&#x20&#x3b;muy&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;debajo&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;presupuesto&#x20&#x3b;necesario&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;alcanzar&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;objetivos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;trazado&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Gobierno&#x20&#x3b;Nacional&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;este&#x20&#x3b;campo&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;que&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;segun&#x20&#x3b;este&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;alcanza&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;590&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;Mas&#x20&#x3b;alla&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;declaraciones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;deja&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;porque&#x20&#x3b;no&#x20&#x3b;ve&#x20&#x3b;cerca&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;resolucion&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;conflicto&#x20&#x3b;entre&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;recursos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;otorgan&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;metas&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;persiguen&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;cabe&#x20&#x3b;preguntarse&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;estado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;encuentra&#x20&#x3b;una&
0 (0 Votos)

La&#x20&#x3b;renuncia&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Jaime&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;direccion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;servido&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;sacar&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;ambito&#x20&#x3b;academico&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;cientifico&#x20&#x3b;una&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;hace&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;anos&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;incierto&#x20&#x3b;futuro&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;creada&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;1968&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;convertida&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;Departamento&#x20&#x3b;Administrativo&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Ciencia&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;Tecnologia&#x20&#x3b;e&#x20&#x3b;Innovacion&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;2009&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;El&#x20&#x3b;saliente&#x20&#x3b;funcionario&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;exrector&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Universidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Antioquia&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;exrepresentante&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Camara&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;aceptado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;medios&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;comunicacion&#x20&#x3b;-con&#x20&#x3b;mucha&#x20&#x3b;mas&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;resentimiento-&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;cifra&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;350&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Ministerio&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Hacienda&#x20&#x3b;le&#x20&#x3b;dara&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;proximo&#x20&#x3b;ano&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;acaba&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;irse&#x20&#x3b;esta&#x20&#x3b;muy&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;debajo&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;presupuesto&#x20&#x3b;necesario&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;alcanzar&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;objetivos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;trazado&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Gobierno&#x20&#x3b;Nacional&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;este&#x20&#x3b;campo&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;que&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;segun&#x20&#x3b;este&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;alcanza&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;590&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;Mas&#x20&#x3b;alla&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;declaraciones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;deja&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;porque&#x20&#x3b;no&#x20&#x3b;ve&#x20&#x3b;cerca&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;resolucion&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;conflicto&#x20&#x3b;entre&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;recursos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;otorgan&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;metas&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;persiguen&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;cabe&#x20&#x3b;preguntarse&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;estado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;encuentra&#x20&#x3b;una&
0 (0 Votos)

La renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la direccion de Colciencias ha servido para sacar del ambito academico y cientifico una preocupacion de hace varios anos: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion en el 2009. 
 
El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Camara, ha aceptado en varios medios de comunicacion -con mucha mas preocupacion que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dara el proximo ano a la entidad de la que acaba de irse esta muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, segun este, alcanza los 590.000 millones de pesos. 
 
Mas alla de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolucion del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administracion. 
 
Desde un comienzo, cuando se dijo que la maquina de la innovacion seria, ademas de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llego a pensar que el pais por fin reconocia asi que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnologico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Indice de Innovacion Global 2012, presentado en Suiza por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavia mas expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billon de pesos anuales, cuya fuente seran las regalias que reciben las regiones, da la sensacion de que se han venido dando pasos en la direccion correcta.
 
Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovacion nada que arranca y, si lo hace, no tendra dentro de sus vagones a Colciencias. Durante anos se han oido las mismas quejas de la comunidad cientifica: de lo dificil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible pagina web- a las indispensables ayudas para la investigacion o para la formacion&#x20
0 (0 Votos)

La&#x20&#x3b;renuncia&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Jaime&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;direccion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;servido&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;sacar&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;ambito&#x20&#x3b;academico&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;cientifico&#x20&#x3b;una&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;hace&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;anos&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;incierto&#x20&#x3b;futuro&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;creada&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;1968&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;convertida&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;Departamento&#x20&#x3b;Administrativo&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Ciencia&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;Tecnologia&#x20&#x3b;e&#x20&#x3b;Innovacion&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;2009&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;El&#x20&#x3b;saliente&#x20&#x3b;funcionario&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;exrector&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Universidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Antioquia&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;exrepresentante&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Camara&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;aceptado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;medios&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;comunicacion&#x20&#x3b;-con&#x20&#x3b;mucha&#x20&#x3b;mas&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;resentimiento-&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;cifra&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;350&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Ministerio&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Hacienda&#x20&#x3b;le&#x20&#x3b;dara&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;proximo&#x20&#x3b;ano&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;acaba&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;irse&#x20&#x3b;esta&#x20&#x3b;muy&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;debajo&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;presupuesto&#x20&#x3b;necesario&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;alcanzar&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;objetivos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;trazado&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Gobierno&#x20&#x3b;Nacional&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;este&#x20&#x3b;campo&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;que&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;segun&#x20&#x3b;este&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;alcanza&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;590&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;Mas&#x20&#x3b;alla&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;declaraciones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;deja&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;porque&#x20&#x3b;no&#x20&#x3b;ve&#x20&#x3b;cerca&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;resolucion&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;conflicto&#x20&#x3b;entre&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;recursos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;otorgan&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;metas&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;persiguen&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;cabe&#x20&#x3b;preguntarse&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;estado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;encuentra&#x20&#x3b;una&
0 (0 Votos)

La&#x20&#x3b;renuncia&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Jaime&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;direccion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;servido&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;sacar&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;ambito&#x20&#x3b;academico&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;cientifico&#x20&#x3b;una&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;hace&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;anos&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;incierto&#x20&#x3b;futuro&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;creada&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;1968&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;convertida&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;Departamento&#x20&#x3b;Administrativo&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Ciencia&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;Tecnologia&#x20&#x3b;e&#x20&#x3b;Innovacion&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;2009&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;El&#x20&#x3b;saliente&#x20&#x3b;funcionario&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;exrector&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Universidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Antioquia&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;exrepresentante&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Camara&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;aceptado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;medios&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;comunicacion&#x20&#x3b;-con&#x20&#x3b;mucha&#x20&#x3b;mas&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;resentimiento-&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;cifra&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;350&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Ministerio&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Hacienda&#x20&#x3b;le&#x20&#x3b;dara&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;proximo&#x20&#x3b;ano&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;acaba&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;irse&#x20&#x3b;esta&#x20&#x3b;muy&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;debajo&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;presupuesto&#x20&#x3b;necesario&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;alcanzar&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;objetivos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;trazado&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Gobierno&#x20&#x3b;Nacional&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;este&#x20&#x3b;campo&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;que&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;segun&#x20&#x3b;este&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;alcanza&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;590&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;Mas&#x20&#x3b;alla&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;declaraciones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;deja&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;porque&#x20&#x3b;no&#x20&#x3b;ve&#x20&#x3b;cerca&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;resolucion&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;conflicto&#x20&#x3b;entre&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;recursos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;otorgan&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;metas&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;persiguen&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;cabe&#x20&#x3b;preguntarse&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;estado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;encuentra&#x20&#x3b;una&
0 (0 Votos)

La&#x20&#x3b;renuncia&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Jaime&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;direccion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;servido&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;sacar&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;ambito&#x20&#x3b;academico&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;cientifico&#x20&#x3b;una&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;hace&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;anos&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;incierto&#x20&#x3b;futuro&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;creada&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;1968&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;convertida&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;Departamento&#x20&#x3b;Administrativo&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Ciencia&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;Tecnologia&#x20&#x3b;e&#x20&#x3b;Innovacion&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;2009&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;El&#x20&#x3b;saliente&#x20&#x3b;funcionario&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;exrector&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Universidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Antioquia&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;exrepresentante&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Camara&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;aceptado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;medios&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;comunicacion&#x20&#x3b;-con&#x20&#x3b;mucha&#x20&#x3b;mas&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;resentimiento-&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;cifra&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;350&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Ministerio&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Hacienda&#x20&#x3b;le&#x20&#x3b;dara&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;proximo&#x20&#x3b;ano&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;acaba&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;irse&#x20&#x3b;esta&#x20&#x3b;muy&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;debajo&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;presupuesto&#x20&#x3b;necesario&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;alcanzar&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;objetivos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;trazado&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Gobierno&#x20&#x3b;Nacional&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;este&#x20&#x3b;campo&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;que&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;segun&#x20&#x3b;este&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;alcanza&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;590&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;Mas&#x20&#x3b;alla&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;declaraciones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;deja&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;porque&#x20&#x3b;no&#x20&#x3b;ve&#x20&#x3b;cerca&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;resolucion&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;conflicto&#x20&#x3b;entre&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;recursos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;otorgan&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;metas&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;persiguen&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;cabe&#x20&#x3b;preguntarse&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;estado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;encuentra&#x20&#x3b;una&
0 (0 Votos)

La&#x20&#x3b;renuncia&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Jaime&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;direccion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;servido&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;sacar&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;ambito&#x20&#x3b;academico&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;cientifico&#x20&#x3b;una&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;hace&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;anos&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;incierto&#x20&#x3b;futuro&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;creada&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;1968&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;convertida&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;Departamento&#x20&#x3b;Administrativo&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Ciencia&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;Tecnologia&#x20&#x3b;e&#x20&#x3b;Innovacion&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;2009&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;El&#x20&#x3b;saliente&#x20&#x3b;funcionario&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;exrector&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Universidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Antioquia&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;exrepresentante&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Camara&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;aceptado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;medios&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;comunicacion&#x20&#x3b;-con&#x20&#x3b;mucha&#x20&#x3b;mas&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;resentimiento-&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;cifra&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;350&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Ministerio&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Hacienda&#x20&#x3b;le&#x20&#x3b;dara&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;proximo&#x20&#x3b;ano&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;acaba&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;irse&#x20&#x3b;esta&#x20&#x3b;muy&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;debajo&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;presupuesto&#x20&#x3b;necesario&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;alcanzar&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;objetivos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;trazado&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Gobierno&#x20&#x3b;Nacional&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;este&#x20&#x3b;campo&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;que&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;segun&#x20&#x3b;este&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;alcanza&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;590&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;Mas&#x20&#x3b;alla&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;declaraciones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;deja&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;porque&#x20&#x3b;no&#x20&#x3b;ve&#x20&#x3b;cerca&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;resolucion&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;conflicto&#x20&#x3b;entre&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;recursos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;otorgan&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;metas&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;persiguen&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;cabe&#x20&#x3b;preguntarse&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;estado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;encuentra&#x20&#x3b;una&
0 (0 Votos)

