Foro de discusión Foro de discusión

RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana

Alternar
La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Observatorio De Educación del Caribe Colombiano 30/10/13 14:42
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/06/14 13:30
Familias en acción Anónimo 28/02/20 8:31
consulta de cesantias Anónimo 28/02/20 8:35
RE: consulta de cesantias Anónimo 31/03/20 4:59
RE: consulta de cesantias Anónimo 14/04/20 10:28
Sohbetodalari Anónimo 7/02/21 1:54
RE: consulta de cesantias Anónimo 4/02/21 10:23
RE: consulta de cesantias Anónimo 22/11/20 20:23
RE: consulta de cesantias Anónimo 6/01/21 1:55
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/03/21 10:37
Ruqyah Cirebon Anónimo 25/03/21 10:38
RE: consulta de cesantias Anónimo 23/04/21 5:11
RE: consulta de cesantias Anónimo 8/04/21 23:57
RE: consulta de cesantias Anónimo 25/05/21 15:43
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/05/20 15:18
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/05/20 7:57
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 27/05/20 3:02
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 2/06/20 5:44
Thuốc trị nấm candida cho nam giới Anónimo 10/12/20 2:22
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 14/02/21 11:28
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/05/21 2:46
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/05/21 7:17
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 6/12/20 22:41
RE: Educação como prática de liberdade e dignidade humana Anónimo 20/03/21 21:42
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 28/01/21 4:24
học điện tử cơ bản Anónimo 21/03/21 10:41
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 17/05/21 1:14
học điện tử cơ bản Anónimo 21/03/21 10:42
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 1/04/21 2:29
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 15/04/21 7:31
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 15/04/21 7:32
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 15/04/21 7:32
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 15/04/21 7:49
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/05/21 12:52
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/05/21 10:19
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/05/21 10:20
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 21/07/14 6:28
RE: RE: La educación como práctica de la Anónimo 20/07/20 6:10
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 23/07/20 5:38
RE: RE: La educación como práctica de la Anónimo 22/02/21 3:39
Check Best price atr EDpharmacys for ed treatent medicine Anónimo 22/02/21 11:59
RE: RE&#x3a&#x3b;&#x20&#x3b;La&#x20 Anónimo 4/12/20 9:36
Kinh nghiem de doi truoc khi di kham phu khoa Anónimo 19/01/21 2:49
Giải đáp cắt bao quy đầu bao lâu thì lành Anónimo 6/04/21 23:34
Chữa trị hôi nách bằng BAKING SODA có triệt để? Anónimo 6/04/21 23:40
Xét nghiệm bệnh xã hội ở đâu tốt và chi phí là bao nhiêu? Anónimo 6/04/21 23:50
RE: RE: La educación como práctica de la Anónimo 20/04/21 14:37
RE: RE: La educación como práctica de la Anónimo 20/04/21 14:39
RE: Student Loan forgiveness 2021 Anónimo 20/04/21 14:39
RE: Student Loan forgiveness 2021 Anónimo 20/04/21 14:40
RE: RE: La educación como práctica de la Anónimo 24/04/21 14:51
RE: RE: La educación como práctica de la Anónimo 24/04/21 14:51
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/04/21 11:35
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 30/07/14 19:41
RE: RE: La educación como práctica de la Anónimo 28/03/21 10:43
RE: RE: La educación como práctica de la Anónimo 28/03/21 10:43
RE: RE: La educación como práctica de la Anónimo 28/03/21 10:44
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 10/11/14 11:57
Flanges Manufacturers Anónimo 1/06/21 8:40
Flanges Manufacturers Anónimo 1/06/21 8:41
RE: La educacion como practica de la&#x2 Anónimo 14/05/18 23:40
RE: RE: La educacion como practica de la Anónimo 1/03/21 20:34
RE: RE: La educacion como practica de la Anónimo 1/03/21 20:41
RE: La educacion como practica de la&#x2 Anónimo 15/09/18 5:40
RE: RE: La educacion como practica de la Anónimo 1/03/21 20:46
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 15/10/19 11:17
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/12/19 3:42
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/12/19 3:42
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/02/20 13:19
Ruqyah Cirebon de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/03/21 9:13
Ruqyah Cirebon Anónimo 24/03/21 9:13
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/02/20 13:16
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 11/03/20 14:13
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 3/12/20 11:44
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 10/08/20 0:08
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 8/04/21 23:55
Istra Anónimo 21/02/20 10:03
RE: Istra Anónimo 8/03/21 5:32
RE: Istra Anónimo 3/05/21 15:27
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 22/02/20 0:31
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/02/20 9:23
Security Troops Anónimo 25/02/20 1:43
Texplaza Anónimo 26/02/20 23:51
Sau quan hệ bao lâu thì thử que Anónimo 20/03/21 5:22
RE: Sau quan hệ bao lâu thì thử que Anónimo 9/04/21 0:05
RE: Sau quan hệ bao lâu thì thử que Anónimo 9/04/21 0:23
Sau quan hệ bao lâu thì thử que Anónimo 20/03/21 5:23
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 10/08/20 0:12
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 11/08/20 10:09
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 17/01/21 23:53
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 21/01/21 3:32
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 10/05/21 23:32
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 10/05/21 23:55
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 11/05/21 18:50
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 12/05/21 3:35
Có nên phá thai 3 tháng tuổi không Anónimo 20/03/21 5:26
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 14/03/20 23:23
Latest News Suno Anónimo 21/03/20 13:18
RE: Latest News Suno Anónimo 22/03/20 2:52
RE: Latest News Suno Anónimo 31/03/20 5:00
RE: Últimas Notícias Suno Anónimo 20/03/21 21:37
RE: Últimas Notícias Suno Anónimo 21/03/21 18:15
RE: Últimas Notícias Suno Anónimo 21/03/21 18:16
RE: Latest News Suno Anónimo 7/02/21 2:20
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 7/02/21 22:18
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 9/02/21 5:00
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/06/21 13:52
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 21/03/20 13:23
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 2/06/20 5:46
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/06/20 3:40
y tế sức khỏe Anónimo 25/04/20 2:46
فني ستلايت هندي Anónimo 5/02/21 16:27
Dollar4Cars - Used Car Dealers Ipswich Anónimo 18/06/21 4:08
Dollar4Cars - Used Car Dealers Ipswich Anónimo 18/06/21 4:12
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 3/05/20 13:35
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 4/02/21 10:27
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 16/05/20 6:15
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 16/05/20 6:18
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/05/20 4:52
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/12/20 1:16
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 3/06/20 11:09
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 5/06/20 9:19
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 11/11/20 3:15
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 12/11/20 5:20
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 7/12/20 4:48
hiện tượng vô sinh dễ nhận biết nhất ở đàn ông và nữ giới Anónimo 9/06/20 23:14
RE: hiện tượng vô sinh dễ nhận biết nhất ở đàn ông và nữ giới Anónimo 22/03/21 5:56
RE: hiện tượng vô sinh dễ nhận biết nhất ở đàn ông và nữ giới Anónimo 22/03/21 5:56
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 23/06/20 23:12
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/06/20 11:44
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 7/04/21 4:35
Phòng khám, tư vấn nam khoa - phụ khoa quốc tế 152XaDan Hà nội Anónimo 26/05/21 0:21
152xadan Anónimo 26/05/21 0:23
152xadan Anónimo 26/05/21 0:24
RE: 152xadan Anónimo 26/05/21 1:07
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/06/20 11:45
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/06/20 18:48
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 27/06/20 9:05
Ngứa vùng kín nam vào ban đêm Anónimo 10/12/20 2:24
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 27/06/20 9:32
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 31/08/20 16:33
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/01/21 2:16
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 29/06/20 23:04
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 29/06/20 23:05
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 9/07/20 6:50
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 11/07/20 7:31
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 4/05/21 22:43
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 8/05/21 7:49
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 8/05/21 23:49
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 8/01/21 3:10
Bểu hiện của thủng màng trinh Anónimo 3/03/21 2:06
U nang tị nạnh buồng trứng là gì? Tin tức cần biết Anónimo 9/07/20 23:59
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/07/20 7:36
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 29/11/20 23:32
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 30/11/20 5:27
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 1/04/21 5:15
Cenforce Professional Anónimo 2/04/21 3:20
RE: Cenforce Professional Anónimo 12/05/21 6:05
RE: Cenforce Professional Anónimo 12/05/21 6:05
RE: Cenforce Professional Anónimo 16/06/21 9:27
RE: Cenforce Professional Anónimo 12/05/21 6:06
Macfee.com/activate Anónimo 12/05/21 6:32
Medzsite Trusted Pharmacy | Fast & Free Delivery | Low Price | Buy Now Anónimo 31/05/21 7:05
RE: Medzsite Trusted Pharmacy | Fast & Free Delivery | Low Price | Buy Anónimo 31/05/21 7:14
RE: Medzsite Trusted Pharmacy | Fast & Free Delivery | Low Price | Buy Anónimo 31/05/21 7:15
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 2/06/21 1:35
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 9/06/21 1:59
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 9/06/21 1:59
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 9/06/21 1:59
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 4/02/21 4:45
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 21/07/20 5:49
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 27/07/20 4:56
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 29/07/20 2:49
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 6/08/20 5:33
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/08/20 12:18
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 7/08/20 4:50
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 10/08/20 0:13
DataNumen SQL Recovery Anónimo 11/08/20 9:57
DataNumen Access Repair Anónimo 11/08/20 10:18
RE: DataNumen Access Repair Anónimo 18/11/20 19:50
RE: DataNumen Access Repair Anónimo 18/11/20 19:54
Destination Zen Anónimo 14/05/21 21:18
DataNumen Outlook Repair Anónimo 11/08/20 10:27
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 12/05/21 22:14
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 12/05/21 23:31
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 13/05/21 4:32
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 14/05/21 3:46
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 14/05/21 15:37
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 15/05/21 1:50
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 15/05/21 13:30
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 16/05/21 1:26
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 16/05/21 14:39
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 17/05/21 0:33
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 17/05/21 3:14
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 17/05/21 5:58
RE: RE: La educación como práctica de la Anónimo 17/05/21 11:52
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 17/05/21 14:26
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 18/05/21 5:52
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 18/05/21 6:47
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 18/05/21 10:07
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 19/05/21 2:05
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 19/05/21 21:26
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 20/05/21 21:24
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 21/05/21 1:13
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 21/05/21 3:11
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 21/05/21 12:50
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 22/05/21 0:41
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 22/05/21 20:39
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 23/05/21 4:55
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 23/05/21 14:28
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 23/05/21 21:19
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 24/05/21 10:46
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 26/05/21 15:13
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 27/05/21 23:35
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 28/05/21 1:01
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 29/05/21 2:40
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 29/05/21 3:51
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 30/05/21 0:18
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 30/05/21 4:53
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 30/05/21 13:15
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 30/05/21 19:27
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 30/05/21 23:10
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 31/05/21 18:12
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 1/06/21 21:03
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 1/06/21 23:05
RE: La educación como práctica de la&#x2 Anónimo 2/06/21 22:39
DataNumen Excel Repair Anónimo 11/08/20 8:27
RE: DataNumen Excel Repair Anónimo 29/12/20 6:50
RE: DataNumen Excel Repair Anónimo 29/12/20 19:42
RE: DataNumen Excel Repair Anónimo 30/12/20 16:38
Expert Digital Marketer Anónimo 14/08/20 10:14
RE: Expert Digital Marketer Anónimo 20/04/21 0:29
RE: Expert Digital Marketer Anónimo 20/04/21 0:29
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/08/20 8:09
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 1/09/20 5:56
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 6/09/20 11:07
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 8/09/20 9:38
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 14/09/20 10:33
Sohbet Anónimo 17/09/20 16:03
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 18/09/20 6:10
RE: Sohbet Anónimo 21/03/21 23:13
RE: Sohbet Anónimo 24/03/21 16:22
RE: Sohbet Anónimo 25/03/21 6:35
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 19/10/20 4:02
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 19/10/20 4:03
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 19/10/20 4:04
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 21/10/20 5:30
افضل شركة رش مبيدات بجدة Anónimo 26/10/20 20:16
دينا نقل عفش بالرياض Anónimo 26/10/20 20:28
مصور منتجات بالرياض Anónimo 26/10/20 20:37
RE: مصور منتجات بالرياض Anónimo 28/10/20 9:17
Sohbet Anónimo 2/11/20 16:38
chat Anónimo 2/11/20 16:38
RE: chat Anónimo 3/11/20 10:18
RE: chat Anónimo 5/11/20 23:44
RE: chat Anónimo 1/12/20 15:11
Cinselsohbet Anónimo 29/01/21 13:03
RE: Cinselsohbet Anónimo 3/02/21 3:45
RE: دينا نقل عفش بالرياض Anónimo 8/04/21 15:46
RE: دينا نقل عفش بالرياض Anónimo 8/04/21 15:47
RE: دينا نقل عفش بالرياض Anónimo 8/04/21 15:49
RE: دينا نقل عفش بالرياض Anónimo 11/04/21 14:57
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 12/12/20 2:16
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 12/12/20 2:18
Khí hư làm rách quần lót là bệnh gì Anónimo 3/03/21 2:15
RE: Khí hư làm rách quần lót là&#x2 Anónimo 7/05/21 23:11
RE: Khí hư làm rách quần lót là&#x2 Anónimo 8/05/21 7:40
RE: Khí hư làm rách quần lót là&#x2 Anónimo 11/05/21 20:08
RE: Khí hư làm rách quần lót là&#x2 Anónimo 14/05/21 3:34
RE: Khí hư làm rách quần lót là&#x2 Anónimo 14/05/21 15:37
RE: RE: Khí hư làm rách quần lót là Anónimo 14/05/21 21:19
RE: Khí hư làm rách quần lót là&#x2 Anónimo 15/05/21 1:23
RE: Khí hư làm rách quần lót là&#x2 Anónimo 15/05/21 13:33
Thank for share. Anónimo 7/09/20 4:08
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 23/09/20 5:04
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/09/20 4:46
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/09/20 7:01
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 9/01/21 2:08
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/02/21 4:27
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/02/21 7:27
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/05/21 3:44
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/05/21 3:45
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/05/21 3:49
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/05/21 3:50
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 7/06/21 5:34
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 7/06/21 5:34
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 7/06/21 5:34
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/09/20 7:02
Çatı Merdiveni Anónimo 28/09/20 7:43
Fotokopi Makinesi Anónimo 28/09/20 7:45
gebze ısuzu servisi Anónimo 28/09/20 7:47
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 8/10/20 8:55
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/10/20 7:58
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 15/10/20 0:17
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/10/20 23:43
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/10/20 23:44
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 15/10/20 0:16
شركة كشف تسربات المياه بالمدينة المنورة Anónimo 15/10/20 9:40
شركة النجوم للخدمات العامة بالدمام Anónimo 18/10/20 10:49
شركة الرحاب للخدمات العامة بالرياض Anónimo 18/10/20 10:55
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 6/11/20 14:46
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 18/11/20 19:45
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 23/04/21 6:51
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/11/20 2:34
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 21/11/20 3:16
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 21/11/20 4:55
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 4/12/20 18:41
Nguyên nhân gây vô kinh ở thanh thiếu niên? Anónimo 4/12/20 21:49
RE: Nguyên nhân gây vô kinh ở thanh thiếu niên? Anónimo 8/12/20 3:21
CONTREFAÇON INDÉTECTABLE À 100% DE QUALITÉ CONTACTEZ-NOUS: [benjack20008@gm Anónimo 10/01/21 7:41
RE: CONTREFAÇON INDÉTECTABLE À 100% DE QUALITÉ CONTACTEZ-NOUS: [benjack2000 Anónimo 11/01/21 3:55
RE: CONTREFAÇON INDÉTECTABLE À 100% DE QUALITÉ CONTACTEZ-NOUS: [benjack2000 Anónimo 11/01/21 3:58
RE: CONTREFAÇON INDÉTECTABLE À 100% DE QUALITÉ CONTACTEZ-NOUS: [benjack2000 Anónimo 11/01/21 3:59
RE: CONTREFAÇON INDÉTECTABLE À 100% DE QUALITÉ CONTACTEZ-NOUS: [benjack2000 Anónimo 5/03/21 6:28