La&#x20&#x3b;renuncia&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Jaime&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;direccion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;servido&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;sacar&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;ambito&#x20&#x3b;academico&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;cientifico&#x20&#x3b;una&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;hace&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;anos&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;incierto&#x20&#x3b;futuro&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;creada&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;1968&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;convertida&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;Departamento&#x20&#x3b;Administrativo&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Ciencia&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;Tecnologia&#x20&#x3b;e&#x20&#x3b;Innovacion&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;2009&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;El&#x20&#x3b;saliente&#x20&#x3b;funcionario&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;exrector&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Universidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Antioquia&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;exrepresentante&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Camara&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;aceptado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;medios&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;comunicacion&#x20&#x3b;-con&#x20&#x3b;mucha&#x20&#x3b;mas&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;resentimiento-&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;cifra&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;350&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Ministerio&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Hacienda&#x20&#x3b;le&#x20&#x3b;dara&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;proximo&#x20&#x3b;ano&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;acaba&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;irse&#x20&#x3b;esta&#x20&#x3b;muy&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;debajo&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;presupuesto&#x20&#x3b;necesario&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;alcanzar&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;objetivos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;trazado&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Gobierno&#x20&#x3b;Nacional&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;este&#x20&#x3b;campo&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;que&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;segun&#x20&#x3b;este&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;alcanza&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;590&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;Mas&#x20&#x3b;alla&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;declaraciones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;deja&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;porque&#x20&#x3b;no&#x20&#x3b;ve&#x20&#x3b;cerca&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;resolucion&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;conflicto&#x20&#x3b;entre&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;recursos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;otorgan&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;metas&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;persiguen&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;cabe&#x20&#x3b;preguntarse&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;estado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;encuentra&#x20&#x3b;una&
0 (0 Votos)

La&#x20&#x3b;renuncia&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Jaime&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;direccion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;servido&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;sacar&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;ambito&#x20&#x3b;academico&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;cientifico&#x20&#x3b;una&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;hace&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;anos&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;incierto&#x20&#x3b;futuro&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;creada&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;1968&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;convertida&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;Departamento&#x20&#x3b;Administrativo&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Ciencia&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;Tecnologia&#x20&#x3b;e&#x20&#x3b;Innovacion&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;2009&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;El&#x20&#x3b;saliente&#x20&#x3b;funcionario&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;exrector&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Universidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Antioquia&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;exrepresentante&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Camara&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;aceptado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;medios&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;comunicacion&#x20&#x3b;-con&#x20&#x3b;mucha&#x20&#x3b;mas&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;resentimiento-&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;cifra&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;350&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Ministerio&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Hacienda&#x20&#x3b;le&#x20&#x3b;dara&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;proximo&#x20&#x3b;ano&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;acaba&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;irse&#x20&#x3b;esta&#x20&#x3b;muy&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;debajo&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;presupuesto&#x20&#x3b;necesario&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;alcanzar&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;objetivos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;trazado&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Gobierno&#x20&#x3b;Nacional&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;este&#x20&#x3b;campo&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;que&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;segun&#x20&#x3b;este&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;alcanza&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;590&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;Mas&#x20&#x3b;alla&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;declaraciones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;deja&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;porque&#x20&#x3b;no&#x20&#x3b;ve&#x20&#x3b;cerca&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;resolucion&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;conflicto&#x20&#x3b;entre&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;recursos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;otorgan&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;metas&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;persiguen&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;cabe&#x20&#x3b;preguntarse&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;estado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;encuentra&#x20&#x3b;una&
0 (0 Votos)

La&#x20&#x3b;renuncia&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Jaime&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;direccion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;servido&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;sacar&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;ambito&#x20&#x3b;academico&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;cientifico&#x20&#x3b;una&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;hace&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;anos&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;incierto&#x20&#x3b;futuro&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;creada&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;1968&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;convertida&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;Departamento&#x20&#x3b;Administrativo&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Ciencia&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;Tecnologia&#x20&#x3b;e&#x20&#x3b;Innovacion&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;2009&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;El&#x20&#x3b;saliente&#x20&#x3b;funcionario&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;exrector&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Universidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Antioquia&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;exrepresentante&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Camara&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;aceptado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;medios&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;comunicacion&#x20&#x3b;-con&#x20&#x3b;mucha&#x20&#x3b;mas&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;resentimiento-&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;cifra&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;350&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Ministerio&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Hacienda&#x20&#x3b;le&#x20&#x3b;dara&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;proximo&#x20&#x3b;ano&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;acaba&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;irse&#x20&#x3b;esta&#x20&#x3b;muy&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;debajo&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;presupuesto&#x20&#x3b;necesario&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;alcanzar&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;objetivos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;trazado&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Gobierno&#x20&#x3b;Nacional&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;este&#x20&#x3b;campo&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;que&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;segun&#x20&#x3b;este&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;alcanza&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;590&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;Mas&#x20&#x3b;alla&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;declaraciones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;deja&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;porque&#x20&#x3b;no&#x20&#x3b;ve&#x20&#x3b;cerca&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;resolucion&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;conflicto&#x20&#x3b;entre&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;recursos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;otorgan&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;metas&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;persiguen&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;cabe&#x20&#x3b;preguntarse&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;estado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;encuentra&#x20&#x3b;una&
0 (0 Votos)

La&#x20&#x3b;renuncia&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Jaime&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;direccion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;servido&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;sacar&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;ambito&#x20&#x3b;academico&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;cientifico&#x20&#x3b;una&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;hace&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;anos&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;incierto&#x20&#x3b;futuro&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;creada&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;1968&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;convertida&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;Departamento&#x20&#x3b;Administrativo&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Ciencia&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;Tecnologia&#x20&#x3b;e&#x20&#x3b;Innovacion&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;2009&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;El&#x20&#x3b;saliente&#x20&#x3b;funcionario&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;exrector&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Universidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Antioquia&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;exrepresentante&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;Camara&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;aceptado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;varios&#x20&#x3b;medios&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;comunicacion&#x20&#x3b;-con&#x20&#x3b;mucha&#x20&#x3b;mas&#x20&#x3b;preocupacion&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;resentimiento-&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;cifra&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;350&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Ministerio&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Hacienda&#x20&#x3b;le&#x20&#x3b;dara&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;proximo&#x20&#x3b;ano&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;entidad&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;acaba&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;irse&#x20&#x3b;esta&#x20&#x3b;muy&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;debajo&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;presupuesto&#x20&#x3b;necesario&#x20&#x3b;para&#x20&#x3b;alcanzar&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;objetivos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;ha&#x20&#x3b;trazado&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;Gobierno&#x20&#x3b;Nacional&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;este&#x20&#x3b;campo&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;que&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;segun&#x20&#x3b;este&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;alcanza&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;590&#x2e&#x3b;000&#x20&#x3b;millones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;pesos&#x2e&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;&#x20&#x3b;&#x0a&#x3b;Mas&#x20&#x3b;alla&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;declaraciones&#x20&#x3b;de&#x20&#x3b;Restrepo&#x20&#x3b;Cuartas&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;deja&#x20&#x3b;a&#x20&#x3b;Colciencias&#x20&#x3b;porque&#x20&#x3b;no&#x20&#x3b;ve&#x20&#x3b;cerca&#x20&#x3b;la&#x20&#x3b;resolucion&#x20&#x3b;del&#x20&#x3b;conflicto&#x20&#x3b;entre&#x20&#x3b;los&#x20&#x3b;recursos&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;otorgan&#x20&#x3b;y&#x20&#x3b;las&#x20&#x3b;metas&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;persiguen&#x2c&#x3b;&#x20&#x3b;cabe&#x20&#x3b;preguntarse&#x20&#x3b;por&#x20&#x3b;el&#x20&#x3b;estado&#x20&#x3b;en&#x20&#x3b;que&#x20&#x3b;se&#x20&#x3b;encuentra&#x20&#x3b;una&
0 (0 Votos)

RE: Foros: Colciencias se queda atrás
Respuesta
29/09/20 4:31 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
Looking forward to your contribution, it's really accurate and meaningful
 word unscrambler
0 (0 Votos)

Tinh hoàn bị xệ 1 bên
Respuesta
5/01/21 3:29 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
Tinh hoàn là bộ phận sinh ra của nam giới. Có vai trò sản xuất trùng lặp tinh thể và nội tiết tố testosterone giúp nam giới phá hủy các đặc tính nam.

Thông thường, kích thước trung bình của kết quả dài khoảng 4,5cm, rộng 2,5cm. Bọc da dày ở bìu. Chiều dài của tinh hoàn toàn bằng chiều dài của cương cứng.

Tuy nhiên, đối với trường hợp hoàn toàn trong bìu co tinh hoàn bị 1 bên.Hiện tượng này được gọi là tinh hoàn bị hoặc sa tinh hoàn.

Hợp tác từng trường hợp, nam giới có thể bị đốt cháy ở đầu dò bên phải. Đặc biệt, không chỉ nam giới lớn tuổi mà trẻ nhỏ cũng có thể được sa tinh hoàn thành một bên.

Tại sao đàn ông được hỗ trợ trực tuyến?
Nam giới bị làm chậm bởi nhiều nhân. Nóc có thể là kết quả của sự tăng nhiệt độ, nhưng nó cũng có thể là một bệnh trong máu. Special:

- An together because the main reason:
Do nhiệt độ tăng cao: thời tiết nắng nóng, vận động mạnh, chơi thể thao… đều là những nguyên nhân làm thân nhiệt nam giới tăng cao, trong đó có vùng bìu. This is working for a number of cable at the bìu giãn ra, vùng bìu và khí cũng nở ra để điều hòa nhiệt độ tinh hoàn và ngăn cản sự phát triển của trùng lặp tinh thể. Và điều này sẽ làm cho thuốc nam được tải xuống, bên thấp bên cao. Size lớn: Size thay đổi rất nhiều ở mỗi người. Đối với những người có quá nhiều tinh hoàn, vùng bìu sẽ dễ bị sa xuống. This path to tinh hoàn chìm một bên. Da bìu rất lớn: Da bìu bao bọc và bảo vệ 2 túi tinh. Kích thước của nó chỉ đủ cho nền móng. Tuy nhiên, ở hầu hết các nam giới, thậm chí ngoài độ tuổi, bìu quá lớn với hầu hết các túi tinh. This also is do made many nam giới for that a party member is from. Do thương: Khi với vật bị thương, bị thương khi chơi thể thao, những người hành động có thể gây thương tích hoàn toàn. Điều này làm cho chất lượng, máu và chất phát triển, gây tụ tập giữa các tế bào. Và nó làm cho bìu bị thấm. Cao cấp
- The đặc biệt là cáp treo bên trong do bệnh nhân xử lý
nhiệt độ trùng lặp