RE: CONTREFAÇON INDÉTECTABLE À 100% DE QUALITÉ CONTACTEZ-NOUS: [benjack2000 Anónimo 11/03/21 4:13
RE: CONTREFAÇON INDÉTECTABLE À 100% DE QUALITÉ CONTACTEZ-NOUS: [benjack2000 Anónimo 10/04/21 0:29
RE: CONTREFAÇON INDÉTECTABLE À 100% DE QUALITÉ CONTACTEZ-NOUS: [benjack2000 Anónimo 10/04/21 0:30
Nguyen nhan khi hu dac quanh nhu keo Anónimo 18/01/21 21:41
RE: Nguyen nhan khi hu dac quanh nhu keo Anónimo 25/02/21 3:35
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/02/21 4:14
RE: CONTREFAÇON INDÉTECTABLE À 100% DE QUALITÉ CONTACTEZ-NOUS: [benjack2000 Anónimo 11/03/21 3:24
OBTENER IELTS, TOEFL Certificados en línea sin exámenes,(ruizgomez990@gmail Anónimo 2/06/21 17:14
نجار تركيب غرف نوم بالرياض Anónimo 22/11/20 10:34
RE: نجار تركيب غرف نوم بالرياض Anónimo 22/11/20 10:35
biệt thự pháp sự yêu thích theo thời gian Anónimo 25/11/20 4:06
Xu hướng thiết kế biệt thự tân cổ điển Anónimo 25/11/20 4:09
RE: شركة كشف تسربات المياه بالمدينة المنورة Anónimo 29/11/20 11:49
RE: biệt thự pháp sự yêu thích theo thời gian Anónimo 22/04/21 8:48
Đa khoa Quốc tế Hà Nội - Địa chỉ khám chữa bệnh uy tín Anónimo 1/12/20 22:24
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 1/12/20 22:37
Trễ kinh 10 ngày do đâu? Có sao không? Anónimo 21/12/20 22:49
RE: La educacion como practica de la&#x2 Anónimo 4/12/20 9:41
Phá thai 3 tháng tuổi có sao không? Anónimo 4/12/20 21:30
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 5/12/20 3:58
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/05/21 0:09
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/05/21 2:36
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 5/12/20 11:09
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 23/12/20 3:13
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/01/21 2:14
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/01/21 9:01
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/01/21 9:03
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/01/21 12:29
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 27/01/21 18:10
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 6/12/20 22:38
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/03/21 10:34
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 6/12/20 22:42
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 14/01/21 1:30
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 14/01/21 1:30
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 14/01/21 1:32
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 16/01/21 3:10
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 16/01/21 2:57
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 17/01/21 23:54
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 22/02/21 4:16
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 1/05/21 11:00
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 5/03/21 7:21
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 17/03/21 5:56
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 19/03/21 14:25
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 17/03/21 5:57
ok Anónimo 17/03/21 5:57
RE: ok Anónimo 31/05/21 7:03
RE: ok Anónimo 31/05/21 7:03
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 8/12/20 0:56
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 8/12/20 7:41
site - lazerbest.com Anónimo 9/12/20 3:32
Dương vật chảy mủ là hiện tượng gì Anónimo 10/12/20 2:23
Roku device activation steps to help you Anónimo 10/12/20 23:45
Build your AR-15 pistol Anónimo 20/02/21 1:48
Giới thiệu về thiết bị bán hàng Anónimo 14/12/20 8:19
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 16/12/20 5:49
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 16/12/20 5:50
CaseyBiggs Anónimo 20/12/20 8:27
Channelforals Anónimo 20/12/20 8:29
Potholedummy Anónimo 20/12/20 8:30
Khi hu mau trang duc, co mui hoi la benh gi Anónimo 22/12/20 20:40
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 22/12/20 23:26
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/12/20 3:27
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 27/12/20 22:04
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 5/01/21 3:56
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 28/12/20 6:20
Raise Your Grades with Best Online Tutors! Anónimo 30/12/20 3:47
RE: Raise Your Grades with Best Online Tutors! Anónimo 31/12/20 14:16
thuốc giảm cân Anónimo 31/12/20 14:18
nam học Anónimo 31/12/20 14:19
Phòng khám nam khoa Anónimo 31/12/20 14:21
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 31/12/20 14:22
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 31/12/20 14:24
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 1/01/21 4:05
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 6/01/21 1:51
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 6/01/21 1:52
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 9/01/21 2:06
Ẩm thực nhà bếp Anónimo 11/01/21 21:52
RE:MS office Anónimo 19/05/21 2:27
RE: RE:MS office Anónimo 19/05/21 7:01
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 28/05/21 14:26
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 28/05/21 14:27
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 28/05/21 14:28
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 28/05/21 14:29
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 8/06/21 1:40
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 8/06/21 1:40
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 8/06/21 1:41
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 7/01/21 21:32
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 7/01/21 21:33
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 7/01/21 5:01
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 7/01/21 5:02
Hi Bacsi noi chia sẻ những điều mới lạ Anónimo 8/01/21 9:31
RE: Hi Bacsi noi chia sẻ những điều mới lạ Anónimo 16/01/21 2:56
RE: Hi Bacsi noi chia sẻ những điều mới lạ Anónimo 21/03/21 7:33
RE: Hi Bacsi noi chia sẻ những điều mới lạ Anónimo 26/05/21 3:46
RE: Hi Bacsi noi chia sẻ những điều mới lạ Anónimo 26/05/21 3:47
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 12/01/21 22:40
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/01/21 5:42
Cach dat thuoc phu khoa cho nguoi chua tung quan he Anónimo 13/01/21 21:19
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 16/01/21 3:13
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 3/02/21 3:40
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 14/01/21 23:03
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 19/01/21 1:31
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 19/01/21 1:33
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 19/01/21 3:08
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 19/01/21 3:26
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/01/21 4:20
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 19/01/21 5:19
Office.con/setup Anónimo 24/04/21 5:21
Office.con/setup Anónimo 24/04/21 5:22
Microsoft365.com/setup Anónimo 27/04/21 6:29
Microsoft365.com/setup Anónimo 27/04/21 6:30
Microsoft365.com/setup Anónimo 27/04/21 6:30
Microsoft office Anónimo 22/05/21 2:41
123.hp.com/laserjet Anónimo 7/06/21 2:57
123.hp.com/laserjet Anónimo 7/06/21 2:57
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 7/06/21 5:38
Mcafe.com/activate Anónimo 9/06/21 3:08
cannon/ijsetup Anónimo 9/06/21 3:08
RE: cannon/ijsetup Anónimo 9/06/21 6:52
activate setup Anónimo 10/06/21 1:53
activate setup Anónimo 10/06/21 1:54
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 19/01/21 7:59
Van bi điều khiển điện Anónimo 20/01/21 1:42
Van công nghiệp Âu Việt Anónimo 20/01/21 1:46
RE: Van công nghiệp Âu Việt Anónimo 20/01/21 4:18
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 21/01/21 8:04
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 22/01/21 23:02
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 18/05/21 3:48
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/01/21 2:05
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/01/21 2:07
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/01/21 8:54
Phòng khám nam học Anónimo 25/01/21 23:15
Giới thiệu web chăm sóc sức khỏe Anónimo 29/01/21 3:13
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 3/02/21 2:59
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 3/02/21 3:01
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 3/02/21 3:03
nam khoa tư vấn Anónimo 3/02/21 4:40
Cinsel Sohbet Anónimo 4/02/21 1:10
R C https://studentloanforgivenessapplication.com/ Anónimo 20/04/21 14:43
R C https://studentloanforgivenessapplication.com/ Anónimo 20/04/21 14:44
R C https://studentloanforgivenessapplication.com/ Anónimo 20/04/21 14:44
R C https://studentloanforgivenessapplication.com/ Anónimo 20/04/21 14:44
R C https://studentloanforgivenessapplication.com/ Anónimo 20/04/21 14:44
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 4/02/21 3:10
RE: La educación como prácHệ tica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 4/02/21 10:21
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 6/02/21 8:08
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 10/02/21 22:59
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 11/02/21 6:59
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/02/21 13:31
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 15/02/21 6:01
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 16/02/21 21:43
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 19/02/21 2:40
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 22/02/21 17:55
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/04/21 14:49
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/04/21 14:50
agen judi poker88 indonesia terpercaya Anónimo 28/02/21 12:22
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 28/02/21 22:57
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 2/03/21 4:03
Cách trị rong kinh tại nhà Anónimo 3/03/21 2:01
Thuốc đặt viêm phụ khoa Anónimo 3/03/21 1:49
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 10/03/21 10:37
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 11/03/21 3:26
RE: La educacion como practica de la&#x2 Anónimo 13/04/21 11:34
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/04/21 15:48
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/04/21 15:48
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/04/21 15:50
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/04/21 0:52
garmin.com/express Anónimo 20/04/21 10:22
flygarmin Anónimo 20/04/21 10:33
mywifiext Anónimo 20/04/21 10:36
mywifiext Anónimo 20/04/21 10:37
mywifiext Anónimo 20/04/21 10:38
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/04/21 15:51
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/04/21 15:51
scholaron Anónimo 11/03/21 4:41
Công ty thiết kế Website tại Thanh Hóa thietkeweb5s Anónimo 13/03/21 18:10
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 14/03/21 12:21
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 19/03/21 3:58
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/03/21 1:19
Escorts Service in Delhi Anónimo 20/03/21 6:50
học điện tử Anónimo 21/03/21 10:39
Afyon web tasarım Anónimo 24/05/21 9:32
Escorts Service in Delhi Anónimo 20/03/21 6:50
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/03/21 18:35
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/03/21 18:36
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/03/21 9:08
Ruqyah Cirebon Anónimo 24/03/21 9:08
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/03/21 6:02
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/03/21 13:07
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 19/04/21 3:20
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/03/21 4:17
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/03/21 4:18
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/03/21 4:27
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/03/21 4:29
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/03/21 4:30
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/03/21 4:30
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 30/03/21 7:56
mcafee.com/activate Anónimo 1/04/21 2:15
mcafee.com/activate Anónimo 1/04/21 2:16
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 5/04/21 15:21
Những chú ý lúc đi khám phụ khoa lần đầu tiên Anónimo 6/04/21 22:46
Những lưu ý khi đi khám phụ khoa lần đầu tiên Anónimo 6/04/21 22:48
RE: Những lưu ý khi đi khám phụ khoa lần đầu tiên Anónimo 6/04/21 23:09
Hút thai chân không có an toàn không? Anónimo 6/04/21 23:19
Phòng khám đa khoa Thái Hà Anónimo 6/04/21 23:39
Khám phụ khoa ở đâu tốt nhất tại Hà Nội Anónimo 6/04/21 23:55
RE: Khám phụ khoa ở đâu tốt nhất tại Hà Nội Anónimo 7/04/21 4:13
Địa chỉ khám nam khoa Hà Nội uy tín nhất Anónimo 7/04/21 0:10
Khám nam khoa ở Hà Nội Anónimo 7/04/21 0:13
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 7/04/21 3:50
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/05/21 15:42
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 7/04/21 3:54
Chia sẻ về cây sâm ngọc linh Việt Nam Anónimo 7/04/21 4:37
RE: Chia sẻ về cây sâm ngọc linh Việt Nam Anónimo 7/04/21 5:07
RE: Chia sẻ về cây sâm ngọc linh Việt Nam Anónimo 7/04/21 13:58
كيف تجرى عملية كرمشة المعدة بالمنظار؟ Anónimo 7/04/21 13:59
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 8/04/21 10:59
Cách trị hôi lách hiệu quả dễ dàng ở nhà Anónimo 9/04/21 4:38
Chi phí cắt bao quy đầu giá bao nhiêu tiền Anónimo 10/04/21 3:52
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/04/21 5:53
RE: La educación como prChi phí káctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/04/21 22:52
RE: La educación como prChi phí káctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/04/21 22:52
Bị bệnh giang mai có con được không Anónimo 14/04/21 5:57
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 15/04/21 7:39
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 15/04/21 7:41
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 15/04/21 7:42
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 15/04/21 8:41
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 19/04/21 3:24
Chi phí chữa trị bệnh lậu tốn bao nhiêu tiền Anónimo 22/04/21 22:24
Chi phí cắt bao quy đầu bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu Hàn Quốc Anónimo 23/04/21 5:24
Top 4 địa chỉ phòng khám chữa bệnh trĩ uy tín Hà Nội Anónimo 23/04/21 5:28
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/04/21 7:24
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/04/21 7:24
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 26/04/21 10:43
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 28/04/21 6:08
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 28/04/21 6:10
Tới bệnh viện khám bệnh nam nữ chất lượng ở Hà Nội tốt nhất Anónimo 28/04/21 6:16
khám bệnh nam nữ chất lượng ở Hà Nội tốt Anónimo 28/04/21 6:20
bệnh viện khám bệnh chất lượng ở Hà Nội tốt Anónimo 28/04/21 6:21
RE: bệnh viện khám bệnh chất lượng ở Hà Nội tốt Anónimo 3/05/21 11:42
RE: bệnh viện khám bệnh chất lượng ở Hà Nội tốt Anónimo 3/05/21 11:42
khám bệnh nam nữ chất lượng tại Hà Nội tốt nhất Anónimo 28/04/21 6:23
phòng khám bệnh nam nữ chất lượng tại Hà Nội nhất Anónimo 28/04/21 6:26
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 28/04/21 16:45
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 13/05/21 2:55
RE:123 Anónimo 28/04/21 18:17
RE: RE:123 Anónimo 3/05/21 5:17
Viêm nhiễm bao quy đầu có lây hay không Anónimo 4/05/21 5:27
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 5/05/21 5:45
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 5/05/21 5:46
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 5/05/21 6:00
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 5/05/21 10:47
Nạo phá thai đang có nguy hiểm gì không? Anónimo 6/05/21 4:36
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 6/05/21 5:28
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 6/05/21 6:28
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 9/05/21 18:05
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 9/05/21 18:05
Quan hệ tình dục ma xát bên ngoài có mang thai không? Anónimo 10/05/21 0:27
Activate Setup Anónimo 12/05/21 6:34
Bỏ thai 2 tháng tuổi bằng biện pháp nào hiệu quả Anónimo 14/05/21 3:46
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 14/05/21 21:22
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 14/05/21 21:22
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 17/05/21 3:37
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 18/05/21 14:45
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 18/05/21 14:48
Chậm kinh bao nhiêu ngày là bình hay ở con gái Anónimo 18/05/21 22:12
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 20/05/21 23:32
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 22/05/21 9:28
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/05/21 9:35
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/05/21 12:55
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 24/05/21 12:56
Dương vật nổi mụn thịt là căn bệnh gì? Anónimo 24/05/21 21:54
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/05/21 2:34
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 25/05/21 2:40
RE: Education as a practice of freedom and human dignity Anónimo 25/05/21 6:41
Khám bệnh vô sinh hiếm muộn giá bao nhiêu Anónimo 27/05/21 4:55
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 28/05/21 6:45
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 28/05/21 10:16
Đi đại tiện ra máu sau lúc dùng rượu bia Anónimo 30/05/21 4:17
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 30/05/21 7:34
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 1/06/21 11:09
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 2/06/21 7:06
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 2/06/21 7:07
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 4/06/21 3:07
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 2/06/21 7:50
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 4/06/21 3:09
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 4/06/21 11:04
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 4/06/21 7:25
Chi phi dot viem lo tuyen co tu cung Anónimo 7/06/21 4:10
Bệnh trĩ ngoại độ 1 cùng những hướng chữa trị Anónimo 10/06/21 4:01
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 10/06/21 6:45
Tại vì sao con trai cần phải cắt bao quy đầu Anónimo 11/06/21 22:30
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 12/06/21 9:43
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 14/06/21 2:10
bathtub refinishing, tile refinishing, countertop refinishing, tub cut out Anónimo 17/06/21 12:12
Dài bao quy đầu là gì? Trị bị dài bao quy đầu đảm bảo Anónimo 15/06/21 3:56
RE: La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana Anónimo 16/06/21 19:11
Phí vá lại màng trinh giá bao tiền Anónimo 18/06/21 3:03
La educación como práctica de la libertad y la dignidad humana
educación desarrollo derecho práctica libertad crítica diginidad humana conciencia
Respuesta
30/10/13 14:42
Digamos primero y con vehemencia que la formación del hombre como tal tiene su génesis en la familia lugar donde se encuban los más sagrados valores, principios y virtudes, lugar donde se orientan en los sentimientos y se inspira la grandeza de su humanidad para hacer parte de una sociedad donde trascenderá su convivencia y relación con los demás, lugar donde nace también el principio formador como persona, pues en el otro escenario, la escuela, la universidad, se forma para el conocimiento, pero en ambos espacios la educación es la piedra angular para crecer humanamente.