Trong nhiều trường hợp, kiểm tra bên dưới phải (hoặc ngược lại) có thể là bên dấu của:

Viêm nhiễm: Xuất huyết do vi khuẩn gây hại có thể gây ra cục đông. Và khi viên thuốc nâng lên, vùng bìu bị bệnh. Xoắn tinh hoàn: Là trạng thái sống quay, cản trở máu lưu thông tin. Khi máu kinh bị tắc nghẽn sẽ gây ra cơn đau quặn cho nam giới. Mặt của kết quả sẽ chìm xuống thấp hơn bên kia. Da sưng đỏ, kèm theo cao cấp, buồn nôn. Bí đái ở bìu: Là trạng thái xuất hiện khi các mạch giãn nở vào bìu, tạo ra một lượng lớn thuốc chống lại bàng quang. Không gây đau đớn cho người bệnh. This status is also make for the full of a direction. Special, cn 80% nam giới khi mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch mạch tinh có phần bên dưới bên trong trang nhỏ bên phải. Cảnh ẩn: Hầu hết các đàn ông Có những món đồ khác nhau. Quả không nổi bật mà chìm, khuất bên trong. Và tai nạn này làm cho tinh hoàn bên kia bị chìm. Quit bẹn: Là trạng thái của các cơ quan trong ổ bụng của nam giới chui qua ống bẹn bị sa xuống. Với anh là cơn đau làm thuốc, nhất là khi bệnh nhân đi lại.
Được cho là nhân nguyên, chứng nhận hoàn toàn ở nam giới có thể gây nguy hiểm hoặc không. Tuy nhiên, vì lý do gì, bạn nên nghe theo lời cảnh báo này và đến gặp bác sĩ ngay để xác nhận. Trong trường hợp bị bệnh, bạn cần điều trị.

The East of a party There is an nguy?
Tình trạng xuất hiện vẻ mặt không hề làm mất đi những tấm phim của phái mạnh. Nó cũng cung cấp nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe cũng như trạng thái và khả năng sinh sản của nam giới. Đặc biệt:

Ảnh hưởng tâm lý
Bìu căng, tức là khi vận động sẽ không khiến người bệnh cảm thấy dễ chịu. This will give up the bối rối và mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày. If the pull long too long, this state co can for lo lắng, trầm cảm, thậm chí là trầm cảm ...

Suy giảm chức năng
Khi hết thuốc, người ta thường thấy tự cảm, ngại hệ thống tình dục vì xấu hổ với bạn tình.
0 (0 Votos)

Giãn tĩnh mạch thừng tinh
Respuesta
5/01/21 3:31 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
Tinh tinh là một ống nối mỗi bên của trục với phần bụng dưới. Trong thừng tinh bao gồm các cơ quan: ống dẫn tinh, mạch bạch huyết, mạch máu và dây thần kinh. Nếu các tĩnh mạch thừng tinh bị giãn to, to ra và phóng to cùng tầm nhìn và mắt thường, cẩn thận. Đó là dấu hiệu của giãn tĩnh mạch thừng tinh. Triệu chứng này thường xuất hiện ở nam giới lớn tuổi.

Ở người, cấu tạo của bìu bên trái và bên phải không giống nhau. Hiếm khi giãn tĩnh mạch phát sinh cả hai bên cùng một lúc. Trong hầu hết các trường hợp, giãn tĩnh mạch xảy ra ở tâm thất trái.

Theo nghiên cứu lâm sàng, các chuyên gia chia động mạch thành 5 loại như sau:

Tiểu đường cấp độ 0: Không có xét nghiệm y tế. Lúc này, các bác sĩ chỉ có thể chẩn đoán bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như chụp mạch, siêu âm ... Valsava. Xét nghiệm này giúp bác sĩ chẩn đoán. Bình phẫu thuật mạch máu bình 2: Có thể cảm nhận được sự giãn nở của các tuyến tĩnh mạch khi bệnh nhân hôn mê. Can thiệp sớm Giai đoạn 3: Các búi tĩnh mạch phình to có thể được nhìn thấy trong khi bệnh nhân ở tư thế thẳng. Hở van độ 4: Bệnh nhân đứng hay nằm đều dễ nhận thấy.
Nhiều chứng giãn tĩnh mạch phát triển theo thời gian. Nhưng cũng có những người đàn ông mắc bệnh suốt đời nhưng vẫn không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Nguyên nhân của động mạch
Nguyên nhân của suy giãn tĩnh mạch vẫn chưa được điều tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đưa ra những ý kiến ​​như:

Do trong bìu, các động mạch không hoạt động tốt hoặc động mạch bị hỏng sẽ dẫn đến lượng máu đến động mạch không ổn định. Nếu máu chảy ra quá nhiều có thể khiến các gân của dây hãm bị giãn nở do vận động quá sức hoặc làm việc quá sức. Đun nóng trái cây và cắt hình vuông. Điều này dẫn đến sự trào ngược các chất chuyển hóa đến các tĩnh mạch tinh từ tuyến thượng thận. Các loại thuốc này cũng tích tụ trong động mạch gây ra chứng giãn tĩnh mạch. Bụng bị táo bón nặng. Ví dụ, bệnh tim phát triển, gây áp lực lên các cơ ở bìu. Tuy nhiên, đây là trường hợp hiếm gặp, chỉ xảy ra với nam giới trên 40 tuổi.
Ngoài ra, còn có một số yếu tố nguy cơ dễ dẫn đến bệnh. Rủi ro bao gồm:

Thói quen không hoạt động. Tiền sử gia đình có người mắc bệnh. Khổ quá khứ đủ loạn rồi
Dấu hiệu của động mạch
Dấu hiệu của động mạch

Giãn tĩnh mạch thừng tinh rất khó phát hiện vì ở giai đoạn đầu chưa biểu hiện rõ ràng. Khi bệnh tiến triển, các bệnh khác bắt đầu biểu hiện rõ ràng hơn. Bây giờ bạn biết khi nào:

Cảm giác căng tức, nặng vùng bìu. Càng về cuối ngày, khi đứng và ngồi lâu, cảm giác này càng rõ rệt. Động mạch thâm nhập vào bìu, giống như một con giun. Sưng, đau và sưng. Đau thường được biểu hiện ở chi ngoài bên trái. Khi đứng và vận động, cơn đau càng rõ rệt. Trừ khi anh ấy nằm xuống thì cơn đau sẽ đỡ hơn. Nhiệt độ trong bìu tăng lên. Nguyên nhân là do sự tích tụ của máu trong động mạch sinh tinh. Có thể dẫn đến teo tinh hoàn hoặc co rút tinh hoàn khiến tinh hoàn bị thay đổi về kích thước và hình dạng.
Để có kết quả rõ ràng bệnh nhân cần đi khám bằng siêu âm. Nếu các tĩnh mạch giãn lớn hơn 2,5 mm, đó là cơ sở để chẩn đoán suy giãn tĩnh mạch. Trong một số trường hợp, sự kết hợp của các thủ thuật của Valsalva là cần thiết để đưa ra quyết định. Bệnh cảnh lâm sàng của giãn tĩnh mạch thừng tinh độ 3, hiện tượng nổi rõ cơ, dễ dàng nhìn thấy bên dưới vùng bìu, người bệnh cảm thấy các triệu chứng đau tinh hoàn rõ ràng hơn.

Thiệt hại cho động mạch
Một số vấn đề về suy giãn tĩnh mạch xoay quanh ảnh hưởng của việc gắng sức đối với nam giới. Bao gồm các:

Tinh hoàn bị nóng lên do máu chảy nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Các tĩnh mạch thừng tinh bị suy yếu làm tổn thương các mô cơ ở bìu. Nó có thể ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục và ham muốn tình dục ở nam giới. Bệnh có khả năng làm suy giảm và mềm hóa ống sinh tinh, dẫn đến tinh hoàn bị co rút, teo dần. Một số trường hợp gây vô sinh.
Vì những lý do trên, nếu có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh, bạn nên đến ngay bệnh viện để được kiểm tra tình trạng bệnh.

Tự chữa lành động mạch
Suy giãn tĩnh mạch có tự khỏi được không là thắc mắc của hầu hết mọi người. Theo các chuyên gia, bệnh suy giãn tĩnh mạch là bệnh không thể cưỡng lại được. Do đó, bệnh suy giãn tĩnh mạch không thể tự khỏi.
0 (0 Votos)

RE: Foros: Colciencias se queda atrás
Respuesta
17/02/21 1:56 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
0 (0 Votos)

0 (0 Votos)

good I really like this site  I appreciate you penning this link ISO Certification in UAE 
0 (0 Votos)

Toys are very good for kids or babies. But now a days kids did not like toys very much. Because kids play didital games. Girls toys has many variety for gilrs paly and fun. 
0 (0 Votos)

His blog is amazing and the information provided here is information. I really appreciate your ability to present your ideas. I have also written some articles about social and environmental issues, and you can read this related article for free.
0 (0 Votos)

Cổng đá thường được sử dụng trong các công trình kiến trúc tâm linh như nhà thờ họ, đình, chùa, khu lăng mộ đá dòng họ... Cơ sở đá mỹ nghệ Hà An là một cơ sở có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xây dựng cổng nhà thờ họ đẹp giá rẻ tại Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Thanh Hoá, TPHCM,… với phương châm cung cấp những sản phẩm tốt nhất đến khách hàng. Quý khách có nhu cầu đặt mua các mẫu cổng đá giá rẻ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo HOTLINE: 0904.255.468 hoặc https://maulangmoda.com/cong-da/ để được hỗ trợ và báo giá nhanh nhất.
0 (0 Votos)

Damyngheninhvan.com.vn là một cơ sở đá mỹ nghệ có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chế tác, thi công các khu lăng mộ đá Ninh Bình trên toàn quốc. Với những kinh nghiệm được truyền lại từ lâu, kết hợp với trang thiết bị hiện đại, chúng tôi luôn cung cấp đến khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất. Quý khách muốn đặt hàng, vui lòng liên hệ theo SĐT: 0904.805.727 hoặc truy cập https://damyngheninhvan.com.vn/lang-mo-da/
0 (0 Votos)

RE: Foros: Colciencias se queda atrás
Respuesta
5/04/21 1:11 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
Masszymes reviews @   https://www.laweekly.com/masszymes-reviews/
Custom keto diet @  https://www.laweekly.com/custom-keto-diet-reviews/
Organifi pure reviews @  [url=]https: //www.laweekly .com / organifi-pure-reviews /
Meticore pills @ https://www.laweekly.com/meticore-reviews-weight-loss-meticore-pills-real-customer-complaints/
CBDFx Reviews @ [url=]https: //www.laweekly .com / cbdfx-reviews /
Testogen Reviews @ https://www.laweekly.com/testogen-reviews/
Keto Diet pills @ https://www.laweekly.com/best-keto-diet-pills-reviews/
Greens powder @ https://www.laweekly.com/best-greens-juice-powder-superfood-drink/
CBD Oil Near me @ https://www.laweekly.com/best-cbd-oil-near-me/
organifi @ https://www.iorganifireviews.com/
0 (0 Votos)

RE: Foros: Colciencias se queda atrás
Respuesta
5/04/21 7:55 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
Buy Generic Pills is an online pharmacy store where you can buy generic meds for Erectile Dysfunction Impotence conditions, sleep disorder and much more, all our pills are of branded manufacturing companies and we do not sell expired date meds, so you can have trust while placing an order for meds from Buy Generic Pills. Buy Generic Pills have a good hold on offline markets and booming business since 2005 itself and have a good and reputed name in the fame of customers. 