Pero al unísono con la formación familiar viene en cadena la educación formal, educación que sin dejar atrás los valores, los principios y las virtudes son el puente para el crecimiento personal y conquistar la personalidad, el crecimiento espiritual, el amor propio, el concepto de libertad a fin de participar en la organización comunitaria, política y social. Una acertada educación brindara a la persona metas que lo llevan a ser un ser integral capaz de formarse y de convivir social y políticamente.

El puente o sea la educación que va a ejercer la dinámica vital de ideas, creatividad, pensamientos, postulados no deben conocer divergencias sino pura universalidad donde no gobierne o predominen sentimientos de dominio. La educación es ese puente del desarrollo donde educandos y educadores, comunidad y estado se integran para hacer relación reciproca con el conocimiento y la libertad de pensamientos para estructurar personas con saberes, con valores y convicciones propias donde lo opuesto es signo de respeto, de entendimiento, de dignidad.

La educación se perfila para que se perciba un mundo más humano desprovisto de sofisticadas especulaciones y maneras de pensar y de percepciones sin trampas sociales o ideológicas que crean indignación, que hacen opacar los verdaderos conflictos que se vivan. De allí que la educación surge como el deber de buscar la verdad donde todos los integrantes del proceso se orientan hacia la consecución de unos fines de dimensión libertaria, ética y moral, donde fluyen al interior de cada individuo una gama amplia de cambiantes maneras de actuar en la organización de la sociedad.

Cuando no se estructura un proceso educativo solido sobrevive unos individuos marginados, no integrados en el conjunto de valores, instituciones, principios. Entonces una educación acorde a lo racional será la que permita poder liberarnos de los intereses del sistema que es al final quien forma y educa con sus estructuras personalísimas para sus propios fines. Comprendemos que se necesita una educación que de que pensar, que permita la capacidad de pensar y que enseñe a pensar. Pero de otra parte que permita al individuo a participar del proceso de gobierno, siendo esta participación un deber social en aras de ejercer tareas por el bien común.
Lo pobre de la educación hay que fortalecerlo engrandeciendo el espíritu, organizando la sociedad para desaparecer el pecado estructural que es deficiencia educativa y manejo corrupto.. La educación no requiere respuestas basadas en leyes a la que se le cuelguen micos como ha sido lo tradicional que luego se somete a rechazos y paros acertados para impedir su aprobación. La educación es el mayor reto en toda revolución transformadora. Ningún cambio se puede realizar con simples credos, promesas o deseos. La educación es la praxis de la liberación pues ella encierra ideales, valores, luchas, líneas de acción, evangelización, alfabetización, procesos concretos y visión social para conquistar hombres y naturaleza tan realizables como cuando el leproso le dijo a Jesús pidiendo su apoyo…Si quieres, tu puedes. La educación es un compromiso de todos y por ello no puede seguir siendo la cenicienta de la constitución si ojeamos la historia de nuestro país. Si, es imprescindible caminar por la memoria histórica del país y ya nos podemos imaginar que vamos a encontrar.. Deficiencia estructural, abusos de unos y de otros, favorecimientos, leyes amañadas, componendas financieras y toda una gama de acuerdos y procesos, diagnósticos.. Pero de fondo nada….

Urge a partir de conocer la memoria historia de la educación diagnósticos y terapias que penetren para combatir las pandemias de la mal llamada estructura educativa.. Y en ese proceso hay que recurrir a esa historia que no miente pues nos apoyamos de otra parte de la anamnesis con visión transformadora de la historia y la misma educación. La enfermedad de la educación no es de nuestros días, ella es tan antigua y compleja que busca en profundidad cirugías de plano. Y en tal medida es bueno meditar sobre las tantas posibilidades de encontrar mecanismos para desarrollar políticas claras. En la educación como en otras estructuras se encuentra como estas se hallan fueran del sistema y del proceso de movilidad perdiendo así muchas posibilidades de mejorar lo existente. Urge la inclusión al sistema de dichas estructuras sociales, que ellas hagan parte con sus aportes y no que se mantengan al margen esperando lo que el estado les proponga que distan mucho de lo que debe ser.

Quienes conocen la historia del país y su educación no pueden ignorar las rupturas, los contrastes y las contradicciones que existen en esa historia.. Pero es posible superar la verdad ¿SI, a pesar de que los cambios no sean considerados en serio ni por los responsables ni los afectados. El diagnostico implica adentrar la historia para hallar causas dentro de un proceso de investigación científico. Sabemos que se han dado montañas de estudios y un gran número de resultados sin respuesta que han sido incomodos para el estado, han sido ignorados en la teoría y en la práctica porque la educación es un malestar para el estado pues le impide o es un estorbo para sus fines y los objetivos de las clases dirigentes del país. Y PORQUE ¿Por medio de la educación se cuestionan los errores de gobierno, se investiga, se critica, se denuncia todo los atropellos a que se somete la sociedad?

Es un imperativo mantener una conciencia crítica frente a lo que significa y debe ser la educación, como decir que es el vital impulso al progreso , que es la formación de conciencia crítica para impedir la discriminación y la desigualdad aspectos muy arraigados en los países donde se vulnera el derecho a la educación y otros tantos derechos. La educación tiene muchas dinámicas sociales que la hacen el elemento más importante en un país que le da el verdadero sentido humanista al hombre y su historia. En nuestro país como tal vez en otros, se vive el miedo a la educación y de allí que los estados le impriman su sello estructural, su sello manipulador alineado a los intereses de clase. Pero en medio de la crisis todavía existen formadores que no se han dejado maniobrar ni por el estado ni por los sindicatos. Loa pues para estos quijotes de la educación que con valentía y sentido crítico de su responsabilidad social y política contrastan la mediocridad de los otros.

La educación como está diseñada es un proceso que enseña para repetir no para pensar ni crear crítica u opinión. La educción se ha anquilosado en el simple razonar que frena la libertad la creatividad, la utopía como sentido de ir más allá, de buscar nuevas premisas que proyecten otros conceptos, otras vitalidades.

Tal vez estas reflexiones sean ideas necias que no aportan mucho o nada, pero si sirven como la denuncia que debemos tener presente evadiendo la mordaza del estado cuya mascara se le ha caído. Denunciando, demandando es no quedarnos indiferentes o ser simples espectadores de contertulias o diálogos, es no tener miedo ni dudas a reformas que vienen siendo reclamadas sino tener la seguridad de construir una sociedad mejor. La educación es un compromiso del estado, de la familia, de educado, de la sociedad entera para formar libertades responsables con auténtica dignidad. Para el estado es la obligación constitucional que implica un proceso revolucionario hacia una nueva humanidad. Cuando se pierde el sentido de la educación y la participación se viola la dignidad y el hombre pasa a ser una pieza más al servicio del sistema propicio para los fines estatales, que como el ajedrez sería un peón intranscendente.

Autor: Mariano Sierra S.
Abogado con cedula 14,931,337 y tarjeta profesional 57,802 del CSJ.
Celular: 3104909755 Cali.
Email: marsblawyer@gmail.com
0 (0 Votos)

0 (0 Votos)

Digamos primero y con vehemencia que la formación del hombre como tal tiene su génesis en la familia lugar donde se encuban los más sagrados valores, principios y virtudes, lugar donde se orientan en los sentimientos y se inspira la grandeza de su humanidad para hacer parte de una sociedad donde trascenderá su convivencia y relación con los demás, lugar donde nace también el principio formador como persona, pues en el otro escenario, la escuela, la universidad, se forma para el conocimiento, pero en ambos espacios la educación es la piedra angular para crecer humanamente.

Pero al unísono con la formación familiar viene en cadena la educación formal, educación que sin dejar atrás los valores, los principios y las virtudes son el puente para el crecimiento personal y conquistar la personalidad, el crecimiento espiritual, el amor propio, el concepto de libertad a fin de participar en la organización comunitaria, política y social. Una acertada educación brindara a la persona metas que lo llevan a ser un ser integral capaz de formarse y de convivir social y políticamente.

El puente o sea la educación que va a ejercer la dinámica vital de ideas, creatividad, pensamientos, postulados no deben conocer divergencias sino pura universalidad donde no gobierne o predominen sentimientos de dominio. La educación es ese puente del desarrollo donde educandos y educadores, comunidad y estado se integran para hacer relación reciproca con el conocimiento y la libertad de pensamientos para estructurar personas con saberes, con valores y convicciones propias donde lo opuesto es signo de respeto, de entendimiento, de dignidad.

La educación se perfila para que se perciba un mundo más humano desprovisto de sofisticadas especulaciones y maneras de pensar y de percepciones sin trampas sociales o ideológicas que crean indignación, que hacen opacar los verdaderos conflictos que se vivan. De allí que la educación surge como el deber de buscar la verdad donde todos los integrantes del proceso se orientan hacia la consecución de unos fines de dimensión libertaria, ética y moral, donde fluyen al interior de cada individuo una gama amplia de cambiantes maneras de actuar en la organización de la sociedad.

Cuando no se estructura un proceso educativo solido sobrevive unos individuos marginados, no integrados en el conjunto de valores, instituciones, principios. Entonces una educación acorde a lo racional será la que permita poder liberarnos de los intereses del sistema que es al final quien forma y educa con sus estructuras personalísimas para sus propios fines. Comprendemos que se necesita una educación que de que pensar, que permita la capacidad de pensar y que enseñe a pensar. Pero de otra parte que permita al individuo a participar del proceso de gobierno, siendo esta participación un deber social en aras de ejercer tareas por el bien común.
Lo pobre de la educación hay que fortalecerlo engrandeciendo el espíritu, organizando la sociedad para desaparecer el pecado estructural que es deficiencia educativa y manejo corrupto.. La educación no requiere respuestas basadas en leyes a la que se le cuelguen micos como ha sido lo tradicional que luego se somete a rechazos y paros acertados para impedir su aprobación. La educación es el mayor reto en toda revolución transformadora. Ningún cambio se puede realizar con simples credos, promesas o deseos. La educación es la praxis de la liberación pues ella encierra ideales, valores, luchas, líneas de acción, evangelización, alfabetización, procesos concretos y visión social para conquistar hombres y naturaleza tan realizables como cuando el leproso le dijo a Jesús pidiendo su apoyo…Si quieres, tu puedes. La educación es un compromiso de todos y por ello no puede seguir siendo la cenicienta de la constitución si ojeamos la historia de nuestro país. Si, es imprescindible caminar por la memoria histórica del país y ya nos podemos imaginar que vamos a encontrar.. Deficiencia estructural, abusos de unos y de otros, favorecimientos, leyes amañadas, componendas financieras y toda una gama de acuerdos y procesos, diagnósticos.. Pero de fondo nada….

Urge a partir de conocer la memoria historia de la educación diagnósticos y terapias que penetren para combatir las pandemias de la mal llamada estructura educativa.. Y en ese proceso hay que recurrir a esa historia que no miente pues nos apoyamos de otra parte de la anamnesis con visión transformadora de la historia y la misma educación. La enfermedad de la educación no es de nuestros días, ella es tan antigua y compleja que busca en profundidad cirugías de plano. Y en tal medida es bueno meditar sobre las tantas posibilidades de encontrar mecanismos para desarrollar políticas claras. En la educación como en otras estructuras se encuentra como estas se hallan fueran del sistema y del proceso de movilidad perdiendo así muchas posibilidades de mejorar lo existente. Urge la inclusión al sistema de dichas estructuras sociales, que ellas hagan parte con sus aportes y no que se mantengan al margen esperando lo que el estado les proponga que distan mucho de lo que debe ser.