In our online pharmacy store, we have some best selling meds in Erectile Dysfunction Category are Cenforce , Cenforce 100 , Cenforce 120 , Cenforce 150Fildena , Fildena 100 , Fildena 120, Fildena 150Vidalista , Vidalista 20 , Vidalista 40 , Vidalista 60
0 (0 Votos)

RE: Foros: Colciencias se queda atrás
Respuesta
5/04/21 7:55 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
Buy Generic Pills is an online pharmacy store where you can buy generic meds for Erectile Dysfunction Impotence conditions, sleep disorder and much more, all our pills are of branded manufacturing companies and we do not sell expired date meds, so you can have trust while placing an order for meds from Buy Generic Pills. Buy Generic Pills have a good hold on offline markets and booming business since 2005 itself and have a good and reputed name in the fame of customers. 


In our online pharmacy store, we have some best selling meds in Erectile Dysfunction Category are Cenforce , Cenforce 100 , Cenforce 120 , Cenforce 150Fildena , Fildena 100 ,Fildena 120 , Fildena 150Vidalista , Vidalista 20 , Vidalista 40 , Vidalista 60
0 (0 Votos)

Avana
Respuesta
5/04/21 10:22 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
Avana (Avanafil) is an oral medication prescribed to men suffering from erectile dysfunction. It operates by relaxing the smooth muscle in the corpus cavernosum to increase blood flow to the penis. This makes attaining and maintaining an erection easier when accompanied with sexual stimulation.

Uses
Avana (Avanafil) is an oral medication prescribed to men suffering from erectile dysfunction. It operates by relaxing the smooth muscle in the corpus cavernosum to increase blood flow to the penis. This makes attaining and maintaining an erection easier when accompanied with sexual stimulation. It may be prescribed to be used along with other medications or for other unlisted conditions.
Dosage and Administration


Follow the instructions included with the packaging and provided by your physician to ensure the safest and most effective results while using Avana 100 (Avanafil). It is normally taken thirty minutes before anticipated sexual activity to allow it to begin operating. The typical dosage is one 50mg tablet, but your particular regimen will be based on your health condition, symptoms, and response to similar treatments. Do not attempt to self-medicate or make any unscheduled changes as this may cause serious or unexpected health complications.
Swallow the tablet whole along with a large glass of water. It can be taken on an empty stomach, but a snack or meal may be necessary if you experience nausea. Never crush, split, chew, or dissolve the contents of the tablets prior to use as this may destroy them or alter their effects. It should also be noted that this medication will not cause an erection on its own and must be accompanied by sexual stimulation.
Attend regular appointments with your physician to make sure you are experiencing the correct results from treatment. After observing your progress and response to the medication, you may be instructed to alter the dosage or make other adjustments until the desired effects occur. If you have questions about the medicine prior to administration, ask your pharmacist or physician to ensure the correct usage.
Side effects


As with any medical treatment, the use of Avana ( Avanafil ) may cause side effects in some patients. These will not always occur and can vary greatly in severity. If you experience any unusual symptoms that are persistent, intense, or worrying, immediately inform your physician. It may be necessary to reduce your dosage or frequency of administration to prevent further complications. Emergency medical attention may also be required in more serious cases.
Side effects that may occur during use are:
 • Headache
 • Dizziness or drowsiness
 • Upset stomach, constipation, or diarrhea
 • Warmth, tingling, or redness of the face or neck
 • Cold or flu symptoms (Fever, chills, aches, or sore throat)
 • Back, joint, or muscle pain
More serious symptoms that may need medical attention include:
 • Severe light-headedness or fainting
 • Chest pain, chest tightness, or difficulty breathing
 • Arrhythmias
 • Swelling or pain of the extremities
 • Vision changes (Blurriness, halos, or loss of vision)
 • Tinnitus (Ringing in the ears)
 • Priapism (Erection that is painful or lasts longer than four hours)
Precautions
Avana (Avanafil) should not be used by women, children, or patients taking other nitrate medications. Also inform your physician if you have other conditions that may cause complications with treatment such as a peptic ulcer, blood cell disorder, physical deformity of the penis, heart disease, heart rhythm disorder, angina, hemophilia, retinitis pigmentosa, directions to not have sexual intercourse, recent heart attack, liver disease, kidney disease, or if you are undergoing dialysis. It may be necessary to reduce your dosage or make other adjustments to prevent these potential problems from occurring.
If you have an allergic or hypersensitive reaction, seek emergency medical attention. Possible symptoms include difficulty breathing, difficulty swallowing, swelling, chest tightness, skin rashes, and hives.
Avana (Avanafil) should only be used as instructed and prescribed by your physician or pharmacist. Do not alter your dosage unless specifically instructed to do so by either of the above. Dosage and usage often depends on the severity of the condition, as well as the patient's medical history and current health condition.
Before you begin using this medication, ensure your physician is aware of the following:
 • If you are pregnant or breastfeeding.
 • If you have any allergies.
 • If you have any other illnesses, disorders, or medical conditions.
 • If you are using any other drugs or medication.
 • If you are using any vitamins or supplements.
 
0 (0 Votos)

Tadacip 20
Respuesta
5/04/21 10:23 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
how to fight ED With Tadacip


Tadacip 20 Tablet is used to treat erectile dysfunction in men. It increases blood flow to the penis to help men get an erection. It works by helping to relax the blood vessels in your penis, allowing blood to flow into your penis when you get sexually excited.

Tadacip 20 Tablet may be taken on an empty stomach or with a meal. It should be strictly taken as advised by your doctor. The medicine will only help you to get an erection if you are sexually stimulated. You should take it about one hour before you plan to have sex. The amount of time it takes to work varies from person to person, but it normally takes between 30 minutes and one hour. Only take it if you need it and it has been prescribed to you by a doctor.

The most common side effects of this medicine are flushing, headache, blurred vision, muscle pain, stomach upset, and rash. Talk to your doctor if the side effects bother you or will not go away.

This medicine is not intended for use by women and men should avoid using any other medicines to treat impotence without talking to a doctor. It can be dangerous to take it along with medicines called nitrates (often given for chest pain). Do not take this medicine if you have severe heart or liver problems, if you have recently had a stroke or heart attack or if you have low blood pressure. Let your doctor know if you suffer from these or any other health problems before taking it. You should not drive if this medicine makes you feel dizzy. Avoid drinking alcohol while taking this medicine as it can lead to side effects.
USES OF TADACIP TABLET
 • Treatment of Erectile dysfunction
BENEFITS OF TADACIP TABLET
In Treatment of Erectile dysfunction
Tadacip 20 Tablet belongs to a group of medicines called PDE5 inhibitors. It works by relaxing the blood vessels in your penis. This allows blood to flow into the penis and produce an erection when sexually aroused. This medicine will only help get an erection if you are sexually stimulated. It is very effective but needs to be taken at least 30 minutes before sexual activity.

Do not take this medicine if you also take medicines called nitrates (often given for chest pain).
SIDE EFFECTS OF TADACIP TABLET
Most side effects do not require any medical attention and disappear as your body adjusts to the medicine. Consult your doctor if they persist or if you’re worried about them
Common side effects of Tadacip
 • Flushing (sense of warmth in the face, ears, neck and trunk)
 • Headache
 • Blurred vision
 • Muscle pain
 • Upset stomach
 • Rash
HOW TO USE TADACIP TABLET
Take this medicine in the dose and duration as advised by your doctor. Swallow it as a whole. Do not chew, crush or break it. Tadacip 20 Tablet may be taken with or without food, but it is better to take it at a fixed time.
HOW TADACIP TABLET WORKS
Tadacip 20 Tablet is a phosphodiesterase (PDE-5) inhibitor. It works in erectile dysfunction by increasing blood flow to the penis by relaxing the muscles in penile blood vessels.
 
0 (0 Votos)

Malegra 100
Respuesta
5/04/21 10:24 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
INDICATIONS


Malegra is a combination drug that is made of 2 active compounds, namely Sildenafil citrate and Duloxetine.
Sildenafil citrate gets dissolved in the blood, removes the blockage caused in the arteries and the blood vessels and increases the flow of blood to male organ thus providing men suffering from erectile dysfunction with hard and strong erections.


Duloxetine in Malegra 100  works as an antidepressant which is shown to have a substantial effect on premature ejaculation ensuring long lasting sexual activity.


INSTRUCTIONS 


Take Malegra as directed by your doctor.
 • Take Malegra after a light meal.
 • Take Malegra by mouth with a full glass of water about 50 to 60 minutes before sexual activity. This allows the medication to get proper dissolved into the blood stream for better result.
 • Do not take Malegra more often than once daily.
 • If you miss a dose of Malegra and you still intend to engage in sexual activity, take it as soon as you remember. Continue to take it as directed by your doctor.
DOSAGE


Take the medicine as directed by your doctor.
The most prescribed dose of Malegra 200 of Sildenafil and 60mg of Duloxetine for most patients.
If you miss a dose of Malegra, use it as soon as possible. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule. Do not use 2 doses at once.


STORAGE


Store Malegra between 68 and 77 degrees F (20 and 25 degrees C). Store away from heat, moisture, and light. Keep it out of the reach of children and away from pets.


MORE INFO:


Active Ingredients: Sildenafil Duloxetine
The effect of this medication lasts up to 4 hours.
Malegra Oral Jelly should not be consumed on an everyday basis as it can get habitual within the person. Thus, this kind of consumption could lead to addiction of this medication in the person and bring out adverse side effects over the person.
In case of an overdose, immediately contact nearby poison control center or emergency room.


SAFETY INFORMATION


Do not take Malegra if:


 • you are allergic to any ingredient in Malegra
 • you are under mental stress or performing any physical activity
 • you have been advised by your doctor to avoid sexual activity because of heart problems
 • you are taking nitrates (eg, isosorbide, nitroglycerin) in any form (eg, tablet, capsule, patch, ointment), or nitroprusside
 • you use certain recreational drugs called "poppers" (eg, amyl nitrate or nitrite, butyl nitrate or nitrite)
Contact your doctor or health care provider right away if any of these apply to you.
Some medical conditions may interact with Malegra. Tell your doctor or pharmacist if you have any medical conditions, especially if any of the following apply to you:
 • if you are taking any prescription or nonprescription medicine, herbal preparation, or dietary supplement
 • if you have allergies to medicines, foods, or other substances
 • if you have a deformed penis (eg, Peyronie disease), blood cell problems (eg, leukemia, sickle cell anemia)
 • if you have a history of high or low blood pressure, ulcers, bleeding problems, heart problems (heart failure, irregular heartbeat), or blood vessel problems
 • if you have a history of heart attack, stroke, or life-threatening irregular heartbeat, especially within the past 6 months.
Some medicines may interact with Malegra. Tell your health care provider if you are taking any other medicines, especially any of the following:
 • Alpha-blockers (eg, doxazosin), medicines for high blood pressure, nitrates (eg, isosorbide, nitroglycerin), or nitroprusside because severe low blood pressure with dizziness, lightheadedness, and fainting may occur
 • Azole antifungals (eg, itraconazole, ketoconazole), H2 antagonists (eg, cimetidine), HIV protease inhibitors (eg, ritonavir, saquinavir), macrolide antibiotics (eg, erythromycin), narcotic analgesics (eg, dihydrocodeine), or telithromycin because they may increase the risk of Malegra's side effects
 • Bosentan or rifampin because they may decrease Malegra's effectiveness.
This may not be a complete list of all interactions that may occur. Ask your health care provider if Malegra interact with other medicines that you take. Check with your health care provider before you start, stop, or change the dose of any medicine.


Important safety information:


 • Malegra may cause dizziness, drowsiness, fainting, or blurred vision. These effects may be worse if you take it with alcohol or certain medicines. Use Malegra with caution. Do not drive or perform other possible unsafe tasks until you know how you react to it.
 • Malegra may cause dizziness, lightheadedness, or fainting; alcohol, hot weather, exercise, or fever may increase these effects. To prevent them, sit up or stand slowly, especially in the morning. Sit or lie down at the first sign of any of these effects.
 • Patients with heart problems who take Malegra may be at increased risk for heart-related side effects, including heart attack or stroke. Symptoms of a heart attack may include chest, shoulder, neck, or jaw pain; numbness of an arm or leg; severe dizziness, headache, nausea, stomach pain, or vomiting; fainting; or vision changes. Symptoms of a stroke may include confusion, vision or speech changes, one-sided weakness, or fainting. Contact your doctor or seek medical attention right away if you experience these symptoms.
 • Malegra does not stop the spread of HIV or other sexually transmitted diseases (STDs) to others through sexual contact. Use barrier methods of birth control (eg, condoms) if you have HIV infection or an STD.
 • Malegra will not prevent pregnancy. If your partner may become pregnant and you wish to avoid pregnancy, be sure to use an effective form of birth control.
 • Malegra may uncommonly cause mild, temporary vision changes (eg, blurred vision, sensitivity to light, blue/green color tint to vision). Contact your doctor if vision changes persist or are severe.
 • Do not use other medicines or treatments for ED while you are taking Malegra without first checking with your doctor.
 • Use Malegra with caution in the elderly; they may be more sensitive to its effects.
 • Malegra is not recommended for use in patients younger 18 years.
SIDE EFFECTS


All medicines may cause side effects, but many people have no, or minor, side effects.
Check with your doctor if any of these most common side effects persist or become bothersome:
Headache, flushing, blurring of vision, runny nose, nausea and vomiting, indigestion, back or muscle pain.
The side effects given above may not cover all possible side effects. Patients who take Malegra may or may not experience the above listed symptoms as it depends upon the reaction of the body to the medicine. If the side effects worsen during the treatment by Malegra, contact the doctor or medical emergency unit as early as possible.
 
0 (0 Votos)

Premature ejaculation
Respuesta
5/04/21 10:25 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
Title

Understand Premature Ejaculation In Depth? Know About It & How Does It Occurs?


Description

Premature ejaculation is the most common male sexual problem and it’s a very distressing one at that. This is because a man who has it feels inferior and insecure. Most men who are infertile have poor self-esteem. They are already in a place where they feel inadequate as they are unable to get their wife pregnant. In addition to this, if they are unable to perform in the bedroom, it just compounds the situation.
Just as fertile men have sexual problems, infertile ones have them too- and premature ejaculation (PE) is the most common male sexual dysfunction. Most men use porn films as a scale to measure their sexual prowess and they feel that they should be able to maintain an erection for as long as those actors in porn movies are able to. The thing to keep in view here is that movies are always made after a lot of trick photography and editing; keeping that as a yardstick is the wrong thing to do as they are not the norm.
Interestingly, there is an evolutionary advantage to being a premature ejaculator; this seems to be synced-in with our genes. In the past, the men who could have sex quicker would also be the ones who would be able to get more women pregnant, faster; that are how they spread their genes far and wide.
So why does PE occur?
Premature Ejaculation is essentially a psychological problem; in most men it’s a carry-forward of behavior they have learned as a teenager. When you are masturbating in your bathroom, you don't really want to be caught by your parents, and that’s why you try to ejaculate as quickly as possible. Unfortunately, once you grow up, it’s extremely difficult to unlearn this behavior.
Some simple solutions
The silver lining is that PE doesn’t impact your fertility. As long as the sperm are being ejaculated inside the vagina, the speed at which you discharge doesn’t make any physiological difference at all. Of course, it’s very difficult to “cure” this problem, but there are a number of simple solutions that work:
 
One of the first things you can do is attempt to have sex one more time after you have ejaculated. This ejaculation will typically be delayed and your erection will also last much longer
It’s also a good idea to change your sexual technique. Once your wife gets her sexual release first, you won’t be that stressed any longer, to perform. You can also use Super p force, super kamagra and super vidalista this helps prolong the time to ejaculation. Its effective, however it takes away the fun
Using the Stop-Start or Squeeze technique to delay ejaculation is another technique you can learn
Some men find that taking the SSRi group of antidepressants also helps
There are several quacks who different remedies (online & in real
life as well) to "treat premature ejaculation. They take advantage of a
man's ignorance and inferiority complex – and you should beware of these.
It’s a fact that treating premature ejaculation can take time; however, if your main focus is to have a baby, it’s not very difficult to achieve as long as your sperm count is normal.
0 (0 Votos)

RE: Foros: Colciencias se queda atrás
Respuesta
9/04/21 3:02 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
When performing multiple reps of the given Yoga Teacher Training in Rishikesh at https://www.ashtangayogarishikesh.com/, you ought to count down instead of up. It will help you have a better thought of how many you possess left whilst keeping you motivated to end.

You may increase your Yoga Teacher Training in Rishikesh by learning how to overcome your breathing. Attempt to exhale hard when your shoulders peak during situps. The contraction of any relaxation causes your ab muscles to accomplish more work than normal.

Lots of people stay motivated by seeing results as they keep how much they weigh loss efforts. Try buying tighter clothes rather than making use of the scale. Wear these every day you diet to view progress.

Do what you are able to not just forget to Yoga Teacher Training in Rishikesh on weekends through your Yoga Teacher Training in Rishikesh. It's not unusual for an individual to look at weekends as "leisure time" to relax and in some cases, they can be. It is recommended to think about weight loss every single day.

Using those words could make you feel less motivated. Whenever you reference hitting the gym, refer to it as what you may really do, running or cycling is more interesting.

 https://browser.geekbench.com/user/384126

https://ello.co/ashtangayogarishikesh

https://ello.co/ashtangayogarishikesh/post/qjmgbidhcysrsgjo3_eieq

https://www.intensedebate.com/people/rishikeshayr

http: //www.cruzroja.es/creforumvolint_en/user/profile/143974.page

http://gforge.wits.ac.za/gf/project/vre/forum/?_forum_action=ForumMessageBrowse&thread_id=9697&action=ForumB&forum_id=49

https: / /vimeo.com/ashtangayogarishikesh

https://www.yoga.in/centers/ashtanga-yoga-rishikesh-ayr-3065.html
0 (0 Votos)

RE: Foros: Colciencias se queda atrás
Respuesta
9/04/21 3:03 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
When performing multiple reps of the given Yoga Teacher Training in Rishikesh at  https://www.ashtangayogarishikesh.com/, you ought to count down instead of up. It will help you have a better thought of how many you possess left whilst keeping you motivated to end.

You may increase your Yoga Teacher Training in Rishikesh by learning how to overcome your breathing. Attempt to exhale hard when your shoulders peak during situps. The contraction of any relaxation causes your ab muscles to accomplish more work than normal.

Lots of people stay motivated by seeing results as they keep how much they weigh loss efforts. Try buying tighter clothes rather than making use of the scale. Wear these every day you diet to view progress.

Do what you are able to not just forget to Yoga Teacher Training in Rishikesh on weekends through your Yoga Teacher Training in Rishikesh. It's not unusual for an individual to look at weekends as "leisure time" to relax and in some cases, they can be. It is recommended to think about weight loss every single day.

Using those words could make you feel less motivated. Whenever you reference hitting the gym, refer to it as what you may really do, running or cycling is more interesting.

 https://browser.geekbench.com/user/384126

https://ello.co/ashtangayogarishikesh

https://ello.co/ashtangayogarishikesh/post/qjmgbidhcysrsgjo3_eieq

https://www.intensedebate.com/people/rishikeshayr

http: //www.cruzroja.es/creforumvolint_en/user/profile/143974.page

http://gforge.wits.ac.za/gf/project/vre/forum/?_forum_action=ForumMessageBrowse&thread_id=9697&action=ForumB&forum_id=49

https: / /vimeo.com/ashtangayogarishikesh

https://www.yoga.in/centers /ashtanga-yoga-rishikesh-ayr-3065.html
0 (0 Votos)

RE: Foros: Colciencias se queda atrás
Respuesta
14/04/21 16:09 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
How to get your desired band in IELTS online Without Exam

(ieltsmasters180@gmail.com)All our IELTS certificates are original and British Council certified.

kik ID...... (raul.chavez28)REAL IELTS,PMP,TOELF,NEBOSH,UG/PG CERTIFICATE WITHOUT EXAMS IN INDIA,SAUDI ARABIA,UAE,UK,USA.