Quienes conocen la historia del país y su educación no pueden ignorar las rupturas, los contrastes y las contradicciones que existen en esa historia.. Pero es posible superar la verdad ¿SI, a pesar de que los cambios no sean considerados en serio ni por los responsables ni los afectados. El diagnostico implica adentrar la historia para hallar causas dentro de un proceso de investigación científico. Sabemos que se han dado montañas de estudios y un gran número de resultados sin respuesta que han sido incomodos para el estado, han sido ignorados en la teoría y en la práctica porque la educación es un malestar para el estado pues le impide o es un estorbo para sus fines y los objetivos de las clases dirigentes del país. Y PORQUE [i]¿Por medio de la educación se cuestionan los errores de gobierno, se investiga, se critica, se denuncia todo los atropellos a que se somete la sociedad?[/i]

Es un imperativo mantener una conciencia crítica frente a lo que significa y debe ser la educación, como decir que es el vital impulso al progreso , que es la formación de conciencia crítica para impedir la discriminación y la desigualdad aspectos muy arraigados en los países donde se vulnera el derecho a la educación y otros tantos derechos. La educación tiene muchas dinámicas sociales que la hacen el elemento más importante en un país que le da el verdadero sentido humanista al hombre y su historia. En nuestro país como tal vez en otros, se vive el miedo a la educación y de allí que los estados le impriman su sello estructural, su sello manipulador alineado a los intereses de clase. Pero en medio de la crisis todavía existen formadores que no se han dejado maniobrar ni por el estado ni por los sindicatos. Loa pues para estos quijotes de la educación que con valentía y sentido crítico de su responsabilidad social y política contrastan la mediocridad de los otros. 

La educación como está diseñada es un proceso que enseña para repetir no para pensar ni crear crítica u opinión. La educción se ha anquilosado en el simple razonar que frena la libertad la creatividad, la utopía como sentido de ir más allá, de buscar nuevas premisas que proyecten otros conceptos, otras vitalidades.

Tal vez estas reflexiones sean ideas necias que no aportan mucho o nada, pero si sirven como la denuncia que debemos tener presente evadiendo la mordaza del estado cuya mascara se le ha caído. Denunciando, demandando  es no quedarnos indiferentes o ser simples espectadores de contertulias o diálogos, es no tener miedo ni dudas a reformas que vienen siendo reclamadas sino tener la seguridad de construir una sociedad mejor. La educación es un compromiso del estado, de la familia, de educado, de la sociedad entera para formar libertades responsables con auténtica dignidad. Para el estado es la obligación constitucional que implica un proceso revolucionario hacia una nueva humanidad. Cuando se pierde el sentido de la educación y la participación se viola la dignidad y el hombre pasa a ser una pieza más al servicio del sistema propicio para los fines estatales, que como el ajedrez sería un peón intranscendente.

[b]Autor:[/b] Mariano Sierra S. 
Abogado con cedula 14,931,337 y tarjeta profesional 57,802 del CSJ.
[b]Celular:[/b] 3104909755 Cali. 
[b]Email[/b]: marsblawyer@gmail.com
0 (0 Votos)

Digamos primero y con vehemencia que la formación del hombre como tal tiene su génesis en la familia lugar donde se encuban los más sagrados valores, principios y virtudes, lugar donde se orientan en los sentimientos y se inspira la grandeza de su humanidad para hacer parte de una sociedad donde trascenderá su convivencia y relación con los demás, lugar donde nace también el principio formador como persona, pues en el otro escenario, la escuela, la universidad, se forma para el conocimiento, pero en ambos espacios la educación es la piedra angular para crecer humanamente.

Pero al unísono con la formación familiar viene en cadena la educación formal, educación que sin dejar atrás los valores, los principios y las virtudes son el puente para el crecimiento personal y conquistar la personalidad, el crecimiento espiritual, el amor propio, el concepto de libertad a fin de participar en la organización comunitaria, política y social. Una acertada educación brindara a la persona metas que lo llevan a ser un ser integral capaz de formarse y de convivir social y políticamente.

El puente o sea la educación que va a ejercer la dinámica vital de ideas, creatividad, pensamientos, postulados no deben conocer divergencias sino pura universalidad donde no gobierne o predominen sentimientos de dominio. La educación es ese puente del desarrollo donde educandos y educadores, comunidad y estado se integran para hacer relación reciproca con el conocimiento y la libertad de pensamientos para estructurar personas con saberes, con valores y convicciones propias donde lo opuesto es signo de respeto, de entendimiento, de dignidad.

La educación se perfila para que se perciba un mundo más humano desprovisto de sofisticadas especulaciones y maneras de pensar y de percepciones sin trampas sociales o ideológicas que crean indignación, que hacen opacar los verdaderos conflictos que se vivan. De allí que la educación surge como el deber de buscar la verdad donde todos los integrantes del proceso se orientan hacia la consecución de unos fines de dimensión libertaria, ética y moral, donde fluyen al interior de cada individuo una gama amplia de cambiantes maneras de actuar en la organización de la sociedad.

Cuando no se estructura un proceso educativo solido sobrevive unos individuos marginados, no integrados en el conjunto de valores, instituciones, principios. Entonces una educación acorde a lo racional será la que permita poder liberarnos de los intereses del sistema que es al final quien forma y educa con sus estructuras personalísimas para sus propios fines. Comprendemos que se necesita una educación que de que pensar, que permita la capacidad de pensar y que enseñe a pensar. Pero de otra parte que permita al individuo a participar del proceso de gobierno, siendo esta participación un deber social en aras de ejercer tareas por el bien común.
Lo pobre de la educación hay que fortalecerlo engrandeciendo el espíritu, organizando la sociedad para desaparecer el pecado estructural que es deficiencia educativa y manejo corrupto.. La educación no requiere respuestas basadas en leyes a la que se le cuelguen micos como ha sido lo tradicional que luego se somete a rechazos y paros acertados para impedir su aprobación. La educación es el mayor reto en toda revolución transformadora. Ningún cambio se puede realizar con simples credos, promesas o deseos. La educación es la praxis de la liberación pues ella encierra ideales, valores, luchas, líneas de acción, evangelización, alfabetización, procesos concretos y visión social para conquistar hombres y naturaleza tan realizables como cuando el leproso le dijo a Jesús pidiendo su apoyo…Si quieres, tu puedes. La educación es un compromiso de todos y por ello no puede seguir siendo la cenicienta de la constitución si ojeamos la historia de nuestro país. Si, es imprescindible caminar por la memoria histórica del país y ya nos podemos imaginar que vamos a encontrar.. Deficiencia estructural, abusos de unos y de otros, favorecimientos, leyes amañadas, componendas financieras y toda una gama de acuerdos y procesos, diagnósticos.. Pero de fondo nada….

Urge a partir de conocer la memoria historia de la educación diagnósticos y terapias que penetren para combatir las pandemias de la mal llamada estructura educativa.. Y en ese proceso hay que recurrir a esa historia que no miente pues nos apoyamos de otra parte de la anamnesis con visión transformadora de la historia y la misma educación. La enfermedad de la educación no es de nuestros días, ella es tan antigua y compleja que busca en profundidad cirugías de plano. Y en tal medida es bueno meditar sobre las tantas posibilidades de encontrar mecanismos para desarrollar políticas claras. En la educación como en otras estructuras se encuentra como estas se hallan fueran del sistema y del proceso de movilidad perdiendo así muchas posibilidades de mejorar lo existente. Urge la inclusión al sistema de dichas estructuras sociales, que ellas hagan parte con sus aportes y no que se mantengan al margen esperando lo que el estado les proponga que distan mucho de lo que debe ser.

Quienes conocen la historia del país y su educación no pueden ignorar las rupturas, los contrastes y las contradicciones que existen en esa historia.. Pero es posible superar la verdad ¿SI, a pesar de que los cambios no sean considerados en serio ni por los responsables ni los afectados. El diagnostico implica adentrar la historia para hallar causas dentro de un proceso de investigación científico. Sabemos que se han dado montañas de estudios y un gran número de resultados sin respuesta que han sido incomodos para el estado, han sido ignorados en la teoría y en la práctica porque la educación es un malestar para el estado pues le impide o es un estorbo para sus fines y los objetivos de las clases dirigentes del país. Y PORQUE [i]¿Por medio de la educación se cuestionan los errores de gobierno, se investiga, se critica, se denuncia todo los atropellos a que se somete la sociedad?[/i]

Es un imperativo mantener una conciencia crítica frente a lo que significa y debe ser la educación, como decir que es el vital impulso al progreso , que es la formación de conciencia crítica para impedir la discriminación y la desigualdad aspectos muy arraigados en los países donde se vulnera el derecho a la educación y otros tantos derechos. La educación tiene muchas dinámicas sociales que la hacen el elemento más importante en un país que le da el verdadero sentido humanista al hombre y su historia. En nuestro país como tal vez en otros, se vive el miedo a la educación y de allí que los estados le impriman su sello estructural, su sello manipulador alineado a los intereses de clase. Pero en medio de la crisis todavía existen formadores que no se han dejado maniobrar ni por el estado ni por los sindicatos. Loa pues para estos quijotes de la educación que con valentía y sentido crítico de su responsabilidad social y política contrastan la mediocridad de los otros. 

La educación como está diseñada es un proceso que enseña para repetir no para pensar ni crear crítica u opinión. La educción se ha anquilosado en el simple razonar que frena la libertad la creatividad, la utopía como sentido de ir más allá, de buscar nuevas premisas que proyecten otros conceptos, otras vitalidades.

Tal vez estas reflexiones sean ideas necias que no aportan mucho o nada, pero si sirven como la denuncia que debemos tener presente evadiendo la mordaza del estado cuya mascara se le ha caído. Denunciando, demandando  es no quedarnos indiferentes o ser simples espectadores de contertulias o diálogos, es no tener miedo ni dudas a reformas que vienen siendo reclamadas sino tener la seguridad de construir una sociedad mejor. La educación es un compromiso del estado, de la familia, de educado, de la sociedad entera para formar libertades responsables con auténtica dignidad. Para el estado es la obligación constitucional que implica un proceso revolucionario hacia una nueva humanidad. Cuando se pierde el sentido de la educación y la participación se viola la dignidad y el hombre pasa a ser una pieza más al servicio del sistema propicio para los fines estatales, que como el ajedrez sería un peón intranscendente.

[b]Autor:[/b] Mariano Sierra S. 
Abogado con cedula 14,931,337 y tarjeta profesional 57,802 del CSJ.
[b]Celular:[/b] 3104909755 Cali. 
[b]Email[/b]: marsblawyer@gmail.com
0 (0 Votos)

Digamos primero y con vehemencia que la formación del hombre como tal tiene su génesis en la familia lugar donde se encuban los más sagrados valores, principios y virtudes, lugar donde se orientan en los sentimientos y se inspira la grandeza de su humanidad para hacer parte de una sociedad donde trascenderá su convivencia y relación con los demás, lugar donde nace también el principio formador como persona, pues en el otro escenario, la escuela, la universidad, se forma para el conocimiento, pero en ambos espacios la educación es la piedra angular para crecer humanamente.

Pero al unísono con la formación familiar viene en cadena la educación formal, educación que sin dejar atrás los valores, los principios y las virtudes son el puente para el crecimiento personal y conquistar la personalidad, el crecimiento espiritual, el amor propio, el concepto de libertad a fin de participar en la organización comunitaria, política y social. Una acertada educación brindara a la persona metas que lo llevan a ser un ser integral capaz de formarse y de convivir social y políticamente.

El puente o sea la educación que va a ejercer la dinámica vital de ideas, creatividad, pensamientos, postulados no deben conocer divergencias sino pura universalidad donde no gobierne o predominen sentimientos de dominio. La educación es ese puente del desarrollo donde educandos y educadores, comunidad y estado se integran para hacer relación reciproca con el conocimiento y la libertad de pensamientos para estructurar personas con saberes, con valores y convicciones propias donde lo opuesto es signo de respeto, de entendimiento, de dignidad.

La educación se perfila para que se perciba un mundo más humano desprovisto de sofisticadas especulaciones y maneras de pensar y de percepciones sin trampas sociales o ideológicas que crean indignación, que hacen opacar los verdaderos conflictos que se vivan. De allí que la educación surge como el deber de buscar la verdad donde todos los integrantes del proceso se orientan hacia la consecución de unos fines de dimensión libertaria, ética y moral, donde fluyen al interior de cada individuo una gama amplia de cambiantes maneras de actuar en la organización de la sociedad.

Cuando no se estructura un proceso educativo solido sobrevive unos individuos marginados, no integrados en el conjunto de valores, instituciones, principios. Entonces una educación acorde a lo racional será la que permita poder liberarnos de los intereses del sistema que es al final quien forma y educa con sus estructuras personalísimas para sus propios fines. Comprendemos que se necesita una educación que de que pensar, que permita la capacidad de pensar y que enseñe a pensar. Pero de otra parte que permita al individuo a participar del proceso de gobierno, siendo esta participación un deber social en aras de ejercer tareas por el bien común.
Lo pobre de la educación hay que fortalecerlo engrandeciendo el espíritu, organizando la sociedad para desaparecer el pecado estructural que es deficiencia educativa y manejo corrupto.. La educación no requiere respuestas basadas en leyes a la que se le cuelguen micos como ha sido lo tradicional que luego se somete a rechazos y paros acertados para impedir su aprobación. La educación es el mayor reto en toda revolución transformadora. Ningún cambio se puede realizar con simples credos, promesas o deseos. La educación es la praxis de la liberación pues ella encierra ideales, valores, luchas, líneas de acción, evangelización, alfabetización, procesos concretos y visión social para conquistar hombres y naturaleza tan realizables como cuando el leproso le dijo a Jesús pidiendo su apoyo…Si quieres, tu puedes. La educación es un compromiso de todos y por ello no puede seguir siendo la cenicienta de la constitución si ojeamos la historia de nuestro país. Si, es imprescindible caminar por la memoria histórica del país y ya nos podemos imaginar que vamos a encontrar.. Deficiencia estructural, abusos de unos y de otros, favorecimientos, leyes amañadas, componendas financieras y toda una gama de acuerdos y procesos, diagnósticos.. Pero de fondo nada….

Urge a partir de conocer la memoria historia de la educación diagnósticos y terapias que penetren para combatir las pandemias de la mal llamada estructura educativa.. Y en ese proceso hay que recurrir a esa historia que no miente pues nos apoyamos de otra parte de la anamnesis con visión transformadora de la historia y la misma educación. La enfermedad de la educación no es de nuestros días, ella es tan antigua y compleja que busca en profundidad cirugías de plano. Y en tal medida es bueno meditar sobre las tantas posibilidades de encontrar mecanismos para desarrollar políticas claras. En la educación como en otras estructuras se encuentra como estas se hallan fueran del sistema y del proceso de movilidad perdiendo así muchas posibilidades de mejorar lo existente. Urge la inclusión al sistema de dichas estructuras sociales, que ellas hagan parte con sus aportes y no que se mantengan al margen esperando lo que el estado les proponga que distan mucho de lo que debe ser.

Quienes conocen la historia del país y su educación no pueden ignorar las rupturas, los contrastes y las contradicciones que existen en esa historia.. Pero es posible superar la verdad ¿SI, a pesar de que los cambios no sean considerados en serio ni por los responsables ni los afectados. El diagnostico implica adentrar la historia para hallar causas dentro de un proceso de investigación científico. Sabemos que se han dado montañas de estudios y un gran número de resultados sin respuesta que han sido incomodos para el estado, han sido ignorados en la teoría y en la práctica porque la educación es un malestar para el estado pues le impide o es un estorbo para sus fines y los objetivos de las clases dirigentes del país. Y PORQUE [i]¿Por medio de la educación se cuestionan los errores de gobierno, se investiga, se critica, se denuncia todo los atropellos a que se somete la sociedad?[/i]

Es un imperativo mantener una conciencia crítica frente a lo que significa y debe ser la educación, como decir que es el vital impulso al progreso , que es la formación de conciencia crítica para impedir la discriminación y la desigualdad aspectos muy arraigados en los países donde se vulnera el derecho a la educación y otros tantos derechos. La educación tiene muchas dinámicas sociales que la hacen el elemento más importante en un país que le da el verdadero sentido humanista al hombre y su historia. En nuestro país como tal vez en otros, se vive el miedo a la educación y de allí que los estados le impriman su sello estructural, su sello manipulador alineado a los intereses de clase. Pero en medio de la crisis todavía existen formadores que no se han dejado maniobrar ni por el estado ni por los sindicatos. Loa pues para estos quijotes de la educación que con valentía y sentido crítico de su responsabilidad social y política contrastan la mediocridad de los otros. 

La educación como está diseñada es un proceso que enseña para repetir no para pensar ni crear crítica u opinión. La educción se ha anquilosado en el simple razonar que frena la libertad la creatividad, la utopía como sentido de ir más allá, de buscar nuevas premisas que proyecten otros conceptos, otras vitalidades.

Tal vez estas reflexiones sean ideas necias que no aportan mucho o nada, pero si sirven como la denuncia que debemos tener presente evadiendo la mordaza del estado cuya mascara se le ha caído. Denunciando, demandando  es no quedarnos indiferentes o ser simples espectadores de contertulias o diálogos, es no tener miedo ni dudas a reformas que vienen siendo reclamadas sino tener la seguridad de construir una sociedad mejor. La educación es un compromiso del estado, de la familia, de educado, de la sociedad entera para formar libertades responsables con auténtica dignidad. Para el estado es la obligación constitucional que implica un proceso revolucionario hacia una nueva humanidad. Cuando se pierde el sentido de la educación y la participación se viola la dignidad y el hombre pasa a ser una pieza más al servicio del sistema propicio para los fines estatales, que como el ajedrez sería un peón intranscendente.

[b]Autor:[/b] Mariano Sierra S. 
Abogado con cedula 14,931,337 y tarjeta profesional 57,802 del CSJ.
[b]Celular:[/b] 3104909755 Cali. 
[b]Email[/b]: marsblawyer@gmail.com
0 (0 Votos)

Digamos primero y con vehemencia que la formacion del hombre como tal tiene su genesis en la familia lugar donde se encuban los mas sagrados valores, principios y virtudes, lugar donde se orientan en los sentimientos y se inspira la grandeza de su humanidad para hacer parte de una sociedad donde trascendera su convivencia y relacion con los demas, lugar donde nace tambien el principio formador como persona, pues en el otro escenario, la escuela, la universidad, se forma para el conocimiento, pero en ambos espacios la educacion es la piedra angular para crecer humanamente.

Pero al unisono con la formacion familiar viene en cadena la educacion formal, educacion que sin dejar atras los valores, los principios y las virtudes son el puente para el crecimiento personal y conquistar la personalidad, el crecimiento espiritual, el amor propio, el concepto de libertad a fin de participar en la organizacion comunitaria, politica y social. Una acertada educacion brindara a la persona metas que lo llevan a ser un ser integral capaz de formarse y de convivir social y politicamente.

El puente o sea la educacion que va a ejercer la dinamica vital de ideas, creatividad, pensamientos, postulados no deben conocer divergencias sino pura universalidad donde no gobierne o predominen sentimientos de dominio. La educacion es ese puente del desarrollo donde educandos y educadores, comunidad y estado se integran para hacer relacion reciproca con el conocimiento y la libertad de pensamientos para estructurar personas con saberes, con valores y convicciones propias donde lo opuesto es signo de respeto, de entendimiento, de dignidad.

La educacion se perfila para que se perciba un mundo mas humano desprovisto de sofisticadas especulaciones y maneras de pensar y de percepciones sin trampas sociales o ideologicas que crean indignacion, que hacen opacar los verdaderos conflictos que se vivan. De alli que la educacion surge como el deber de buscar la verdad donde todos los integrantes del proceso se orientan hacia la consecucion de unos fines de dimension libertaria, etica y moral, donde fluyen al interior de cada individuo una gama amplia de cambiantes maneras de actuar en la organizacion de la sociedad.

Cuando no se estructura un proceso educativo solido sobrevive unos individuos marginados, no integrados en el conjunto de valores, instituciones, principios. Entonces una educacion acorde a lo racional sera la que permita poder liberarnos de los intereses del sistema que es al final quien forma y educa c
0 (0 Votos)

Digamos primero y con vehemencia que la formacion del hombre como tal tiene su genesis en la familia lugar donde se encuban los mas sagrados valores, principios y virtudes, lugar donde se orientan en los sentimientos y se inspira la grandeza de su humanidad para hacer parte de una sociedad donde trascendera su convivencia y relacion con los demas, lugar donde nace tambien el principio formador como persona, pues en el otro escenario, la escuela, la universidad, se forma para el conocimiento, pero en ambos espacios la educacion es la piedra angular para crecer humanamente.

Pero al unisono con la formacion familiar viene en cadena la educacion formal, educacion que sin dejar atras los valores, los principios y las virtudes son el puente para el crecimiento personal y conquistar la personalidad, el crecimiento espiritual, el amor propio, el concepto de libertad a fin de participar en la organizacion comunitaria, politica y social. Una acertada educacion brindara a la persona metas que lo llevan a ser un ser integral capaz de formarse y de convivir social y politicamente.

El puente o sea la educacion que va a ejercer la dinamica vital de ideas, creatividad, pensamientos, postulados no deben conocer divergencias sino pura universalidad donde no gobierne o predominen sentimientos de dominio. La educacion es ese puente del desarrollo donde educandos y educadores, comunidad y estado se integran para hacer relacion reciproca con el conocimiento y la libertad de pensamientos para estructurar personas con saberes, con valores y convicciones propias donde lo opuesto es signo de respeto, de entendimiento, de dignidad.

La educacion se perfila para que se perciba un mundo mas humano desprovisto de sofisticadas especulaciones y maneras de pensar y de percepciones sin trampas sociales o ideologicas que crean indignacion, que hacen opacar los verdaderos conflictos que se vivan. De alli que la educacion surge como el deber de buscar la verdad donde todos los integrantes del proceso se orientan hacia la consecucion de unos fines de dimension libertaria, etica y moral, donde fluyen al interior de cada individuo una gama amplia de cambiantes maneras de actuar en la organizacion de la sociedad.

Cuando no se estructura un proceso educativo solido sobrevive unos individuos marginados, no integrados en el conjunto de valores, instituciones, principios. Entonces una educacion acorde a lo racional sera la que permita poder liberarnos de los intereses del sistema que es al final quien forma y educa c
0 (0 Votos)

Dulichso! Dulichso! es la palabra clave, todo en la maleta de flamenkita viajera tiene una ‘CASA’ y las joyas no son las excepción.
Dependiendo del equipaje utilizo tres maneras diferentes de empacar mis joyas, sin embargo, no importando el equipaje que vaya conmigo, primero las echo en unas mini bolsitas de estas transparentes para proteger la prenda y mantenerlas divididas.
0 (0 Votos)

CẶC DAME ỊT
0 (0 Votos)

Siêu thị nhà bếp Eurocook nhập khẩu và phân phối 

máy sấy quần áo Bosch

 cao cấp nhập khẩu chính hãng từ CHLB Đức.Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tại nhà máy của Bosch tại các nhà máy của Bosch tại châu Âu. Với 

chiếc máy sấy quần áo Bosch hiện đại

 trong căn bếp bạn sẽ không cần phải lo lắng về quần ao chăn màn không khô và có mùi khó chịu trong mùa mưa.Ngoài ra , máy còn giúp diệt khuẩn tránh kích ứng da,hệ thống chống nhăn bằng hơi nước giúp quần áo luôn phẳng phiu.Hệ thống cảm biến hiện đại giúp tiết kiêm tối đa điện năng,tự động ngắt an toàn cho gia đình tránh các sự cố cháy nổ.

Xem tại : https://eurocook.com.vn/may-say-quan-ao.html
0 (0 Votos)

Momentum camera ensures security when you are out of the home. You can stay safe and tension free setting the camera at home. No matter you are a workplace or vacation you can still in touch with your home. It is just like a remote control from miles away. Download 

Momentum Camera for PC

 and operate the app through PC besides Android phone. If you at your office and working place with PC, it will be easy to view the footage through the computer.

0 (0 Votos)

Momentum camera is a home protector app for busy people and working women. Setting out the camera install the app one can keep an eye on home from sitting outside. It has a speaker also. So the owner can give voice to the other member staying home or to the intruder. Besides, it notifies by alarming the homeowner, if anything not normal there. It is a handy app anyone can stay comfortably on the outside.  https://apps-for-pc.com/momentum-camera-for-pc/

0 (0 Votos)

Istra
Respuesta
21/02/20 10:03 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
Largest performnce data @ <a href="https://www.0-60specs.com/">blog</a>.
0 (0 Votos)

Momentum camera ensures safety when you are out of the house. You can be safe and stress free by setting up a camera at home. Shahid Kapoor Also Use.
0 (0 Votos)

La educación financiera es unos de los puntos mas importantes a tener en cuenta antes de empezar una carrera en la educación, por eso es importante la educación financiera, aquí pueden ver los mejores créditos y préstamos para reportados 
0 (0 Votos)

[quote=]We are Skydda Security Troops Pvt. Ltd. introducing and reimagining the private security sector in an unprecedented and unparalleled way. We are here to cater to all your physical security needs, whether it is personal, for a corporation or any other kind of organization.The private security sector in our nation is still living in very ancient times. And like a man stuck in quicksand, its standards are going nowhere, but downwards.
0 (0 Votos)

 Hi friends, learn the basics of environmental issues, nature, pollution like all information, visit this site, we are regularly publishing a new article on my site.
0 (0 Votos)

Muchas familias estan inscritas a progrmas de gobiermo pero desconocen las fechas en las cuales reciben sus incentivos en por ello que te recomendare esta pagina para que no te pierdas ningun detalle de familias en accion https://fondosdeahorro.com/familias-en-accion/
0 (0 Votos)

estos foros ayudan a complemetar informacion, la cual benefecia a nuestras necesidades, muchos de nostros trabajamos estudiamos y en algun momento hemos tenido ahorro el cual no sabiamos, las cesantias hacen parte de nuestro ahorro de trabajo que el empleador da al empleado cada año , muchos de nostros desconocemos donde estas las cesantias en esta pagina te dice como consultarlo https://fondosdeahorro.com/cesantias-y-pensiones/
0 (0 Votos)

thank for sharing this information. Netflix Apk for Android
0 (0 Votos)

Thanks For giving such useful content like to read it. I enjoyed your post. I recently used app cloner premium apk maybe u like to use it.
0 (0 Votos)

Latest News Suno
Respuesta
21/03/20 13:18 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
Hey, Amazing Blog. I liked the way you write it. Myself <a href="https://roshannane.com"> Roshan Nane </a>, I am the Core Member of <a href="https://latestnewssuno.com"> Latest News Suno </a>. Latest News Suno is India's First Audio-Based Digital News Portal. Get Latest updates on News, Jobs, Bollywood, Motivation, Education, Lifestyle and more, all at one place. You can check our website here at latestnewssuno.com. Thank you!
0 (0 Votos)

Hey, Amazing Blog. I liked the way you write it. Myself  <a href="https://roshannane.com">Roshan Nane</a> , I am the Core Member of  <a href="https://latestnewssuno.com">Latest News Suno</a>. Latest News Suno is India's First  Audio-Based Digital News Portal. Get Latest updates on News, Jobs, Bollywood, Motivation, Education, Lifestyle and more, all at one place. You can check our website here at  latestnewssuno.com. Thank You!
0 (0 Votos)


 1. https://phongkhamdakhoanambo.vn/benh-sui-mao-ga-co-chua-han-duoc-khong-54.html
 1. bệnh sùi mào gà có chữa được không
 
 1. https://phongkhamdakhoanambo.vn/noi-nhieu-hat-o-cuong-luoi-la-gi-cach-dieu-tri-hieu-qua-35.html
 1. lưỡi nổi hạt không đau | nổi mụn cuống lưỡi
 1. https://phongkhamdakhoanambo.vn/phong-kham-nam-khoa-o-quan-11-tot-va-uy-tin-nhat-91.html
 1. phòng khám nam khoa quận 11
 1. https://phongkhamnamkhoahcm.webflow.io/posts/dai-bao-quy-dau-co-anh-huong-gi-quan-he-tinh-duc-khong
 1. dài bao quy đầu | bao quy đầu dài
 1. https://phongkhamdakhoanambo.vn/dia-chi-kham-phu-khoa-o-tphcm-an-toan-va-uy-tin-92.html
 1. phòng khám phụ khoa tphcm | khám phụ khoa ở tphcm | phòng khám phụ khoa
 1. https://phongkhamdakhoanambo.vn/phong-kham-phu-khoa-o-quan-3-an-toan-va-uy-tin-nhat-93.html
 1. phòng khám phụ khoa quận 3 | khám phụ khoa quận 3
 1. https://phongkhamdakhoanambo.vn/mang-trinh-nam-o-dau-trong-tu-cung-va-cach-bao-nhieu-cm-98.html
 1. màng trinh nằm ở đâu
 1. https://phongkhamdakhoanambo.vn/danh-sach-phong-kham-nam-khoa-o-quan-5-uy-tin-co-bac-si-gioi-96.html
 1. phòng khám nam khoa quận 5 | khám nam khoa ở quận 5
 1. https://phongkhamnamkhoahcm.webflow.io/posts/hinh-anh-kich-thuoc-duong-vat-trung-binh-cua-nam-gioi-viet-nam-truong-thanh
 1. ảnh dương vật | hình ảnh dương vật | hình ảnh cậu nhỏ khi cương
 1. https://phongkhamdakhoanambo.vn/ra-dich-nhay-mau-nau-giua-ky-kinh-la-do-dau-va-cach-chua-tri-hieu-qua-106.html
 1. ra dịch nhầy màu nâu giữa kỳ kinh | ra dịch nhầy màu nâu
0 (0 Votos)

RE: consulta de cesantias
0 (0 Votos)

Não é tão fácil esquecer alguém, principalmente se ela foi alguém muito importante e especial. Não tem como simplesmente ignorar que ela permaneceu ao seu lado durante muito tempo e jogar todo aquele passado, todas as lembranças no lixo. As pessoas que passam em nossa vida, marcam sim, acabam fazendo parte da nossa história. Umas permanecem, outras se vão com o vento. E elas não se vão por culpa sua, ou de ninguém, se vão porque simplesmente tinha que ser assim, e porque ela precisa abrir espaço para que alguém mais especial ainda apareça, e permaneça.
0 (0 Votos)