BUY NCLEX, SAT, ACT, AP, MCAT, CPA, CFA, NCLEX, USMLE, PANCE, PANRE, NCLEX, PLAB, USMLE, NEET-PG License without Attending the

Buy IELTS certificates in KUWAIT.
buy IELTS certificates in DUBAI
BUY IELTS CERTIFICATES in UAE and Saudi Arabia.
Buy Registered IELTS & TOEFL, ESOL((ieltsmasters180@gmail.com))

certificates without attending the Exam
Buy IELTS-TOEFL Test Certificate ANY SCORE We Sell Registered IELTS Certificate
Ielts certificate without exam in in Dubai Ielts Certificate Without
Exam in Qatar

INQUIRIES..

CONTACT US VIA>> https://www.xn--kpditt-svenskakrkort-39bo.com/kop-korkort/

WHATSAPP:=================(+380-9542-31375)

general support: =======(ieltsmasters180@gmail.com)Buying and Selling Original IELTS Certificates Online in Jordan
Selling Original IELTS Certificates Online in United Arab Emitates,UAE,DUbai
Selling Original IELTS Certificates Online in Bahrain
Selling Original IELTS Certificates Online in Algeria
Selling Original IELTS Certificates Online in Saudi Arabia
Selling Original IELTS Certificates Online in Middle East
Selling Original IELTS Certificates Online in Kuwait
Selling Original IELTS Certificates Online in Qatar
Selling Original IELTS Certificates Online in Jordan
Selling Original IELTS Certificates Online in Egypt

Buy original Ielts Certificate Without Exam in United Arab Emitates,UAE,DUbai
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Jordan
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Saudi Arabia
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Jordan
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Saudi Arabia
Buy original Ielts Certificate Without Exam in DUbai
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Kuwait
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Qatar
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Egypt

buy British Council IELTS certificates
buy British Council IELTS certificates
buy British Council IELTS certificates
buy British Council IELTS certificates
Buy original Ielts Certificate without Exam in United Arab Emitates,UAE,DUbai
Buy original Ielts Certificate without Exam in Jordan
Buy original Ielts Certificate without Exam in Saudi Arabia
Buy original Ielts Certificate without Exam in Jordan
Buy original Ielts Certificate without Exam in Saudi Arabia
Buy original Ielts Certificate without Exam in DUbai
Buy original Ielts Certificate without Exam in Kuwait
Buy original Ielts Certificate without Exam in Qatar
Buy original Ielts Certificate without Exam in Egypt

Buying and Selling Original IELTS Certificates Online in Jordan
Selling Original IELTS Certificates Online in United Arab Emitates, UAE,
DUbai

INQUIRIES..

CONTACT US VIA>> https://www.xn--kpditt-svenskakrkort-39bo.com/kop-korkort/

WHATSAPP:=================(+380-9542-31375)

general support: =======(ieltsmasters180@gmail.com)BUY IELTS CERTIFICATE IN MALAYSIA, BUY IELTS CERTIFICATE IN PAKISTAN,
BUY IELTS INDIA, BUY IELTS PAKISTAN, BUY IELTS SAUDI ARABIA,BUY IELTS
SINGAPORE, BUY IELTS UAE, BUY IELTS WITHOUT EXAMS, BUY ORIGINAL IELTS,
BUY REAL IELTS, BUY REAL IELTS ABU DHABI, BUY , REAL IELTS INDIA, BUY
REAL IELTS PAKISTAN, GET IELTS CERTIFICATE ONLINE, GET IELTS
CERTIFICATE WITHOUT EXAM, GET IELTS BAND 7 INDIA, HOW TO BUY IELTS
CERTIFICATE ,IELTS INDIA IELTS PAKISTAN, ORIGINAL IELTS CERTIFICATE
QATAR, ORIGINAL IELTS PAKISTAN, REAL IELTS DUBAI, REAL IELTS
QATAR,ILTS FOR SALE, BUY ORIGINAL IELTS IN SYDNEY, IELTS AUSTRALIA,
IELTS CANADA, IELTS LEGIT, BUY REAL IELTS, IELTS FOR SALE IN INDIA,
BUY IELTS CERTIFICATE IN EGYPT, GET IELTS WITHOUT TEST, IELTS WITHOUT
EXAMS, BUY IELTSONLINE, IELTS BAND 8, IELTS BAND 7, IELTS BAND 6.5,
IELTS BAND 7.5, BUY IELTS 8.5, BUY IELTS BAND 9, ORIGINAL IELTS((ieltsmasters180@gmail.com))

CERTIFICATE, BUY ORIGINAL IELTS CERTIFICATE, BUY IELTS CERTIFICATE
INDIA, CAN BUY IELTS CERTIFICATE, IELTS LAHORE, IELTS PAKISTAN FOR
AUSTRALIA, IELTS PAKISTAN FEE, IELTS ISLAMABAD FOR AUSTRALIA, IELTS IN
NEPAL FOR AUSTRALIA, IELTS IN QATAR FOR AUSTRALIA, IELTS IN OMAN FOR
AUSTRALIA, IELTS IN LEBANON FOR AUSTRALIA, IELTS IN INDIA FOR
AUSTRALIA, BUY IELTS CERTIFICATE IN UAE, BUY IELTS CERTIFICATE IN
SAUDI ARABIA, BUY IELTS CERTIFICATE IN DUBAI, BUY IELTS CERTIFICATE IN
IRAN WITHOUT EXAMS, GETTING IELTS, BUY ORIGINAL AND REGISTERED IELTS
CERTIFICATE WITHOUT EXAMS/TEST IN PAKISTAN/INDIA/QATAR/KUWAIT/OMAN/,
GET IELTS WITHOUT EXAMS In AUSTRALIA/CANADA/UAE/SAUDI ARABIA/IRAN,
BUY/GET/OBTAIN ORIGINAL/REGISTERED NEBOSH WITHOUT EXAMS/TEST IN
PAKISTAN/QATAR/UK/SAUDI ARABIA/INDIA/EGYPT/USA/CANADA, WHERE CAN I BUY
NEBOSH WITHOUT EXAMS ONLINE, PURCHASE ORIGINAL IELTS CERTIFICATE, BUY
BRITISH COUNCIL IELTS CERTIFICATE WITHOUT EXAMS, BUY NEBOSH ONLINE,
GET NEBOSH WITHOUT EXAMS IN QATAR, WHERE/HOW/ CAN I
BUY/OBTAIN/GAIN/GET/ORDER/PURCHASE/ REQUEST
ORIGINAL/REGISTERED/LEGIT/GENUINE/AUTHENTIC/REAL/CERTIFIED.

Buy original IELTS Certificate Without Exam in Jordan
Buy original IELTS Certificate Without Exam in Saudi Arabia
Buy original IELTS Certificate Without Exam in Jordan
Buy original IELTS Certificate Without Exam in Saudi Arabia
Buy original IELTS Certificate Without Exam in Dubai
Buy original IELTS Certificate Without Exam in Kuwait
Buy original IELTS Certificate Without Exam in Qatar
Buy original IELTS Certificate Without Exam in Egypt
All our IELTS certificates are original and British Council certified. We do
not make fake ielts certificates!
Get ielts band 7 pakistan
buy ielts certificate
buy original ielts certificate
ielts certificate for sale
ielts certificate for sale in uae
ielts certificate verification
Obtain IELTS Certificates without Taking Exams
Buy Real Ielts,toefel,passports, Online Without Exam
Where can someone buy a registered TOEFL and IELTS certificate
BUY/OBTAIN/GET/MODIFY/PURCHASE IELTS Certificate without exams
Buy/Get/Order/Request/Apply for a original ielts certificate
Buy Ielts certificate in Australia
Buy Ielts certificate Band 8 India
can i pass in ielts exam from money
Get Ielts Band 8 Afghanistan
Obtain Ielts Band 8 United Arab Emirates
Acquire Ielts certified Band 8 Dubai
Order Ielts certified Band 8 Italy
Buy Toelf certificate in Saudi Arabia
Buy real Gmat certificate in Pakistan
Pay for Ielts certificate Band 8 Spain
Apply for Ielts Band 8 Pakistan
Obtain Ielts Band 8 Ouzb?kistan
Purchase Ielts Band 8 Albania
buy Ielts Band 7 and 8 Algeria
Buy Ielts certificate Band 8 Iran
Buy Gre certificate in Kuwait
Obtain Ielts Band 7 in China
Buy Ielts 8 Qatar in Afghanistan
Get Ielts Band 7 and 8 Sri Lanka
Acquire Ielts Band 8 Palestine
Buy Ielts certificate Band 8 France
ielts certificate without exam in punjab
Purchase Ielts Band 8 Turkey((ieltsmasters180@gmail.com))

Buy Pte certificate in Lebanon
Buy Toelf certificate in Saudi Arabia
Buy Ielts certificate Band 8 Egypt
Ielts certificate for sale in uae
Buy Ielts certificate Band 8 Germany
Ielts Band 8 Dominican Republic
Buy Ielts certificate Band 8 Lebanon
Get Ielts Band 8 Saudi Arabia
Get Original Pte Certificate in Italy
Buy Original Toefl Certificate in India
Obtain Original Toefl Certificate in Pakistan
Get Real Toefl IBT Certificate in Oman
Buy Real Toefl IBT Certificate in Kuwait
Obtain Real Toefl IBT Certificate in Russia
Buy Real Toefl PBT certificate in canada
Obtain Real Nebosh certificate in usa
Buy Nebosh certificate in UK without test
Buy Fle certificate in France
Get Pte certificate in jordan
Buy Ielts certificate Band 7 in India
Get Ielts cert Band 7 in Afghanistan
Obtain Ielts Band 7 United Arab Emirates
Need Ielts certificate Band 7 Dubai
Get Ielts certificate Band 7 Italy
Buy original Ielts Certificate Without Exam in United Arab Emitates,UAE,DUbai
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Jordan
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Saudi Arabia
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Jordan
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Saudi Arabia
Buy original Ielts Certificate Without Exam in DUbai
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Kuwait
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Qatar
((ieltsmasters180@gmail.com))


buy original Ielts certificate, buy certificate of Ielts
buy original Ielts certificate, buy certificate of Ielts
buy original Ielts certificate, buy certificate of Ielts
buy original Ielts certificate, buy certificate of Ielts
buy original Ielts certificate, buy certificate of Ielts
Can we cheat in IELTS or make short cut or pay money and get certificate
We Sell Registered IELTS Certificates

INQUIRIES..