Download  APKs Directly From Google Play To Your Computer With  APK  Downloader Extension For Google Chrome. https://freeapkhere.com/
0 (0 Votos)

y tế sức khỏe
Respuesta
25/04/20 2:46 en respuesta a Observatorio De Educación del Caribe Colombiano.
https://infogram.com/benh-giang-mai-la-gi-trieu-chung-cach-chua-va-bien-chung-cua-benh-giang-mai-1h0n251v7eze6pe
https://gumroad.com/namdoc8/p/b-nh-sui-mao-ga-la-gi-th-i-gian-b-nh-sui-mao-ga-3a16c393-828d-42b0-bb2f-1d76441f7f7fhttps://sketchfab.com/suckhoecongdonghttp://ysraarogyasri.ap.gov.in/web/bacsituvan247247/home/-/blogs/va-mang-trinh-la-gi-chi-phi-va-mang-trinh-het-bao-nhieu-tienhttp://ysraarogyasri.ap.gov.in/web/bacsituvan247247/home/-/blogs/khamna-khoa-o-au-7-ia-chi-kham-nam-khoa-uy-tinhttp://hotich.sotuphap.hanoi.gov.vn/chitietgopy.aspx?id=260121http://hotich.sotuphap.hanoi.gov.vn/chitietgopy.aspx?id=260123https://www.customs.gov.vn/Lists/InterviewThreads/DispForm.aspx?ID=1899https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=3047https://media.most.gov.vn/vpdk/Pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=187http://khobac.danang.gov.vn/DesktopModules/HoiDap/DetailHoiDap.aspx?id=107https://amis.mof.gov.np/web/suckhoecongdong/home/-/blogs/hoi-nach-va-nhung-cach-chua-hoi-nach-vinh-vienhttps://amis.mof.gov.np/web/suckhoecongdong/home/-/blogs/tieu-rat-tieu-buot-tieu-nhieu-lahttps://amis.mof.gov.np/web/suckhoecongdong/home/-/blogs/pha-thai-bang-thuoc-het-bao-nhieu-tien-co-an-toan-khonghttp://ocw.isu.edu.tw/web/suckhoecongdong247/home/-/blogs/pha-thai-bang-thuoc-an-toan-het-bao-nhieu-tien-hien-nayhttp://ocw.isu.edu.tw/web/suckhoecongdong247/home/-/blogs/khi-hu-co-mau-trang-sua-la-gi-nguyen-nhan-va-cach-chua-trihttp://ocw.isu.edu.tw/web/suckhoecongdong247/home/-/blogs/benh-lau-la-gi-nguyen-nhan-dau-hieu-va-cach-chua-trihttp://dvc1.mard.gov.vn/portaldvc/KenhTin/view-detail.aspx?idSug=131http://hoichuthapdo.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=40http://dienbien.gov.vn/portal/faq/Pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?detailview=249http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=676http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=1244http://www.fem.seplag.pe.gov.br/web/suckhoecongdong/dakhoaonline/-/blogs/326045?_33_redirect=%2Fweb%2Fsuckhoecongdong%2Fdakhoaonline%3Bjsessionid%3D661C2712948D69FF2E65C73A9FE6F993http://www.fem.seplag.pe.gov.br/web/suckhoecongdong/dakhoaonline/-/blogs/326037?_33_redirect=%2Fweb%2Fsuckhoecongdong%2Fdakhoaonlinehttp://www.fem.seplag.pe.gov.br/web/suckhoecongdong/dakhoaonlinehttps://intercoonecta.aecid.es/Lists/RestViewTemplates/DispForm.aspx?ID=4268https://infogram.com/kham-hiem-muon-o-dau-tot-nhat-5-dia-chi-phong-kham-benh-vien-nam-khoa-va-hiem-muon-o-ha-noi-1h7v4p7yzwlk4k0
https://infogram.com/kinh-nguyet-khong-deu-ra-it-keo-dai-va-cach-chua-dieu-tri-hieu-qua-1h0n251venke6pe
https://infogram.com/nguyen-nhan-dau-hieu-trieu-chung-va-cach-chua-benh-sui-mao-ga-o-phu-nu-1h9j6qle13ve2gz
https://infogram.com/tieu-buot-tieu-rat-di-dai-nhieu-lan-tieu-khong-tu-chu-la-benh-gi-cach-chua-tieu-buot-tieu-dem-hieu-qua-1h0r6r9mjzv36ek
http://quangbaweb.edu.vn/member.php?52238-bacsionlinehttp://quangbaweb.edu.vn/member.php?52239-bacsi24hhttp://rsc.gov.vn/SitePages/faqDetail.aspx?item=55http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-1250http://sonongnghieppy.gov.vn/Home/QaDetail/236http://nhannangluong.dvctt.gov.vn/web/suckhoe365ngayhttp://dakhoaonline.website2.me/y-te/kinh-nguyet-ra-it-co-phai-mang-thai-khonghttp://dakhoaonline.website2.me/y-te/gai-sinh-duc-la-gi-gai-sing-duc-co-nguy-hiem-khonghttps://chaobacsionline-67.webself.net/blog/2019/10/14/u-xo-tu-cung-dau-hieu-nguyen-nhan-va-cach-chua--trihttps://chaobacsionline-67.webself.net/blog/2019/09/21/dia-chi-phong-kham-phu-khoa-ha-noihttps://dakhoaonline.webflow.io/posts/sui-mao-ga-o-nam-nu-nguyen-nhan-dau-hieu-va-cach-chua-trihttps://dakhoaonline.webflow.io/posts/cat-bao-quy-dau-o-dau-tot-nhat-tai-ha-noi-hien-nay-dia-chi-uy-tinhttps://dakhoaonline.webflow.io/posts/chi-phi-chua-xuat-tinh-som-bao-nhieu-tien-hien-nay-gia-niem-yethttp://dakhoaonline.mystrikingly.com/blog/liet-duong-la-gi-cach-chua-liet-duonghttp://dakhoaonline.mystrikingly.com/blog/khi-hu-ra-nhieu-co-mui-hoihttp://dakhoaonline.mystrikingly.com/blog/benh-lau-la-gihttps://tinsuckhoe.webflow.io/posts/dia-chi-pha-thai-an-toan-o-dau-ha-noi-tot-nhat-hien-nayhttps://tinsuckhoe.webflow.io/posts/top-5-dia-chi-kham-chua-yeu-sinh-ly-nam-gioi-o-ha-noi-nam-2019https://tinsuckhoe.webflow.io/posts/benh-lau-la-gi-benh-lau-co-phai-la-giai-doan-dau-cua-hiv-hay-khonghttps://suckhoecongdong.webflow.io/https://dakhoaonline.jweb.vn/http://cacbenhnamkhoa.com/https://trello.com/diachikhamnamkhoauytintaihnhttps://infogram.com/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien-hien-nay-1h706ez59nj065y?livehttps://trello.com/diachiphongkhamphukhoataihanoihttps://infogram.com/15-dia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-1hxj48jggxnq2vghttps://trello.com/chiasesuimaogahttps://trello.com/suimaogaonamnuhttps://infogram.com/benh-sui-mao-ga-va-nhung-dau-hieu-trieu-chung-cach-chua-tri-1h984wgdkr7z2p3https://infogram.com/sui-mao-ga-o-nam-nu-nguyen-nhan-dau-hieu-va-cach-chua-tri-1hmr6gnd3gpz2nlhttps://infogram.com/chua-sui-mao-ga-o-dau-tot-nhat-5-dia-chi-xet-nghiem-kham-chua-uy-tin-1h17491ljjkl6zjhttps://trello.com/chiphichuasuimaogahetbaonhieutienhttps://infogram.com/chi-phi-chua-sui-mao-ga-1h984wgrov5z2p3https://infogram.com/chi-phi-chua-benh-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien-hien-nay-1h984wgrov5z2p3https://infogram.com/xet-nghiem-benh-xa-hoi-o-dau-tot-nhat-5-dia-chi-phong-kham-benh-xa-hoi-o-ha-noi-1hmr6g3r3jwo4nlhttps://infogram.com/cat-bao-quy-dau-o-dau-uy-tin-tai-ha-noi-hien-nay-1h1749jgv90l6zjhttps://infogram.com/chi-phi-cat-bao-quy-dau-bao-nhieu-tien-chi-phi-cat-bao-quy-dau-nam-2019-1hxj48jlemm52vghttps://infogram.com/dia-chi-pha-thai-an-toan-o-dau-uy-tin-tai-ha-noi-hien-nay-1hxj48z5jw954vghttps://infogram.com/chi-phi-pha-thai-het-bao-nhieu-tien-pha-thai-an-toan-1hxj48z5jzwq4vghttps://infogram.com/mo-u-xo-tu-cung-o-dau-tot-nhat-hay-benh-vien-nao-tot-nhat-hien-nay-1h7v4p5nqemoticonj6k0https://infogram.com/mo-u-xo-tu-cung-het-bao-nhieu-tien-hien-nay-1h17491ljmnl6zjhttps://infogram.com/benh-lau-va-nhung-bieu-hieu-trieu-chung-va-cach-chua-benh-lau-1h706ej8zxo045yhttps://infogram.com/chi-phi-chua-benh-lau-het-bao-nhieu-tien-1h0n25jvymwl6pehttps://infogram.com/kham-xet-nghiem-chua-benh-lau-o-dau-tot-nhat-ha-noi-1h0r6rq1mxpl4ekhttps://infogram.com/xuat-tinh-som-la-gi-chua-benh-xuat-tinh-som-o-dau-hien-nay-1hnq41jvrgxk43zhttps://infogram.com/xuat-tinh-som-la-gi-chua-benh-xuat-tinh-som-o-dau-hien-nay-1hnq41jvrgxk43zhttps://infogram.com/hoi-nach-va-cach-chua-dieu-tri-hoi-nach-vinh-vien-1hmr6gzgxrnq2nlhttps://infogram.com/cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-dia-chi-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-uy-tin-1h7v4p8vgdlk6k0https://infogram.com/roi-loan-cuong-duong-cach-chua-dieu-tri-benh-roi-loan-cuong-duong-1h1749j595gq6zjhttps://infogram.com/benh-tri-noi-ngoai-nguyen-nhan-dau-hieu-va-cach-chua-tri-hieu-qua-1h0r6rdlqyml2ekhttps://infogram.com/chia-se-or-dia-chi-phong-kham-tri-uy-tin-tai-ha-noi-nam-2019-1h8j4xzdn97k2mvhttps://trello.com/diachiphongkhamtriuytintotnhathanoihttps://infogram.com/chi-phi-chua-mo-phau-thuat-tri-het-bao-nhieu-tien-1h984w73gp5z2p3https://infogram.com/kham-xet-nghiem-va-dieu-benh-tri-giang-mai-o-dau-1hnq41jj11k943zhttps://infogram.com/vung-kin-noi-mun-man-do-hat-gay-dau-bi-ngua-la-benh-gi-cach-chua-tri-1h8j4xg5xxed6mvhttps://infogram.com/duong-vat-noi-man-mun-thit-do-trang-gay-ngua-la-benh-gi-1h9j6qklwy1e6gzhttps://infogram.com/di-ngoai-ra-mau-la-benh-gi-cach-chua-di-ngoai-ra-mau-ra-sao-1h984w7dxzvd2p3https://kienthucykhoa-37.webself.net/http://basionline.over-blog.com/http://thongtinsuckhoe.mystrikingly.com/http://blogtuvansuckhoe.emyspot.com/https://moingaykhoe.webflow.io/http://camnangsuckhoe.kazeo.comhttp://tuvansuckhoe24h.eklablog.com/http://chamsocsuckhoe.lo.gshttp://songkhoemoingay.eklablog.net/http://365ngaykhoe.cd.st/http://baovesuckhoe.eklablog.fr/http://suckhoe24h.ek.la/http://songkhoemoingay.vnn.mn/https://kienthucykhoa.site123.mehttp://suckhoelavang.blogg.org/https://kienthucykhoa.puzl.com/http://dakhoaonline.website2.me/y-te/khi-hu-ra-nhieu-co-mui-hoi-gay-kho-chiuhttps://chaobacsionline-67.webself.net/blog/2019/12/07/viem-tuyen-tien-liethttps://dakhoaonline.webflow.io/posts/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien-hien-nayhttp://dakhoaonline.mystrikingly.com/blog/quan-he-duoi-3-phut-co-phai-yeu-sinh-ly-khonghttps://tinsuckhoe.webflow.io/posts/chua-benh-lau-o-dau-7-dia-chi-chua-benh-lau-uy-tin-tai-ha-noihttp://hellobacsi.emyspot.com/blog/u-nang-buong-trung-la-gi-nguyen-nhan-dau-hieu-va-cach-chua-tri.html
0 (0 Votos)

123
Creemos, como dice Delors, que “el derecho a la [url=https://www.asan.com.pk/category/education-courses]educación[/url] es un medio indispensable para que los niños descubran su potencial, ejerzan sus libertades,
se responsabilicen de su propio bienestar y participen en procesos colectivos que tienen como objetivo lograr cambios favorables en el desarrollo humano
"Gracias por escribir sobre este tema tan importante.
0 (0 Votos)

0 (0 Votos)

Download vnrom bypass apk for Android.
0 (0 Votos)

toi thi toi la mot nguoi chuyen di theo nguoi khac ma nguoi khac di dau co do ngon la toi di theo ho ngay ma mai toi khong the lon duoc la sao nhi.bac si tu van nam khoabenh lauthu dam co gay vo sinh
0 (0 Votos)

 Hi friends, learn the basics of environmental issues, nature, pollution like all information, visit this site, we are regularly publishing a new article on my site.
0 (0 Votos)

Hey Buddy i am Satya Prakash a digital marketer and a professional blogger by choice check my article posts for knowing tips and tricks on blogging & digital marketing.
0 (0 Votos)

Read abstract is a concise version of the original lease document. Between one to five pages long, It tells you where to look for detailed information about  Lease Abstraction Services
0 (0 Votos)

Thanks for providing a lot of useful information. Thanks a lot. Fiscalité prévoyance et santé Madelin
0 (0 Votos)

Excellent and very informative post. Thanks for the nice post. I love so much this post.

<a href="https://www.quoteseverywhere.xyz/2020/05/amitabh-bachchan-quotes.html"> Amitabh Bachchan Quotes </a>
0 (0 Votos)

Nếu bạn thấy có các hiện tượng như đau khi giao hợp, kinh nguyệt thất thường lúc ngắn lúc dài, máu kinh khác thường hoặc cân trầm trọng tăng đột biến… thì đó có thể là hiện tượng vô sinh ở phái đẹp cần quan tâm. Còn với đấng mày râu dấu hiệu vô cơ thường biểu hiện tại vấn đề xuất tinh.