CONTACT US VIA>> https://www.xn--kpditt-svenskakrkort-39bo.com/kop-korkort/


WHATSAPP:=================(+380-9542-31375)

general support: =======(ieltsmasters180@gmail.com)

buy nebosh certificate
Buy Degree Certificate?
Save On Buy Degree Certificate
Buy Degree Certificate. Compare
Apply UG/PG Diploma & Master degree
programs in UK, Inquire now,
Buy Degree Certificate?
Buy+Degree+Certificate?
Buy Degree Certificate

Buy IELTS Certificate?

buy original and fake ielts certificate

can buy ielts certificate and fake IELTS Exam, Dubai - Pass IELTS with
the British Council?

fake ielts certificate IELTS Exam, Dubai - Pass IELTS with the British Council?

ielts certificate for sale IELTS Exam, Dubai - Pass IELTS with the
British Council?

ielts certificate validity IELTS Exam, Dubai - Pass IELTS with the
British Council?

ielts certificate without exam IELTS Exam, Dubai - Pass IELTS with the
British Council?

ielts certificate lost

ielts certificate verification

ielts certificate validity period
buy original ielts certificate in Dubai & Abu Dhabi
IELTS - International English Language Testing System

Buy IELTS certificates. buy IELTS cetificate
BUY IELTS CERTIFICATES in UAE and Saudi Arabia. We sell ... Buy
Registered IELTS & TOEFL, ESOL certificates without attending the Exam
Buy IELTS-TOEFL Fake Test Certificate ANY SCORE With
Ielts certificate without exam in in Dubai Ielts Certificate Without
Exam in Qatar((ieltsmasters180@gmail.com))


Buying and Selling Original IELTS Certificates Online in Jordan
Selling Original IELTS Certificates Online in United Arab Emitates,UAE,DUbai
Selling Original IELTS Certificates Online in Bahrain
Selling Original IELTS Certificates Online in Algeria
Selling Original IELTS Certificates Online in Saudi Arabia
Selling Original IELTS Certificates Online in Middle East
Selling Original IELTS Certificates Online in Kuwait
Selling Original IELTS Certificates Online in Qatar
Selling Original IELTS Certificates Online in Jordan
Selling Original IELTS Certificates Online in Egypt

Buy original Ielts Certificate Without Exam in United Arab Emitates,UAE,DUbai
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Jordan
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Saudi Arabia
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Jordan
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Saudi Arabia
Buy original Ielts Certificate Without Exam in DUbai
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Kuwait
Buy original Ielts Certificate Without Exam in Qatar


INQUIRIES..

CONTACT US VIA>> https://www.xn--kpditt-svenskakrkort-39bo.com/kop-korkort/


WHATSAPP:=================(+380-9542-31375)

general support: =======(ieltsmasters180@gmail.com)


buy ielts in Poland, buy ielts in Chile, get ielts in singapore, ielts
band 7 in Australia, buy ielts online in Belarus, apply for ielts
certificate, Buy Ielts certificate Band 7, Buy Ielts Band 8 Iran, Buy
Ielts Band 7 Iran, Ielts Band 8 Lebanon, Ielts band 9 brazil, obtain
CEFR exam Iraq, buy ielts in myanmar, buy ielts in Germany, buy ielts
in Spain, buy ielts in Sweden, buy ielts in Potugal, buy ielt in
Russia, get ielts in Gibraltar, apply for ielts in China, buy ielts in
Switzerland, buy ielts in Chile, buy ielts in Finland, buy ielts in
Andorra, buy ielts in Serbia, buy ielts in Estonia, buy ielts in
Macedonia, buy ielts in Vatican City, buy ielts in Latvia, buy ielts
in Ireland, buy ielts in Moldova, buy ielts in Vietnam, buy ielts in
Thailand, buy ielts in Slovakia, buy ielts in Iceland, buy ielts in
Montenegro, buy ielts in Kazakhstan, buy ielts in Austria, buy ielts
in Norway, buy ielts in Italy, buy ielts in Australia, buy ielts in
Canada, buy ielts in Denmark, buy ielts in Malaysia, buy ielts in
Aghanistan, buy ielts certificate in Middle East Buy Ielts certificate
Band 7 Nepal, Buy IELTS certificate without exam in Australia, Buy
IELTS certificate without exam in Dubai, Buy IELTS certificate without
exam in Romania, Buy IELTS certificate without exam in uae/uk, Buy
IELTS certificate without exam in Malaysia, Buy IELTS certificate
without exam in Nepal, Buy IELTS certificate without exam in UAE, Buy
original database Verifiable IELTS certificate Buy ielts certificate
8.5 band in Australia, Obtain Ielts Certificate without taking The
Test, Obtain Toefl Certificate without taking The Test, Obtain GRE
Certificate without taking The Test, Get Ielts Certificate without
taking The Test, Get Toefl Certificate without taking The Test, Get
Nebosh Certificate without taking The Test, Buy Fle Certificate
without taking The Test, Buy ETS Certificate without taking The Test,
Obtain IELTS Certificate without Taking Exams, Buy International
English language test system Buy Real Ielts,toefl,passports, Online
Without Exam, Buy GRE Certificate without taking The Test Selling,
Original IELTS Certificates Online in Bahrain, i got my registered
ielts certificate without exams buy original and registered ielts and
toefl certificates in Poland, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Ukraine, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Greece, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Austria, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Sweden, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Norway, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Iceland, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Finland, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Croatia, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Cyprus, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Romania, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Hungary, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Bulgaria, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Denmark, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Slovenia, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Serbia, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Albania, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Lithuania, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Belarus, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Slovakia, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Bosnia, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Estonia, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Montenegro, buy original and registered ielts
and toefl certificates in Italy, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Spain, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Germany, buy original and registered ielts and
toefl certificates in Switzerland, buy original and registered ielts
and toefl certificates in Netherlands buy original and registered
ielts and toefl certificates in Czech Republic, buy
original/registered IELTS/TOEFL/ESOL/GRE certificates in Saudi Arabia,
buy original/registered IELTS/TOEFL/ESOL certificates in the middle
East, buy original and registered ielts and toefl certificates in
Singapore,((ieltsmasters180@gmail.com))


Real ielts certificate India buy ielts certificate original Ielts
Ielts band 7 Get toefl certificate genuine ielts certificate Get
ielts online
Nebosh certificate buy real nebosh certificate Taking Test IELTS
buy toefl online get ielts band 7 toefl certificate online Genuine
certificate
original ielts/toefl UK verified ielts ielts dubai Certificate
Toefl Pakistan ielts certificate Dubai ielts Certificate online
Qatar ielts Singapore
ielts/toefl Saudi Arabia Nebosh certificate United Kingdom Ielts
certificate without Exam Toefl Certificate without Test Real IELTS
speaking Test Questions
IELTS speaking band 7 india IELTS speaking test samples with answers
IELTS speaking test samples questions/band 8 IELTS speaking band 6
sample
Latest speaking topics for IELTS with answers IELTS speaking band 7
sample get ielts certificate without exam in pakistan lost my ielts
certificate((ieltsmasters180@gmail.com))

ielts certificate without exam in hyderabad ielts certificate
without exam in delhi about nebosh course nebosh course in
trivandrum buy fake nebosh certificate
how to check nebosh certificate buy nebosh certificate toefl
backdoor hyderabad ielts/toelf exam backdoor pte backdoor
hyderabad
toefl proxy agents in hyderabad ielts agents in hyderabad pte
proxy agents in hyderabad toefl agents in hyderabad ielts backdoor
chennai
ielts backdoor in bangalore ielts agents in hyderabad toefl
backdoor hyderabad ielts proxy agents ielts exam proxyIELTS
Backdoor in India
IELTS Backdoor Pakistan IELTS backdoor chennai IELTS backdoor in
Bangalore toefl backdoor hyderabad

INQUIRIES..

CONTACT US VIA>> https://www.xn--kpditt-svenskakrkort-39bo.com/kop-korkort/


WHATSAPP:=================(+380-9542-31375)

general support: =======(ieltsmasters180@gmail.com)
0 (0 Votos)

RE: Foros: Colciencias se queda atrás
Respuesta
14/04/21 16:09 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
(WhatsAp: + 380-9542-31375) BUY BULGARIAN FAKE PASSPORT, SWEDISH REAL PASSPORT AND DRIVERS LICENSE / FAKE ROMANIAN ID CARD FOR SALE / FALSE HUNGARIAN PASSPORTS. 

Buy real registered passports)(whatsapp +380-9542-31375))real registered drivers license,fake passports,UK passport,, Canada drivers license, ID CARD, IELTS, TOEFL, VISA,

Buy Real/Fake Database Registered((+380-9542-31375))Passport


(WhatsAp:+380-9542-31375)NEED VERIFIED IELTS/TOEFL/ESOL/GRE/PTE/GMAT/Nebosh/CELTA/DELTA certificate urgently in Australia, Saudi Arabia, Oman, Lebanon, Qatar, Canada, India, Dubai, Iran, Pakistan, Belarus, Kuwait, Germany, France,


We offer real and genuine passports, drivers license, Identity cards, TOEFL, IELTS, Birth certificates for the following countries: Australia, Belgium, Brazil, Finland, France, Great Britain, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Austria, Sweden, Switzerland, Spain, Great Britain, USA and others. We guarantee you 100% genuine documents which you can use with any single problem. we have satisfied clients all over the world.


whatsap contact::::::::::::::: +380-9542-31375

 https://www.xn--kpditt-svenskakrkort-39bo.com/kop-korkort/

Buy drivers license online

Buy passports online

Buy diplomates online

Buy SSN online

Buy birth certificates online

Buy ID cards online

Buy visa online

Buy certificates online

Buy TOEFL, IELTS online

 

Order real and fake drivers license online

Order real and fake passports online

Order real and fake SSN online

Order real and fake birth certificates online

Order real and fake ID cards online

Order real and fake visa online

Order real and fake certificates online

Order real and fake TOEFL, IELTS online


whatsap contact::::::::::::::: +380-9542-31375


Contact emails .......  raulbestpro100@gmail.com


Buy Registered and unregistered drivers license online

Buy Registered and unregistered passports online

Buy Registered and unregistered SSN online

Buy Registered and unregistered birth certificates online

Buy Registered and unregistered visa online

Buy Registered and unregistered ID cards online

Buy Registered and unregistered certificates online

Buy Registered and unregistered TOEFL, IELTS online


Get novelty drivers license online

Get novelty passports online

Get novelty SSN online

Get novelty birth certificates online

Get novelty ID cards online

Get novelty visa online

Get novelty certificates online

Get novelty TOEFL, IELTS online

Buy genuine drivers license online

Buy genuine passports online

Buy genuine SSN online

Buy genuine birth certificates online

Buy genuine ID cards online

Buy genuine visa online

Buy genuine certificates online

Buy genuine TOEFL, IELTS online 

whatsap contact::::::::::::::: +380-9542-31375


Contact emails .........  raulbestpro100@gmail.com

Skype ........ raul bestpro


https://www.xn--kpditt-svenskakrkort-39bo.com/kop-korkort/

genuine and fake passports for sale

genuine and fake certificates for sale

Real and fake ID card for sale

Buy Fake Euro online

Buy fakes online

Buy fake British pounds online

whatsap contact::::::::::::::: +380-9542-31375
0 (0 Votos)

This is amazing and admiring. Love it. Thanks!
Online Shopping in Pakistan
0 (0 Votos)

This is amazing and admiring. Love it. Thanks!
Online Shopping in Pakistan
0 (0 Votos)

This is amazing and admiring. Love it. Thanks!
Online Shopping in Pakistan
0 (0 Votos)

This is amazing and admiring. Love it. Thanks!
Online Shopping in Pakistan
0 (0 Votos)

This is amazing and admiring. Love it. Thanks!
Online Shopping in Pakistan
0 (0 Votos)

This is amazing and admiring. Love it. Thanks!
Online Shopping in Pakistan
0 (0 Votos)

RE: Foros: Colciencias se queda atrás
Respuesta
15/04/21 8:25 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
Observatorio De Educación del Caribe ColombianoViệc Jaime Restrepo Cuartas từ chức quản lý Colciencias đã giúp loại bỏ khỏi lĩnh vực học thuật và khoa học một mối lo ngại đã có từ vài năm trước: tương lai không chắc chắn của thực thể, được thành lập vào năm 1968 và được chuyển đổi thành Phòng Hành chính Khoa học, Công nghệ và Đổi mới trong năm 2009.