Mayoclinic khái niệm vô cơ là cố gắng có bầu trong ít ra 1 năm mà không thành công. Một số cặp vợ chồng "yêu" tình dục đều đặn, không áp dụng một số cách tránh thai song không thể mang thai thì đó được cho là vô sinh.

vô sinh lây 2 căn là vô cơ nguyên phát (chưa bao giờ bị con dù không áp dụng phương pháp ngừa thai nào) và vô sinh thứ phát (đã nhiễm con hay mang bầu nhưng mà sau đây không thể có thai lại).

vô sinh ảnh hưởng đến cả phái nam và phụ nữ. Tỷ lệ vô sinh tại cả 2 giới là như nhau. Việc phát hiện sớm các triệu chứng vô sinh sẽ giúp các cặp vợ chồng được nhận biết, trị bệnh đúng thời điểm, cải thiện tỷ lệ bị con.

các triệu chứng, hiện tượng vô sinh phái yếu dễ nhận biết

Đối với phái đẹp, biểu hiện vô sinh dễ nhận ra nhất chủ yếu là vấn đề kinh nguyệt và các thắc mắc nội tiết tố. Healthline đưa ra một số triệu chứng, biểu hiện vô cơ nữ dễ nhận ra nhất đó là:

1. Kinh nguyệt lạ

Chu kỳ kinh thông thường của nữ giới là 28 ngày, mắc người dài hơn từ 30 - 35 ngày, cũng có người ít hơn từ 22 - 26 ngày. Sự thay đổi chênh lệch Vài ngày trong chu kỳ kinh là thông thường. Những hiện tượng bất thường của kinh nguyệt đó là:

- Kinh nguyệt không đều: Chu kỳ quá dài hoặc quá ngắn, tháng chứa tháng không, chậm kinh kéo dài… đều là hiện tượng của các căn bệnh liên quan buồng trứng như phì đại tử cung, u nang buồng trứng, rối loạn nội bài tiết tố… khiến trứng không rụng, rụng không đều dễ dẫn tới không dễ dàng có thai, vô cơ.

- Máu kinh nhiều hay kéo dài: thời kỳ xảy ra hành kinh thường từ 3 - 5 ngày, bị người 7 ngày, quá 7 ngày xảy ra hành kinh thì đều là lạ. Nếu biểu hiện này kéo dài thường xuyên thì đó có nguy cơ là dấu hiệu vô cơ.

- Thống kinh hay đau bụng kinh: Đau bụng kinh kéo dài, dữ dội, đau không thể chịu được là dấu hiệu khác cảnh báo vô cơ nữ phải đi khám sớm.

- Vô kinh: Không chứa kinh có nghĩa là trứng không rụng phải không thể thụ tinh và mang bầu. Khi không thấy kinh xuất hiện 3 hay nhiều hơn 3 chu kỳ phái đẹp cần đi gặp thầy thuốc chuyên khoa.

Kinh nguyệt lạ tháng có tháng không hoặc mất kinh, rong kinh… cũng là triệu chứng cảnh báo vô cơ ở chị emhttp://www.snnptnt.danang.gov.vn/web/xinchaobacsi/home/-/blogs/roi-loan-cuong-duong-li-do-hien-tuong-va-phong-phap-chua-benhhttp://municipios.rionegro.gov.ar/web/xinchaobacsi/home/-/blogs/roi-loan-cuong-duong-nguyen-do-trieu-chung-va-phuong-phap-ieu-tri-benhhttps://www.sire.gov.co/web/xinchaobacsi/home/-/blogs/roi-loan-cuong-duong-nguyen-do-trieu-chung-va-bien-phap-chua-benh-chung-benh2. Đau khi "yêu"

Đau khi quan hệ (không nên lần đầu), mỗi lần quan hệ đều đau đó có nguy cơ là vấn đề mối quan hệ tới lạc nội mạc tử cung, ư xơ tử cung, câu hỏi hormone… tạo cho đau đớn. Vì vậy, khi "yêu" nếu thấy đau thường xuyên thì cần đi khám xét ngay.

3. Rối loạn nội đào thải tố

Rối loàn nội đào thải tố chủ yếu đều ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của phái đẹp. Một số biểu hiện rối loàn thường gặp như mụn trứng cá mãn tính, stress, lo lắng liên tiếp, giảm thèm muốn tình dục, tăng cân đột ngột...Khi lây triệu chứng này cần đi gặp chuyên gia sớm.

Rối loàn nội đào thải tố nữ sinh nên những hiệu ứng như giảm ham muốn tình dục, căng thẳng cũng là hiện tượng bệnh vô sinh4. Bạch đái không bình thường

bạch đái bình thường là biểu hiện của phụ nữ có sức khỏe sản xuất tốt. Nhưng mà nếu khí hư ra lớn bất thường, lây mùi, chứa màu xanh hay như bã đậu… thì đó có thể là hiện tượng của các chứng bệnh viêm nhiễm phụ khoa, nấm âm đạo… Nếu không trị bệnh sớm, căn bệnh kéo dài dễ bị tác động vào bên trong buồng trứng, tử cung… tạo ra vô sinh.

5. Máu kinh sẫm hoặc nhạt

Máu kinh thường nhạt hơn thông thường hay màu sẫm bất thường tại ngày đầu kỳ kinh cũng là dấu hiệu khác lạ. Máu kinh thông thường có màu đỏ tươi, nếu thấy máu kinh quá nhạt, sẫm, thâm đen thì đó là biểu hiện cảnh báo căn bệnh phụ khoa phải đi gặp chuyên gia sớm. Một số bệnh có khả năng gặp phải trong trường hợp này thường về tử cung như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung... Lí do làm cho vô cơ phái nữ.

Máu kinh khác thường cũng cảnh báo bệnh vô cơ tại phụ nữ6. Ngực kém phát triển

dấu hiệu vô sinh tại tuổi dậy thì phái đẹp lây dấu hiệu là ngực kém tiến triển. Một số bạn gái từ 18 tuổi mà thấy ngực bé hơn bình thường, kém phát triển thậm chí là không phát triển là qua thiếu nội đào thải tố estrogen. Lúc này nên đi gặp thầy thuốc chuyên khoa nhằm sớm nhiễm cách xử lý.

7. Đào thải dịch tuyến vú

Nếu chưa mang con, không mang thai mà thấy tuyến vú bài tiết dịch giống như sữa thì nên đi thăm khám ngay. Đó có thể là qua suy tuyến giáp, suy thận… hoặc cũng có thể là bởi tác dụng phụ của thuốc ngừa thai, thuốc giảm áp huyết. Dịch sữa khi không có thai và cho con bú là hiện tượng cảnh báo vô sinh.

8. Tới tuổi 35

nữ qua 35 tuổi chưa từng có bầu thì tỷ lệ vô sinh cực kỳ lớn, số trường hợp mang bầu chỉ đạt khoảng 20%. Khi 40 tuổi thì tỷ lệ có thai chỉ còn tầm 5%. Cho nên, nếu phụ nữ đã 35 tuổi trở lên chưa từng mang thai trước đó, giao hợp dục tình đều từ 6 tháng mà không áp dụng cách tránh thai mà không có bầu thì phải đi gặp thầy thuốc chuyên khoa.

9. Mọc lông khác

Nếu phái đẹp thấy trên thân thể mình mọc lông bất bình thường như mọc lông tại môi, cằm, vùng da tại cổ họng, bụng gây ra khó chịu thì đó có khả năng là hội chứng buồng trứng đa nang - Một trong những lí do gây ra vô sinh phái yếu.

10. Béo phì

Nếu phái đẹp đang trong tình trạng béo phì, tăng cân đột ngột thì đây cũng là dấu hiệu cảnh báo vô sinh.

Tăng cân quá mức, béo phì cũng là dấu hiệu cảnh báo chứng bệnh sản xuất nhiễm thắc mắc ở chị emlàm sao để phát hiện triệu chứng vô sinh? Nữ giới hãy để ý quan sát về chu kỳ kinh, về tình trạng sức khỏe của mình để có thể sớm phát hiện những triệu chứng bất thường. Khi phát hiện một số triệu chứng bất bình thường về sức khỏe sản xuất hãy ngay lập tức đến cơ sở y tế chuyên khoa để xét nghiệm và được chỉ dẫn rõ ràng.https://www.idiger.gov.co/web/xinchaobacsi/home/-/blogs/roi-loan-cuong-duong-nguyen-do-dau-hieu-va-phuong-phap-tri-benh-can-benhhttps://www.contratacionbogota.gov.co/vi/web/xinchaobacsi/home/-/blogs/roi-loan-cuong-duong%3A-li-do-dau-hieu-va-bien-phap-chua-tri-can-benhhttps://www.hopr.gov.et/web/xinchaobacsi/home/-/blogs/roi-loan-cuong-duong-nguyen-do-dau-hieu-va-phuong-phap-tri-benh-chung-benhtriệu chứng vô sinh đàn ông dễ nhận biết

số trường hợp mắc vô cơ tại cả anh em và phái yếu là gần như nhau. Vì đó, phát hiện sớm một số biểu hiện vô sinh sẽ giúp những cặp vợ chồng sớm trị bệnh và triệt để có khả năng có con sớm. Các hiện tượng vô cơ tại nam giới dễ nhận biết như sau:

1. Đổi thay thèm muốn dục tình

Nếu nam giới thay đổi thèm muốn dục tình, thèm muốn suy giảm thì đó có khả năng là biểu hiện cảnh khuyên bảo các thay đổi hormone nhạy cảm nam, dễ gây ra vô sinh phái mạnh.

Đột nhiên mất hứng thú với tình dục, giảm thèm muốn là hiện tượng vô sinh đàn ông vô cùng rõ2. Mất cân bằng nội đào thải tố

Mất cân bằng nội tiết tố anh em là lí do sinh cho vô sinh tại phái mạnh. Testosterone là hormone mấu chốt sinh sản phái nam, nếu mất thăng bằng thì việc sản xuất hormone này gặp ngăn cản, tinh hoàn không dễ hay không sản đẻ được hormone này có khả năng dẫn đến vô cơ. Hai hormone báo hiệu cho dịch hoàn nhằm làm cho tinh trùng và testosterone: hormone luteinizing và hormone kích thích nang trứng. Tuyến lặng sinh sản ra một số hormone này, bất cứ thắc mắc nào xảy ra với tuyến lặng cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe sản xuất nam và tận gốc có nguy cơ gây ra vô cơ.

3. Rối loàn cương cứng

thay đổi nội tiết tố, tâm lý hoặc những câu hỏi thể chất lạ có thể gây khó khăn cho vấn đề cương dương và giữ cương cứng của dương vật. Nếu "cậu nhỏ" chẳng thể cương cứng hoặc cương dương rồi hết ngay lớn lần thì cần đi gặp bác sỹ ngay.

cương cứng rối loàn là dấu hiệu vô sinh ở phái mạnh4. Xuất tinh sớm

các đổi thay trong xuất tinh như xuất tinh sớm, xuất tinh ít cũng là dấu hiệu cảnh báo vô sinh đấng mày râu.

5. Tinh hoàn

tinh hoàn có một số triệu chứng như sưng, đau, nổi khối u, dịch hoàn quá nhỏ... Cũng là triệu chứng cảnh báo vô sinh phái mạnh.

6. Đau khi xuất tinh

cảm thấy đau từ nhẹ đến trầm trọng, đau buốt khi xuất tinh. Tinh trùng như thế tà tà vô sinh?. Tinh lực màu đục hoặc máu khác lạ thì đó là hiện tượng vô sinh phải đi gặp chuyên gia.

7. Tiểu cao

Tiểu lớn lần trong ngày kèm máu hay đau buốt thì đó có nguy cơ là dấu hiệu căn bệnh viêm tiền liệt tuyến, viêm bọng đái. Nếu không nhận biết sớm và trị bệnh kịp thời thì cũng dễ gây ra vô sinh tại nam giới.

Khi có bất kể thắc mắc nào về sức khỏe thì cả đấng mày râu và phái nữ cũng phải tìm gặp chuyên gia nhằm mắc các chẩn đoán và đưa ra cách xử lý đúng lúc. Để hạn chế hiện tượng vô cơ nam và chị em nên lây chế độ sinh hoạt điều độ hợp lý, ăn sử dụng đủ chất, phòng tránh một số chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá và Tuyệt đối phải xét nghiệm sức khỏe định kỳ.

0 (0 Votos)

Thanks for the information. I was looking for the same since so long time. 
Rgards
Picture Watch
0 (0 Votos)

Đau vùng eo lưng khi lây kinh thông qua đâu? Cách hạn chế nhanh

Đau vùng thắt lưng khi chứa kinh là hiện tượng thường gặp của phái nữ khi “đến ngày đèn đỏ”. Cơn đau mỏi khó chịu khiến những nữ giới mỏi mệt, quan hệ gặp nhiều không dễ khăn. Nguyên nhân nào dẫn tới câu hỏi này và cách khắc phục ra sao hãy nghiên cứu tới các tin tức Bài viết này.

Đau vùng eo lưng khi có kinh là bệnh gì?

bất kỳ người chị em nào cũng sẽ trải đến kỳ kinh nguyệt mỗi tháng 1 lần. Khi “đến ngày” phụ nữ sẽ chứa lớn dấu hiệu cùng với như nổi mụn, đau bụng,… hiện tượng đau lưng khi tới kỳ là một trong một số triệu chứng thường gặp mà một số nữ giới phổ biến nên.

Đau lưng khi có kinh nguyệt ở phái nữ

khu vực vùng thắt lưng xuống hông của phái yếu mang cảm giác đau nhức kèm theo triệu chứng mỏi mệt. Câu hỏi này tác động tới trạng thái khiến phái nữ không dễ chịu. Khi mắc đau, bạn có nguy cơ sử dụng nhanh một số phương pháp giảm đau nhằm cảm giác thoải mái hơn trong những ngày hành kinh.

lí do, triệu chứng phát hiện đau lưng khi có kinh

phái đẹp đang trải đến kỳ kinh nguyệt trạng thái cơ thể hết sức mệt mỏi, dễ nổi nóng, tổn thương hơn bình thường. Hiện giờ có thể đã lây sự đổi thay nội tiết tố Prostaglandin gây nên chứng co thắt trầm trọng ảnh hưởng đến vùng lưng.

nguyên nhân và biểu hiện đau vùng thắt lưng khi “đến ngày”

tại vì sao bị đau lưng khi chứa kinh? Nguyên do sinh cho hiện tượng này có thể kể tới như:


 • Trước khi tới ngày sử dụng quá cao chất kích thích, đồ dùng sử dụng nhiễm cồn ảnh hưởng đến sức khỏe.
 • Bữa ăn sử dụng quá cao muối.
 • Khi tới ngày phụ nữ quan hệ quá sức chịu đựng của cơ thể.
 • Không ăn uống, ngơi nghỉ điều độ trong các ngày hành kinh.
 • thân thể mang sự rối loàn chuyển hóa hormone.
 • Nội bài tiết tố Prostaglandin của phái đẹp chứa sự thay đổi.
 • Hàm lượng prostaglandin dôi thừa gây ra cơn đau, co thắt nặng.
 • thông qua mắc mắc bệnh lạc nội mạc tử cung.

để phát hiện đau vùng eo lưng khi chứa kinh nguyệt bạn có thể Tùy vào Những dấu hiệu như sau:


 • cơ thể tiết ra cao bạch đái, vùng kín trở thành ướt át hơn so với thông thường.
 • kích thước vòng 1 tăng lên cùng với cảm thấy sưng đau ở đầu ngực lây truyền sang cận nách.
 • Da mặt mắc cao dầu nhờn và mụn bài tiết ra cao hơn thông thường.
 • vùng thắt lưng bị đau mỏi khi mắc kinh nguyệt.
 • cơ thể rơi vào tình trạng mỏi mệt ảnh hưởng tới cuộc sống và công tác liên tục,…
https://www.advantest.com/web/4308585/home/-/blogs/con-gai-bao-nhieu-tuoi-thi-co-kinh-nguyet-tin-tuc-nen-biethttp://globedia.com/kham-xet-phu-khoa-nhu-nao-nen-chan

cách chữa đau bụng và đau lưng khi chứa kinh

mắc đau lưng khi nhiễm kinh nguyệt hay báo hiệu sắp tới ngày có thể khắc phục được theo cao cách. Bạn có khả năng áp dụng thuốc nhằm giảm đau hay dùng những phương pháp đơn giản để xoa dịu nhanh cơn đau. Sau đây là những cách chống thắc mắc này nhằm các phái đẹp tham khảo thêm.

Khắc phục nhanh đau lưng khi sắp mắc kinh nguyệt

Nếu bạn đang nên tìm một phương thức giảm cơn đau dùng biện pháp an toàn mà không phải dùng đến thuốc tây thì có khả năng chọn lựa một trong các cách sau đây nhằm áp dụng:

sử dụng lớn nước

thân thể nữ giới khi cung cấp cao nước sẽ ngăn ngừa rơi vào nhận thấy mỏi mệt, làm giảm co thắt dẫn đến bị đau vùng thắt lưng. Mỗi ngày nhất là khi chuẩn mắc mắc kinh và trong giai đoạn hành kinh nên sử dụng thêm lớn nước.

dùng cao nước khi đến ngày “đèn đỏ”

Lượng nước mà chị em phải uống mỗi ngày ngày là từ 1 đến 1,5 lít để giữ ấm thân thể và nạp thêm năng lượng. Bạn có nguy cơ đổi thay nước uống sang nước hoa quả kết hợp nước chín trong ngày. Những loại trà như trà lá mâm xôi đỏ Tuyệt đối tốt cho nữ trong thời kỳ hành kinh.

ngơi nghỉ phù hợp khi hành kinh

chị em trong các ngày hành kinh phải lưu ý lớn đến sức khỏe của chính mình. Không nên làm việc quá sức vì có thể khiến cơn đau mỏi lưng trở nên nặng nề hơn, ảnh hưởng xấu tới công việc.

ngơi nghỉ theo chế độ thích hợp khi “đến ngày”

Một chế độ nghỉ ngơi thích hợp là điều mà những phái yếu mỗi khi đến ngày. Nếu nên giải quyết lớn công việc hãy sắp xếp hợp lý nhằm không tác động tới sức khỏe.

sử dụng nước nóng nhằm ấm

nước ấm sẽ giúp bạn xoa dịu cơn đau và giảm stress khi đến ngày, thân thể mệt mỏi. Thả mình trong bồn tắm bị nước nóng, hương sen hoặc tắm tại phòng xông hơi sẽ giúp nữ giới nhận thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

áp dụng cách chườm nóng

Khi mắc đau mỏi tại vùng thắt lưng, phái đẹp có thể sử dụng nhiệt nóng nhằm thư giãn những cơ và giảm đau nhanh. Áp dụng miếng đệm sưởi hoặc một chai nước ấm nhằm đặt lên vùng eo lưng tầm 15 đến 20 phút sẽ giúp bạn giảm đau nhanh hơn.

Chườm nóng vùng eo lưng để giảm đau khi mang kinh

Bạn có thể sử dụng miếng dán nóng hoặc miếng chà nóng để giãn cơ bắp khi co thắt, xoa dịu lo lắng. Cả miếng dán nóng và miếng chà nóng hầu hết đều bị bán ở những nhà thuốc nên hết sức dễ mua.

Tập choạng vùng thắt lưng tại nhà

Tập xoạc vùng thắt lưng nhất là phần cơ vùng eo lưng dưới sẽ giúp cho bạn thoa dịu cơn đau. Phương pháp tiến hành duỗi lưng ở nhà khá đơn giản, bạn chỉ cần nằm thẳng trên mặt sàn, đầu gối gập vào ngực để giãn cơ vùng eo lưng. Khi tập nên nhằm thả lưng ngăn ngừa dẫn đến áp lực ảnh hưởng tới quá trình căng giãn.

Bổ sung thêm dưỡng chất nhất thiết

những phái nữ hoặc bị đau vùng thắt lưng hành kinh một phần là bởi vì cơ thể thiếu dưỡng chất. Khi lây kinh nguyệt, nữ nên bổ sung cho thân thể cao canxi, kali và magie để ngăn ngừa mắc đau vùng thắt lưng.

Bổ sung đủ chất dinh dưỡng khi hành kinh

các kiểu đồ ăn có mắc cao các căn chất trên mà bạn phải áp dụng đó là:


 • Gạo lứt, bơ và hạnh nhân cung cấp cao magie cho cơ thể.
 • Cam và chuối cần cho thân thể vì trong hai căn quả này mắc chứa hàm lượng cao kali.
 • các rau chứa màu xanh đậm, phô mai, sữa chua có nhiễm cao canxi nên dùng lớn khi đang nhiễm kinh.

Đi dạo thư giãn khi tới ngày

Theo các chuyên gia cho biết, đi bộ vô cùng tốt cho cơ thể vì thói quen này sẽ giúp cho giãn cơ, thông kinh lạc và giảm cơn đau, sự stress cho thân thể. Khi đi dạo bạn phải bước đi nhẹ nhõm để tránh làm căng cơ kèm theo đó phối hợp xoay nhẹ cánh tay, bước chân dài hơn để giãn cơ.

Không dùng chất kích thích và vật dụng dùng mang cồn

Chất kích thích và đồ dùng có cồn không tốt cho sức khỏe chị em trong những ngày hành kinh. Khi đến ngày bạn nên chú tâm, làm giảm áp dụng chất kích thích như thuốc lá, cà phê, phòng tránh xa đồ đạc dùng bị cồn để bảo vệ sức khỏe.

làm giảm sử dụng chất kích thích khi trong kỳ hành kinh

đồ ăn lây nhiễm lớn dầu mỡ không tốt với sức khỏe của những phái đẹp Do vậy phải đề phòng nhằm giảm bớt những biểu hiện cũng như các cơn đau lưng. Đồ đạc ngọt nhân tạo như bánh kẹo và chocolate cũng cần được giảm thiểu dùng khi đang hành kinh.

dùng tân dược y giảm đau lưng khi hành kinh

Tùy theo cấp độ của cơn đau và chức năng chịu đựng của chị em để cân nhắc dùng thuốc tây để giảm đau. Nhưng cần hạn chế sử dụng tân dược vì không tốt cho sức khỏe.

một số loại thuốc phái nữ có khả năng áp dụng để giảm đau khi tới ngày như:


 • Thuốc chống co thắt giải pháp cơ.
 • Thuốc nội đào thải tố nhạy cảm chị em.
 • Thuốc ức chế prostaglandin,…
tân dược sử dụng giảm đau vùng eo lưng khi có kinh nguyệt

Trước khi dùng thuốc phải hỏi ý kiến của thầy thuốc trước, không phải tùy ý áp dụng thuốc hay quá lạm dụng vừa tác động đến sức khỏe vừa không có công dụng giảm đau.

http://blog.daum.net/xinchaobacsi/7https://www.kaskus.co.id/post/5ef2bf70a2d19563bb7f4a61#post5ef2bf70a2d19563bb7f4a61https://xinchaobacsi.muragon.com/entry/3.html

biện pháp gia tăng đau vùng thắt lưng trong kỳ kinh nguyệt

bị đau vùng thắt lưng khi có kinh nguyệt không đáng ngại nếu bạn biết cách khắc phục. Bạn có khả năng chủ động gia tăng các biểu hiện đau khi tới ngày qua các cách mà chúng tôi chia sẻ ngay Dưới đây để giảm đau, ngăn ngừa nhận thấy mệt mỏi:


 • Khi đau lưng phải massage thân thể nhằm đề phòng mắc cơ thắt hoặc căng cơ gây nên tình trạng nhức mỏi thân thể.
 • tập luyện hít thở sâu để lượng oxy lưu thông đều trong thân thể, giảm bớt cơn đau vùng eo lưng khi có kinh.
 • Tập yoga nhẹ nhàng có nguy cơ giúp cho bạn giảm cảm thấy đau khi đến ngày.
 • Trước khi tới ngày cần lây một chế độ ăn uống khoa học để bảo vệ sức khỏe.
 • hàng ngày tập dượt thể dục sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, không mắc đau, căng thẳng khi đến ngày.
 • những ngày “đèn đỏ” không phải "yêu" ngừa phòng làm thân thể mệt mỏi, tăng thêm áp lực lên vùng lưng,…

cách nhằm giảm đau vùng thắt lưng khi mắc kinh nguyệt chúng tôi đã chia sẻ cho các phái nữ. Khi chuẩn mắc đến ngày hoặc trong giai đoạn hành kinh bạn hãy chú tâm bảo vệ sức khỏe của mình. Nếu cơn đau kéo dài, nặng hơn mức thông thường cần chủ động tới bệnh viện nhằm được chuyên gia khám và phát hiện.

0 (0 Votos)

5 Dicas Essenciais Sobre Rastreamento De Veículos

Dica 1: Tecnologia de Localização

É importante ter uma das duas opções: GPS/AGPS ou Rádio.Dica 2: Frequência de posicionamento

De preferência que seja configurável e que não tenha custo por posição recebida. É fundamental que em deslocamento o equipamento embarcado envie posições conforme sua mudança de direção e angulação

. A posição recebida deve ser sempre “on-line”, porém, o sistema deve guardar do mesmo modo o histórico de posições.Dica 3: Transmissão de dados

O meio mais recomendado hoje - devido a sua relação custo-benefico - é o GPRS (Canal de dados das linhas GSM).Dica 4: Operadora de Telecom

O mais importante nesse caso é a área de cobertura. Por isso, verifique quais os locais onde seus veículos mais circulam, e escolha a operadora que melhor atenda este local.Dica 5: Acesso via Web

Um bom sistema de rastreamento deve permitir acesso via internet

 a qualquer veículo da frota, de qualquer local, a qualquer momento e sem limites de acesso. Rastreamento de veiculos em Santa Catarina

0 (0 Votos)

A Arquitetura Térmica é especialista em ar condicionado e acima de tudo em solução completa para todo tipo de conforto térmico dos nossos clientes, seja em uma casa, empresa ou também em um edifício inteiro.
Empresa pioneira com 50 anos de experiência promovendo soluções em arquitetura térmica, visando a eficiência energética, sustentabilidade e também conforto dos nossos clientes.
0 (0 Votos)

DORAEMON - Pendidikan yang menciptakan dunia yang lebih manusiawi, tanpa spekulasi canggih dan cara berpikir, dan persepsi tanpa perangkap sosial atau ideologis yang menciptakan kreativitas, yang menaungi konflik nyata yang dibuat. Oleh karena itu, pendidikan muncul sebagai tugas untuk mencari kebenaran di mana semua anggota proses yang sesuai dengan tujuan dengan Dimensi libertarian, etis dan moral, di mana segala macam cara mengubah berjalan di setiap individu. dalam organisasi masyarakat.
0 (0 Votos)

A Arquitetura Térmica é especialista em ar condicionado e acima de tudo em solução completa para todo tipo de conforto térmico dos nossos clientes, seja em uma casa, empresa ou também em um edifício inteiro.
Empresa pioneira com 50 anos de experiência promovendo soluções em arquitetura térmica, visando a eficiência energética, sustentabilidade e também conforto dos nossos clientes. emonisme
0 (0 Votos)

Mungkin refleksi ini adalah ide-ide bodoh yang tidak berkontribusi banyak atau tidak sama sekali, tetapi mereka berfungsi sebagai keluhan yang harus kita ingat dengan menghindari lelucon negara yang topengnya telah dijatuhkan. Mengecam, menuntut bukan untuk tetap acuh tak acuh atau hanya menjadi penonton pertemuan atau dialog sosial, itu bukan untuk memiliki ketakutan atau keraguan tentang reformasi yang dituntut, tetapi lebih untuk memiliki keamanan membangun masyarakat yang lebih baik. Pendidikan adalah komitmen negara, keluarga, orang terpelajar, seluruh masyarakat untuk membentuk kebebasan yang bertanggung jawab dengan martabat otentik. Bagi negara, kewajiban konstitusionallah yang menyiratkan proses revolusioner menuju kemanusiaan baru.

JEPARA, USER, JANAPESEK, KOLIS, JONSONGEDI, SAMBERGELAP, SARMO, OJODELOK, NGINCOP
0 (0 Votos)

https://www.scoop.it/topic/xkld-nhatban/p/4118668415/2020/05/27/dich-covid-a-anh-huong-en-xuat-khau-lao-ong-nhat-ban-nhu-the-nao
https://www.scoop.it/topic/xkld-nhatban/p/4118666779/2020/05/27/cac-nganh-nghe-xkld-nhat-ban-hot-nhat-phai-xem-ngay-xkldnhatban
https://www.scoop.it/topic/xkld-nhatban/p/4118667350/2020/05/27/tong-quat-ve-thong-tin-on-hang-ky-su-ien-i-nhat-xkldnhatban
https://www.scoop.it/topic/xkld-nhatban/p/4118668119/2020/05/27/gioi-thieu-va-lien-he-cao-van-anh
https://www.scoop.it/topic/xkld-nhatban/p/4118668106/2020/05/27/12-ieu-trong-luat-lao-ong-nhat-ban-thuc-tap-sinh-nen-biet-xkldnhatban
https://www.scoop.it/topic/xkld-nhatban/p/4118667185/2020/05/27/cao-van-anh-tumblr-blog
https://www.scoop.it/topic/xkld-nhatban/p/4118667159/2020/05/27/cao-van-anh-ha-ong-ha-noi-viet-nam-nhan-luc-nhat-ban-truong-ai-hoc-luat-ha-noi
https://www.scoop.it/topic/xkld-nhatban/p/4118663894/2020/05/27/thong-tin-huu-ich-ve-thi-tuyen-xuat-khau-lao-ong-nhat-ban-xkldnhatban
https://www.scoop.it/topic/xkld-nhatban/p/4118663715/2020/05/27/tro-thanh-ky-su-nhat-ban-tai-sao-khong-thu-xkldnhatban
https://www.scoop.it/topic/xkld-nhatban/p/4118665203/2020/05/27/nguoi-lao-ong-co-uoc-en-bu-khi-bi-huy-on-hang-i-nhat-xkldnhatban
https://www.scoop.it/topic/xkld-nhatban/p/4118664324/2020/05/27/anh-bay-noi-lo-hoc-nganh-y-ra-lam-gi-xkldnhatban
https://www.scoop.it/topic/xkld-nhatban/p/4118665047/2020/05/27/10-ieu-kien-xuat-khau-lao-ong-nhat-ban-2020-can-biet-xkldnhatban
https://www.scoop.it/topic/xkld-nhatban/p/4118664193/2020/05/27/tong-quan-ve-at-nuoc-nhat-ban-noi-tieng-xu-so-hoa-anh-ao-xkldnhatban