Quan chức sắp mãn nhiệm, cựu hiệu trưởng Đại học Antioquia và là cựu đại diện của Phòng, đã chấp nhận trên các phương tiện truyền thông khác nhau - với sự lo lắng hơn nhiều so với sự phẫn nộ - rằng con số 350.000 triệu peso mà Bộ Tài chính sẽ cho anh ta vào năm tới, pháp nhân mà anh ta vừa rời đi thấp hơn nhiều so với ngân sách cần thiết để đạt được các mục tiêu mà Chính phủ Quốc gia đã đặt ra trong lĩnh vực này và theo đó, đạt 590.000 triệu peso.

Ngoài những tuyên bố của Restrepo Cuartas, người rời bỏ Colciencias vì anh ta không thấy cách giải quyết mâu thuẫn giữa các nguồn lực được cấp và các mục tiêu theo đuổi, điều đáng băn khoăn về tình trạng của một trong năm đầu tàu của sự thịnh vượng, vốn là một phần không thể thiếu. một phần của Kế hoạch Phát triển Quốc gia của chính quyền hiện tại.

Ngay từ đầu, khi người ta nói rằng cỗ máy đổi mới, bên cạnh mọi thứ, là động cơ của các quá trình phát triển trong khuôn khổ thời đại, người ta nghĩ rằng đất nước cuối cùng đã nhận ra rằng tương lai nằm trong tay kiến thức và ngay lập tức đã có bước nhảy vọt cần thiết để thoát khỏi sự chậm trễ về công nghệ. Việc Colombia đã từ vị trí 71 lên 65 trong danh sách 141 quốc gia trong báo cáo về Chỉ số Đổi mới Toàn cầu 2012, do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới trình bày tại Thụy Sĩ, càng tạo ra nhiều kỳ vọng. Và người ta nói về một con số gần một nghìn tỷ peso mỗi năm, mà nguồn gốc sẽ là tiền bản quyền mà các khu vực nhận được, mang lại cảm giác rằng các bước đã được thực hiện đúng hướng.

Mọi thứ dường như chỉ ra rằng, bất chấp những mục đích tốt đẹp và những thông báo được đưa ra, đầu máy đổi mới hoàn toàn không bắt đầu và nếu có, nó sẽ không có Colciencias trong toa xe của nó. Trong nhiều năm, cộng đồng khoa học đã nhận được những lời phàn nàn tương tự: việc truy cập khó khăn như thế nào - do những thay đổi liên tục trong các quy tắc của tổ chức, sự phức tạp của các hình thức gọi và những vấn đề nhỏ nhặt như các vấn đề từ trang web không thể hiểu được - hỗ trợ nghiên cứu hoặc đào tạo tiến sĩ không thể thiếu mà nó cung cấp.

Nhưng câu trả lời không thể là lên án Colciencias tẩy chay. Nếu việc cắt giảm ngân sách cho năm 2013 cuối cùng được thực hiện, ví dụ, nếu các nguồn lực không được cấp cho, ví dụ, từ việc có một nhà máy 123 người sang có một nhà máy lớn hơn đáng kể, thì chắc chắn rằng nó sẽ tiếp tục bị neo như bình thường. các vấn đề và Do đó, nó sẽ không phải là trọng tâm của bước nhảy vọt mà Chính phủ dự định khuyến khích về đổi mới. Đáp lại, người ta nói rằng các thực thể trạng thái khác sẽ có nến trong vấn đề này, nhưng thay vì phát minh lại bánh xe, điều hợp lý là tận dụng thực thể đã tồn tại.

Vì lý do này, sẽ không có hại gì nếu Hành pháp chú ý đến vấn đề này một lần nữa và yêu cầu các cơ quan có vai trò trong vấn đề này đóng cùng một số điểm. Cùng với việc tạo ra kiến ​​thức để cải thiện tỷ lệ năng suất, nên hỗ trợ nghiên cứu về trung và dài hạn, trong đó đề cập đến các dự án sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với sự phát triển bền vững mong muốn. Nếu không có toa xe khác này, đầu máy của sự đổi mới sẽ bắt đầu không hoàn thiện.

Bài báo này được viết bởi: El Tiempo
Van một chiều là một trong những thứ quan trọng nhất được sử dụng trong hệ thống đường ống, máy nén khí, máy bơm nước. Có rất nhiều loại van, lò xo, cánh, van lò xo, cánh đảo gió, bơm nước, thủy lực, van khí nén được làm bằng nhiều loại vật liệu gang, thép, nhựa, sắt, inox. Van này giúp kiểm tra lưu lượng lưu trữ để đảm bảo chất lượng chạy ổn định trong khi đi qua đường ống. Trên hiện trường có rất nhiều loại van một chiều với các tính năng vượt trội. Bài viết dưới đây của kimthienphu.com sẽ giới thiệu các loại van một chiều, cấu hình và các loại van một chiều thông dụng.
0 (0 Votos)

RE: Foros: Colciencias se queda atrás
Respuesta
15/04/21 8:37 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
Observatorio De Educación del Caribe ColombianoLa renuncia de Jaime Restrepo Cuartas a la dirección de Colciencias ha servido para sacar del ámbito académico y científico una preocupación de hace varios años: el incierto futuro de la entidad, creada en 1968 y convertida en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2009.

El saliente funcionario, exrector de la Universidad de Antioquia y exrepresentante a la Cámara, ha aceptado en varios medios de comunicación -con mucha más preocupación que resentimiento- que la cifra de 350.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le dará el próximo año a la entidad de la que acaba de irse está muy por debajo del presupuesto necesario para alcanzar los objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en este campo y que, según este, alcanza los 590.000 millones de pesos.

Más allá de las declaraciones de Restrepo Cuartas, que deja a Colciencias porque no ve cerca la resolución del conflicto entre los recursos que se otorgan y las metas que se persiguen, cabe preguntarse por el estado en que se encuentra una de las cinco locomotoras de la prosperidad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración.

Desde un comienzo, cuando se dijo que la máquina de la innovación sería, además de todo, el motor de los procesos de desarrollo en el marco de los tiempos que corren, se llegó a pensar que el país por fin reconocía así que el futuro estaba en manos del conocimiento y que de una buena vez daba el salto necesario para salir del retraso tecnológico. Que Colombia haya pasado del puesto 71 al 65 en la lista de 141 naciones del informe sobre el Índice de Innovación Global 2012, presentado en Suiza por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, creaba todavía más expectativas. Y que se hable de una cifra cercana al billón de pesos anuales, cuya fuente serán las regalías que reciben las regiones, da la sensación de que se han venido dando pasos en la dirección correcta.

Todo parece indicar que, no obstante las buenas intenciones y los anuncios hechos, la locomotora de la innovación nada que arranca y, si lo hace, no tendrá dentro de sus vagones a Colciencias. Durante años se han oído las mismas quejas de la comunidad científica: de lo difícil que resulta acceder -por cuenta de los constantes cambios en las reglas de la entidad, de la complejidad de los formularios de las convocatorias y de asuntos tan banales como los problemas de la incomprensible página web- a las indispensables ayudas para la investigación o para la formación doctoral que ofrece.

Pero la respuesta no puede ser la condena de Colciencias al ostracismo. Si finalmente se lleva a cabo el recorte del presupuesto para el 2013, si no le conceden los recursos para, por ejemplo, pasar de tener una planta de 123 personas a tener una sustancialmente mayor, es seguro que seguirá anclada en sus problemas de siempre y, por consiguiente, no será central en el salto que pretende alentar el Gobierno en términos de innovación. En respuesta se afirma que otras entidades estatales tendrían velas en este asunto, pero, en lugar de reinventar la rueda, lo lógico es aprovechar la instancia que ya existe.

Por tal razón, no estaría de más que el Ejecutivo le preste atención de nuevo al tema y ponga a las instituciones que tienen un papel para jugar en esta materia a que toquen la misma partitura. Junto con la generación de conocimiento para mejorar índices de productividad, debe apoyarse la investigación que mira a mediano y largo plazo, la que se ocupa de los proyectos que nos acercarán, por ejemplo, al tan anhelado desarrollo sostenible. Sin este otro vagón, la locomotora de la innovación arrancará incompleta.

Este artículo fue escrito por: El Tiempo

Pneumatic linear control valve is a special type of valve in automation and is widely used in pipeline hydraulic pump systems of wastewater treatment plants, controlling chemical flow. , controlling gas pressure, gasoline, steam, gas, one way ... The valve is controlled by an electric cruise controller that connects directly to the valve company and uses common power sources such as 24V, 220V , 380V… Works with analogue signals at 4 to 20 mA or 0 to 10V. This analog signal will help the linear flow control valve operate and open the valve according to the percentage quite smoothly. 
https://kimthienphu.com/danh-muc-san-pham/van-dieu-khien-burocco.html
0 (0 Votos)

Your post has been so helpful because it was clear and concise writing made it easy to understand. Thank you! routerlogin.
0 (0 Votos)

I have been looking for this information for a long time, I was very surprised when I found it here. routerlogin
0 (0 Votos)

routerogin.net web address is used to access the n page. But if